Leren onder genade

Leren is een proces waarbij ervaring zorgt voor het eigen maken van nieuwe kennis of vaardigheden. We leren om een blijvende effectieve verandering te zien in ons leven. Onze zintuigen spelen hierbij een belangrijke rol. Want als wij het geleerde kunnen zien, waarnemen, ruiken, proeven of voelen kunnen we het ervaren. 

Geloof is ook een zintuig. Door geloof kunnen we de geestelijke dingen zien, voelen en waarnemen. Door geloof ervaren we God. Dit blog gaat over hoe geloof in samenwerking met Gods woord tot blijvende effectieve verandering kan zorgen in ons dagelijks leven! Lees het op www.bijbelsedinge.nl.

Alle dingen nieuw

Als we Jezus aannemen als Redder en Verlosser gebeurt er iets bijzonders: we worden één met Hem. We zijn verbonden door het geloof in Hem. Dat betekent dat vanaf dat moment de ‘oude jij’ voorbij is. Die persoon bestaat niet meer! Je zou kunnen zeggen dat die persoon overleden is en begraven. Maar de ‘nieuwe jij’ is wedergeboren en vernieuwd door de Heilige Geest. Zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij ook een heel nieuw leven leiden. Geestelijk ontwaken brengt nieuw leven. 

‘Wij weten dat de persoon die wij vroeger waren, niet meer leeft, die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde’.
Romeinen 6:6, HTB

‘Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan’.
2 Korinthiërs 5:17 BB

God nam alle schuld, zonden, pijn en negativiteit van je af en plaatste dat op Jezus. Wie stond er met Christus op uit de dood? De échte jij. Zoals je bedoeld was door God. Gods Geest is altijd dezelfde, maar de echte jij is uniek. Met de combinatie van jou en Gods Geest maakte de Vader een schitterende creatie – een nieuwe schepping. 

Genade

Door Gods genade kunnen we leren wie God is, wie we nu zijn in Hem en wie wij behoren te worden. De Heilige Geest helpt ons elke dag met ontdekken wie Hij is, zodat we kunnen ontdekken wie wij zijn. 

Hoe ziet God ons? God ziet:
– Zichzelf in ons (en Hij houdt van wie Hij is)
– Ons compleet in Christus
– Al in wie wij horen te zijn
– Schuld vrij 

Is het niet geweldig dat wij mogen leren groeien in wie wij horen te zijn bij een God die genadig, liefdevol en goed is? Volgens God is er helemaal niets mis met ons! We moeten simpelweg nog leren. Zonder leren is er geen groei. Wij verwachten ook niet dat kinderen meteen kunnen spreken, fietsen of rekenen. Er wordt niet verwacht dat zij het de eerste keer perfect doen. Daar is het leren voor! Ze moeten oefenen en wij helpen, moedigen ze aan en instrueren ze tijdens het proces. 

Zo helpt God ons ook. Hij heeft ons een liefdevolle Helper gegeven, zodat we kunnen leren, proberen, ontdekken, experimenteren en oefenen. Hou van het [leer] proces. Gaat het een keer helemaal mis? Dan is leren ook terugveren! Sta op. Begin opnieuw. Zeg sorry. Keer gewoon terug en kies een andere weg. Wees niet bang om het niet meteen goed te doen!

Door genade kunnen we groeien in wie we horen te zijn in Christus. 

Leren door geloven

Wanneer we leren en open zijn over ons leerproces, vertegenwoordigd dat heel mooi onze relatie met God aan de mensen om ons heen. We erkennen dat we op de school van de Heilige Geest zitten! Een school waar we verschillende vakken leren. De Heilige Geest helpt ons met het begrijpend lezen van Gods woord en met geloven.

We leren met Gods woord door doen (Mat. 21:21, Jak. 2:17), overdenken/dromen (Heb. 11:1), analyseren (Mat. 17:20) en actief experimenteren (Jak. 1:3, 1 Pet. 1:7). We kunnen zeggen dat Gods woord de theorie is. De praktijk noemen we dan: het geleerde ervaren door het toe te passen in onze dagelijkse dingen. Door te ervaren dat Gods woord waar is, kunnen we deze nieuwe inzichten eigen maken. Het is Gods woord geloven en toepassen wat zorgt voor een blijvende verandering!

Leren [Gods woord] + ervaring [geloven] = een blijvende effectieve verandering!

Mensen die houden van leren groeien sneller. Geniet van elke stap die je zet in je leerproces met God. Elke dag kunnen we leren hoe we kunnen wandelen, wat we moeten doen en hoe we in dit leven kunnen staan. Er is geen betere leeromgeving dan bij God – met de beste leraar!

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “Leren onder genade”

  1. Weer een erg mooie blog! Ik ben het er compleet mee eens dat God ons helpt met leren. Hij is altijd op de achtergrond bezig om mij beter te maken. En als wij fouten maken ziet Hij dit alleen als een nieuwe ervaring om van te leren. Wat ik wel een beetje mis is, en dat is ook in mijn persoonlijke leven, dat als je altijd er maar vanuit gaat dat God alles regelt, je misschien wel mist wat mensen om je heen voor je kunnen betekenen. Ik heb in de afgelopen twee jaren best moeilijke tijden gekend en daar is God constant bij geweest, maar ik heb daarbij ook altijd een persoonlijke verantwoordelijkheid gevoeld, om het niet alleen aan Hem over te laten. Ik ben op zoek gegaan naar antwoorden en hulp, binnen en buiten het geloof. Natuurlijk heb ik ook het gesprek gevoerd met God, en op momenten dat ik er echt niet meer uit kwam, heb ik staan schreeuwen om zijn hulp. Maar hoe denk jij over wat God ons wilt leren, door juist onze eigen verantwoordelijkheid te nemen in ons leven? Wij zijn geschapen naar Zijn beeld, dus we hebben zelf ook best veel potentie. En juist door Jezus zijn we verlost van onze zonden. Dus ligt er dan niet heel veel verantwoordelijkheid bij onszelf en onderling om dingen dingen te leren?

  2. He Wim, dank je. Leren kan inderdaad alleen als wij ervoor kiezen om actief bezig te zijn met (geestelijke) training. God heeft ons uit genade door geloof een nieuwe schepping gemaakt, Hij heeft ons een veilige leeromgeving aangeboden en een Helper gegeven! De mate waarin we groeien door leren is onze verantwoording. Leren, geloven, experimenteren, oefenen, proberen en ontdekken zijn allemaal werkwoorden die wij moeten doen en niet God.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *