Reageren in geloof of angst?

De Psalmen kun je lezen als reacties van gelovigen op allerlei situaties in het leven. In moeilijke situaties waren die reacties vaak vol met emotie, overdenkingen en bemoediging. Ook Jezus moedigt ons aan met de woorden: “Wees niet bang, geloof alleen”. Hoe kunnen wij tijdens moeilijke situaties reageren in geloof? Lees het in mijn nieuwe blog op bijbelsedinge.nl

De situatie verkennen

God gaf Mozes de opdracht om twaalf verspieders naar het beloofde land te sturen om het te verkennen. Na veertig dagen kwamen ze terug met een verslag.

‘We kwamen in het land waar jullie ons heen gestuurd hadden, en ja, het is een prachtig en vruchtbaar land. Dit zijn de vruchten die er groeien. Maar het volk dat er woont, is sterk. En de steden zijn groot en hebben sterke muren. En we hebben Enakieten gezien! Dat zijn reuzen!’
Numeri 13:27, BB

Kaleb probeerde het volk rustig te krijgen, want het volk kwam door dit nieuws in opstand tegen Mozes. Hij zei dat ze gerust het land konden veroveren. Dat is toch het land dat God heeft beloofd? Maar de andere verkenners zeiden: ‘We kunnen het volk niet aanvallen! Zij zijn sterker dan wij!’

Reageren in geloof

Er waren twaalf leiders waarvan twee een ander perspectief op dezelfde situatie hadden; Jozua en Kaleb. Zij ontkende niet dat hun tegenstanders groot waren, maar erkende dat God groter was. Zij hadden de wonderen en tekenen gezien die God had gedaan en kozen er voor om Hem te vertrouwen. Die keuze leidde naar intieme omgang met God. God Zelf zei van Kaleb met een andere geest vervuld was en dat hij een trouwe dienaar was (Num. 14:24). Een dienaar die naar God luisterde en Hem volgde. Het perspectief van Jozua en Kaleb op de situatie vertelt ons dat zij God en Gods kracht kende. Zij reageerde in geloof! Door hun intimiteit met God had intimidatie van de omstandigheden geen grip op hun.

Reageren in geloof is weten wie God is en weten wat God kan.

En kijk eens naar wat Jezus zegt tegen Jaïrus toen hij het nieuws kreeg dat zij dochtertje was gestorven: “Wees niet bang. Geloof alleen maar” (Mark. 5:36). Een heel heftige situatie. Geloven is vertrouwen op God dat Hij in staat is om te helpen bij het verkrijgen of doen van iets – een reddend geloof. Door geloof is er geen ruimte voor angst. Je blijft vasthouden aan wat God heeft beloofd. Helaas slaagde Jozua en Kaleb er niet in het volk mee te nemen in geloof. Ze hadden niet genoeg vertrouwen in God en Zijn kracht en werden bang voor de reuzen die daar woonde.

Hoe kunnen wij dagelijks reageren in geloof? Het begint met de keuze om God nu te vertrouwen. Door een intieme omgang met God leer je Hem en Zijn kracht kennen. Net als Kaleb, vult Hij ons met een andere Geest, de Heilige Geest. Die helpt ons om God te gehoorzamen. In welke situatie we ook terecht komen – Hij wil altijd Zijn perspectief delen met ons, zodat we kunnen blijven geloven en nooit bang hoeven te zijn.

Reageren in angst

Als je niet bewust bent van wie God is en wat Hij kan, dan kan intimidatie leiden naar angst. Dat betekent dat je niet zeker weet of God je wil en kan helpen. Je hebt geen zekerheid meer en geloof is een zekerheid (Heb. 11:1). Je verliest ook alle hoop, want hoop is een verwachting, maar je weet nu niet meer wat je kan verwachten. Er is niets meer om aan vast te houden. Omdat de situatie uitzichtloos lijkt, ga je net als de Israëlieten jammeren en klagen. Vanuit angst kan je rebelleren tegen God, omdat je zelf manieren gaat bedenken om de situatie beter te maken. Het kan zelfs zo erg worden dat je net als het volk verlangt naar een bizar slechte situatie, omdat je dan maar weet waar je aan toe bent!

Reageren in angst is contact met God verliezen.

De bemiddelaar

De aanhoudende ongehoorzaamheid van het volk maakte God kwaad. Ze verdiende straf voor hun zonden. Maar Mozes deed iets bijzonders. Hij herinnerde God aan Zijn eigen woorden: ‘Ik ben geduldig en heel erg vriendelijk. Ik vergeef ongehoorzaamheid, ook al laat Ik die niet ongestraft’. Hij kwam ook op voor Gods reputatie op aarde, bij de Egyptenaren en de mensen die toen woonde in het beloofde land. Wat zouden ze zeggen over een God die Zijn eigen volk niet kon beschermen en behouden? En als laatste vraagt Mozes God om vergeving voor het volk. En God zegt: ‘Omdat jij het vraagt, Mozes, vergeef Ik hun’.

Dit bovengenoemde was onder het Oude verbond. In het Nieuwe verbond hebben we ook een bemiddelaar die voor ons opkomt en voor ons bidt. Het is Jezus. Alleen pleit Hij op een andere manier voor ons. Hij herinnert God ook aan Zijn natuur, maar vraagt God om ons te vergeven op grond van Zijn werk aan het kruis. De straf die ongehoorzaamheid eist, heeft Jezus voor ons voldaan. Betaald met zijn Bloed. Hij vraagt God ons te vergeven en eeuwig leven te geven. En Gods reactie is: ‘Omdat jij de prijs hebt betaald, Jezus, vergeef Ik hun!’ Wauw!

Maar dat niet alleen, Jezus bidt ook voor ons dat wij het geloof niet verliezen.

‘De Heer Jezus zei: “Simon, Simon, zie, de duivel zal jullie allemaal zeven als graan in een zeef. Maar Ik heb voor je gebeden dat je je geloof niet zal verliezen. En luister, Simon. Als je eenmaal hebt ingezien dat je verkeerd hebt gedaan, met je je broeders moed inspreken”.
Lukas 22:31-32, BB

Blijf trouw tot het einde

Weet je wat gaaf is? Toen Mozes Kaleb als verkenner naar het beloofde land stuurde, was hij veertig jaar. Vijfenveertig jaar later werd zijn trouw beloont! Door zijn gehoorzaamheid erfde hij een gedeelte van het beloofde land en leefde daar verder in vrede! (Joz. 14:10-14).

Geloof helpt ons in elke situatie te blijven vertrouwen op God en te blijven vasthouden aan wat Hij heeft gezegd. In zelfs zeer moeilijke en heftige situaties bemoedigd Jezus ons met de woorden: “Wees niet bang, geloof alleen”. Jezus pleit voor ons bij de Vader en heeft ons een Helper [de Heilige Geest] gestuurd om ons te helpen stevig te blijven staan in geloof. Want door geloof kunnen we blijven in wat God ons heeft gegeven.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *