Leven door levend water

Ken je dat? Als je dorst hebt en eindelijk kan drinken? Heerlijk. Jezus zegt: als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wat bedoeld Jezus precies? Lees het in mijn nieuwe blog!

‘En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was’.
Johannes 7:37‭-‬39, HSV

Loofhuttenfeest

Waarom staat er: op de grote dag van het feest? Dit was het zevendaagse Loofhuttenfeest. Tijdens het feest was het traditie dat de Joodse priesters elke morgen water gingen putten met een gouden vat bij de poel van Siloam. Deze poel lag vlakbij de tempel. Een lange tijd was deze poel de enige bron met schoon water binnen de muren van het oude Jeruzalem. Als het volk Psalmen (113-115) zong goot de priester het water uit over het altaar in de tempel. Dit symboliseerde dat op een dag de kennis van God de hele aarde zou bedekken.

Toen er op de laatste dag van het feest geen water werd uitgegoten, Jezus stond op. Hij vond dit een uitstekend moment om Zijn mond te openen en vrijmoedig aan te kondigen dat Hij de vervulling is van de geestelijk zegen van het Loofhuttenfeest! Via Hem wordt de kennis van God zichtbaar voor iedereen op aarde. Jezus biedt het levende water aan. Het water staat voor de Geest van God. Door in Jezus te geloven kunnen wij de Geest ontvangen die de Vader openbaart. Het is de Geest die levend maakt.

Dorstige

Daarna zegt Jezus: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken’. Hier zien we drie dingen:
1. Dorst hebben
2. Tot Jezus komen
3. Drinken

De grondtekst van het Engelse woord ‘thirst’ is dipsaō (Grieks). Dit legt ons uit dat er met ‘dorst hebben’ diegene wordt bedoeld die pijn voelen of behoefte hebben aan dingen waar ziel door wordt verfrist, ondersteund of versterkt. Als jij iets nodig hebt van Jezus, nodig ik je uit om bij Hem te komen. Laat jezelf aan Hem zien door te zeggen: ‘Heer Jezus, hier ben ik’. En dan geeft Hij jou te drinken.

Drinken is ontvangen. Ontvang datgene dat dient om je ziel te verfrissen, te versterken en te voeden tot het eeuwige leven. Drinken is gebruik maken van alles wat beschikbaar is in de Geest van God. Als jij een gebroken hart hebt, is drinken genezing ontvangen. Als je bang bent, is drinken kracht ontvangen om moedig te zijn. En als je twijfelt is drinken kennis en openbaring over wie God is ontvangen, zodat je kan geloven en vertrouwen. Wat een vreugde om te drinken [ontvangen] uit de bronnen van heil!

‘Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEEREHEERE, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil’.
Jesaja 12:2‭-‬3, HSV

Stromen van levend water

Jezus legt ons uit wat er gebeurt als wij dorsten, komen bij Hem en drinken. Er is een diepe bron in ons binnenste geplaatst, de Heilige Geest. De Geest geeft leven (1 Kor. 15:45, Joh. 6:63, Ez. 37:5, 14). Water putten uit die bron is essentieel voor ons [geestelijke] leven. Wij zijn afhankelijk van water. Zonder water raken we uitgedroogd en sterven we. In de woestijn vind je ook niet veel vruchten, maar in de tropen is er een overvloed! Water houdt ons dus niet alleen in leven, maar zorgt ook voor kwaliteit van leven.

We hebben toegang tot een enorme voorraad met heerlijke verfrissingen voor onze ziel. God heeft er dus voor gezorgd dat wij in de Heilige Geest kwaliteit van leven kunnen hebben en kracht over de vijand! In welke situatie we ook zijn – we hebben altijd toegang tot de rijkdom in God bijvoorbeeld in vrede, vreugde, kracht, vrijheid, geloof, liefde, vriendelijkheid en genezing. Als wij er voor kiezen om met onze pijn, noden en behoeften bij Jezus te komen kunnen wij steeds dat levende water drinken. Het gevolg daarvan is dat het water op steeds meer gebieden van ons leven zal uitwerken. Het water gaat stromen. Gedachten en gevoelens veranderen. We groeien. Zijn kracht stroomt door ons heen. Zo maakt de Geest ons ook bekwaam om God te dienen! (2 Kor. 3:6)

God wil dat wij kwaliteit van leven hebben en kracht over de vijand.

Onder het nieuwe verbond hebben we geen wet meer waar we ons aan moeten houden, maar wel aan ons verbond met de Heilige Geest. Als we ons verbond met Hem onderhouden zullen we leven en doen wat God wil. Ja, we zullen leven door levend water!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *