Leven als hemelburgers

Het enige wat ik wil is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is waardoor Hij uit de dood is opgestaan. Niets heeft meer waarde in dit leven dan dat. Vol verwachting kijk ik uit naar de volle verschijning van de heerlijkheid van Jezus Christus als Hij terugkomt naar de aarde! Dankzij Hem mag ik zeker weten dat ik verlost ben van Gods komende toorn.

Jezus komt uit een hemelse stad. Ik woon hier op aarde, maar Gods woord zegt dat ik ook al een bewoner ben van die hemelse stad! Hoe is dat mogelijk? Lees het in mijn nieuwe blog!

‘Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten’.
Filippenzen 3:20, NBG51

Burgerschap

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven. Elke burger heeft een lidmaatschap in de vorm van een paspoort. Dat paspoort is jouw bewijs dat het land of koninkrijk je heeft geaccepteerd als burger en bevestigd jouw identiteit. Al vroeg worden jonge mensen geleerd hoe ons systeem werkt en hoe je kunt meedoen in de samenleving door kennis, vaardigheden en houding. Een burger heeft namelijk rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Rechten zijn dingen waar je aanspraak op mag doen en plichten zijn het nakomen van je verantwoordelijkheden. In Nederland bijvoorbeeld heeft iedereen recht op gezondheidszorg, maar ben je ook verplicht om ziektekostenverzekering te betalen.

Het evangelie is het goede nieuws dat zegt dat je genade van God kan ontvangen door in Jezus Christus te geloven. Jezus is God Zelf Die mens werd. Hij gehoorzaamde God door niet te zondigen tot het einde van Zijn leven op aarde en stierf aan het kruis. Door Zijn gehoorzaamheid kon Hij de dood overwinnen en wekte God Hem na drie dagen op uit de dood. Een ieder die dat gelooft ontvangt eeuwig leven! Dat betekent dat je geestelijk tot leven komt. Gods woord noemt dat opnieuw geboren worden. God is jouw Vader en jij bent Zijn kind.

Hemels burgerschap

Net als een kersverse papa zijn baby komt aangeven bij het gemeentehuis, zo komt Jezus jouw naam registreren in het boek van [eeuwig] leven! Door wedergeboorte ben je niet alleen Gods kind, maar ben je ook automatisch een burger van de hemel. God geeft je een hemels paspoort. Het bewijs dat Hij jou heeft geaccepteerd als burger in Zijn hemelse stad en de bevestiging van jouw identiteit als kind van God! God heeft je een hemelburger gemaakt, omdat Hij ook wil dat je zo gaat leven.

De nieuwe stad is het Koninkrijk der hemelen en de Koning is Jezus Christus. Nu mag je leren hoe het Koninkrijk der hemelen werkt. Welke rechten, plichten en verantwoordelijkheden heeft een hemelburger?

Rechten

De rechten van de hemelburger bestaan uit drie delen: Gods beloften, geestelijke zegen in Christus en de erfenis.

Door het volbrachte werk van Jezus kreeg Hij eerst van God een erfenis; Hij kreeg het absolute, eeuwige gezag over alles wat er bestaat. De hoogste titel. Alles is nu onderworpen aan Jezus! En Hij werd het Hoofd van Zijn lichaam, de Gemeente van Christus. Gods belofte is begonnen bij Abraham. God beloofde dat hij erfgenaam zou zijn van de wereld. Zo beloofde God aan zijn Nageslacht en dat Nageslacht is Christus. Allen die in Christus zijn, zijn kinderen van God en ook erfgenamen (Rom. 8:17), opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen!

Als kinderen van God mogen wij altijd aanspraak maken op onze hemelse rechten. Want alles wat God heeft beloofd, heeft Hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods ‘ja’. Daarom zeggen we ook door Hem ‘amen! Zo is het!’ En dat eert God (2 Kor. 1:20). Hier op aarde hoeven wij ook niets tekort te komen. Het ontbreekt ons aan geen genadegave (1 Kor. 1:7). God heeft ons als hemelburger gezegend met alle geestelijke zegen in Christus (Efz. 1:3)! En ook hebben wij een geweldige Helper. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van de erfenis (Efz. 1:13-14).

Plichten

De Heilige Geest is het voorproefje op het eerste deel van de erfenis. Door Zijn kracht kunnen we de wil van God weten, wordt ons verstand verlicht en maakt Hij ons bekwaam om gelijkvormig te worden naar het beeld van Jezus Christus! Hij is de kracht die in ons leeft om de gemeente en Christus te dienen. Wij hebben dus geweldige, hemelse hulp om onze plichten als hemelburger te vervullen! Onze plichten zijn:

– Leren geloven in Gods woord;
– Leren vertrouwen op de Heilige Geest;
– En het leren spreken van een nieuwe, hemelse taal.

Het is onze verantwoordelijkheid om te grijpen naar volwassenheid en volmaaktheid in Christus. Ons doel hier op aarde is om op Jezus te lijken en Gods liefde te vertegenwoordigen. Ook zagen we eerder dat burgerschap te maken heeft met verantwoording over de manier waarop mensen deelnemen aan de gemeenschap en die helpen vormgeven. Jouw bijdrage aan het Lichaam van Christus is belangrijk. Het is een actieve bijdrage, niet passief. We zijn verbonden door God met elkaar en hebben elkaar nodig om gezamenlijke doelen voor God te bereiken.

Demonstratie van hemelburgerschap

Al van jongs af aan bestudeerde Jezus Gods woord in de tempel. Hij onderzocht, mediteerde over en las constant en dagelijks het woord van God. Als Jezus dat al nodig had, hoeveel meer hebben wij het nodig? Ook demonstreerde Jezus de kracht van de Heilige Geest die Zijn boodschap bevestigde. Hij leerde ons dat de Zoon niets uit Zichzelf kan doen, wat Hij de Vader niet eerst heeft zien doen. Hij vertrouwde de Heilige Geest. Wij moeten ook leren samen te werken met de Heilige Geest.

Jezus was anders. Hij leefde uit liefde voor God. Continue was Hij bezig met de dingen van boven. Hij dacht anders, handelde anders en leefde anders. En natuurlijk praatte Hij anders. Hij sprak in geloof, met autoriteit – ja, Hij sprak de hemelse taal.

Ook Paulus had het ontdekt. Als we hem vandaag zouden interviewen en zouden vragen: “wat betekent het leven voor jou?” Zou Hij zeggen: “Jezus is de bron van leven en de reden om te leven. Leven betekent voor: mij leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat nog iets veel beters, namelijk dat ik bij mijn Here Jezus mag zijn tot in eeuwigheid!” (Uit Fil. 1:21) Hij zei dat niets meer waarde heeft in het leven dan het kennen van Jezus Christus. Het resultaat: een krachtig leven als hemelburger op aarde in Christus!

Overdenking

Lever jij je bijdrage aan de gemeenschap van Christus? Maak jij vrijmoedig aanspraak op je rechten? Werk jij aan je plichten? Leef jij uit liefde voor God of uit liefde voor jezelf? Ben jij continue bezig met de dingen van boven? Werk je samen met andere gelovigen? Hoe spreek jij? In geloof met autoriteit?

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *