Het volbrachte werk in de voetwassing

Vroeger droegen mensen open sandalen en wandelde ze op stoffige wegen. Als blijk van gastvrijheid en vriendelijkheid werden de voeten van gasten door een dienstknecht gewassen en gedroogd. Jezus waste de voeten van Zijn discipelen op de avond voordat Hij de weg naar het kruis ging. Deed Hij dit als een uiting van nederigheid en liefde, of zat er meer achter? Lees de ontdekkingen in mijn nieuwe blog op bijbelsedinge.nl. 

De positie van Jezus

Voordat Jezus de voeten van Zijn discipelen ging wassen deed Hij Zijn mantel af en omgorde Zichzelf met een linnen doek. Daarna deed Hij water in een kom, waste de voeten en droogde ze af met de linnen doek (Joh. 13).

Wat Jezus hier deed was eigenlijk een beeld van wat Hij voor ons deed. Jezus legde Zijn mantel af; wat staat voor Zijn grote macht en heerlijkheid. Die legde Hij af en nam het gestalte aan van een dienaar door mens te worden. De grote Koning Jezus maakte Zichzelf klein, om Gods grootheid te tonen. Hij vernederde Zich en gehoorzaamde God tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis.

‘Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en tot eer van God de Vader openlijk zal erkennen: Jezus Christus is de Here!’ 
Filippenzen 2:6-11, HTB

Reiniging en bekering

Daarna waste Jezus de voeten met water. Wassen wordt in figuurlijke zin gebruikt om een reine positie voor Gods aangezicht aan te duiden. Hoe heeft Jezus dat gedaan? Zijn bloed heeft moeten vloeien voor ons aan het kruis. Door Zijn bloed kunnen wij gereinigd worden van zonden. Het breekt de macht van de dood en zonde over ons leven. De linnen doek staat voor rechtvaardiging (Open. 19:8). Als Jezus je schoonwast met Zijn bloed, dan wordt je rechtvaardig verklaard. Dat betekent dat je stralend en rein voor God de Vader kan staan. God ziet je nu niet meer als een vuil, zondig persoon, maar als een zuiver en schoon persoon bekleed met het bloed van Zijn Zoon Jezus.

Als wij tot bekering komen, gaan we als het ware ook door een bad. Als wij Gods Woord geloven, kunnen wij gedoopt worden in water en met de Heilige Geest. We leggen ons oude leven af in het bad en staan op in nieuw leven. Dat noem je wedergeboorte.

‘(niet dankzij onze rechtvaardige daden, maar dankzij Zijn eigen barmhartigheid) heeft Hij ons gered door het bad dat ons tot leven bracht en door ons nieuw te maken met de Heilige Geest’. 
Titus 3:5 

Het bloed van Jezus staat voor het verkrijgen van rechtvaardiging (een blijvende vlekkeloze en smetteloze toestand) en het water staat voor een wedergeboorte in nieuw leven!

Aan de voeten van Jezus

Als je gereinigd bent met het bloed van Jezus en door het bad van nieuw leven bent gegaan, ben je een kind van God geworden! Nu wil Jezus dat wij ook in Hem blijven, zodat Hij in ons kan blijven met de Heilige Geest. Daarom is het goed om aan de voeten van Jezus te zitten. Met andere woorden: luisteren naar de woorden van Jezus. Gods woord is wel iets waar wij ons dagelijks mee moeten vullen. Wij zijn gered en gerechtvaardigd gemaakt met een reden; namelijk om vrucht te dragen.

‘Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen’. 
Johannes 15:5 NBG51

Na het wassen van de voeten gaat Jezus weer aan tafel zitten. Hij vraagt of de discipelen begrijpen wat Hij zojuist gedaan had. Jezus geeft ze een opdracht: ‘Als ik jullie voeten heb gewassen, moeten jullie dat ook bij elkaar doen. Want Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, volg Mij hierin na’.

In de voetstappen van Jezus

Wat mij opvalt is dat Jezus niet zegt: ‘Was de voeten van iedereen’. Het gaat hier om broeders en zusters. Voordat ze samen gingen eten, waren de discipelen zelfs nog aan het discussiëren wie onder hen de belangrijkste is. We zijn als gelovigen allemaal gelijk (Mat. 23:8,10). Voeten wassen is iets doen wat jou wat kost voor het gemak van je mede-gelovige. Ook als dat betekent elkaars moeilijkheden en problemen te dragen (Gal. 6:1,2). En ook als we elkaar vriendelijk moeten terechtwijzen als iemand iets verkeerds doet. Dat is liefdevol. Wij allen dienen een houding te hebben die daarvoor openstaat. Dit allen betoont onderlinge liefde tussen broeders en zusters en stelt niemand hoger dan de ander. Jezus alleen is onze Here, Koning en Meester.

We moeten elkaar liefhebben. Jezus heeft ons zeker Zijn liefde en vriendelijk getoond door voeten te wassen. Hij heeft zelfs de voeten van Judas gewassen, terwijl Hij vol bewust was van het feit dat Judas Hem ging verraden! (Joh. 13:2) Ik vond het moeilijk om te begrijpen dat Jezus dat deed. Maar in een zin was ik ook een Judas. Misschien niet zo zeer dat ik van plan was om Jezus te verraden, maar Jezus heeft ook mijn voeten gewassen terwijl Hij al wist dat ik nog zou zondigen daarna. Daarom is het zo belangrijk om in en dichtbij Hem te blijven. Want ik kan niets zonder God, maar alles met Hem!

Wandelen doe je met je voeten. Volg Jezus, mijn geliefde broeder of zuster. Als je bij Jezus hoort moet je ook zo leven. Heb elkaar lief. Als wij elkaar niet lief hebben en druk aan het discussiëren zijn over wie de beste uitleg van Gods Woord of mooiste gebouw heeft, hoe kunnen we dan de liefde van God aan de rest van de wereld tonen?

Samengevat

Hierin zie ik het volbrachte werk. Jezus legde Zijn heerlijkheid af en werd een mens van vlees en bloed. Hij demonstreerde met Zijn leven op aarde de liefde van de Vader. Als een groot voorbeeld deed Hij het ons voor. En Hij gehoorzaamde tot het einde, zelfs tot in de dood. Hij gaf Zijn bloed om ons te reinigen. En Hij gaf Zijn leven om ons eeuwig leven te geven. Dankzij Hem Zijn we gereinigd en hebben we nieuw leven. Laten we nu in Zijn voetstappen treden!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *