De Zoon des mensen

Jezus is de Zoon van God. De Vader, Gods woord en Gods Geest getuigen daarvan en bevestigen dat. Maar Jezus noemt Zichzelf meer dan 80 keer de Zoon des mensen! Waarom geeft Hij de voorkeur aan die titel? Lees het in mijn nieuwe blog op www.bijbelsedinge.nl

God schiep Jezus

God wilde Jezus scheppen door Hem te creëren met woorden. Maar God had de mens (Adam en Eva) autoriteit gegeven om op en over de aarde te heersen. God kan daarom niet zo maar meer op aarde dingen scheppen met woorden uit de hemel. Dan zou Hij de mens passeren en overheersen. God is een gentlemen! Hij respecteert de mens en heeft Zichzelf gebonden aan mensen. God kan dingen doen op aarde door gewillige mensen en samen met mensen. Daarom bedacht God een plan. Hij sprak door verschillende profeten. Zij spraken Gods woorden over Jezus en Zijn leven uit in deze wereld. God creëerde Jezus dus door profeten heen die namens Hem Zijn [scheppende] woorden spraken. Toen alle profeten hadden gezegd wat er gezegd moest worden over het leven van Jezus, nam God dat levende Woord en plantte het door de Heilige Geest in Maria. En negen maanden later werd Jezus als mens van vlees en bloed geboren.

Jezus is Gods Zoon

Het leven van Jezus was door de profeten zeer gedetailleerd voorzegd. Denk aan Zijn geboorte, de plaats van geboorte, Zijn leven en Zijn dood. Al wat voorzegd was door de profeten heeft Jezus uit liefde en gehoorzaamheid aan God ook vervuld en gedaan tijdens Zijn tijd hier op aarde! Wonderlijk dat alle profetieën uit Gods woord over Jezus’ leven uitgekomen zijn! Want de bijbel is geschreven over 1500 jaar, door 40 verschillende schrijvers, in 66 boeken. God heeft Zijn woord 100% bewaakt door de eeuwen heen. Gods woord bevestigd Jezus en getuigt van Jezus.

In Gods woord kunnen we ook lezen wat God de Vader getuigt over Jezus: Hij noemt Jezus Zijn Zoon. God heeft ons het eeuwige leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon. Hij die de Zoon heeft [door Hem als Heer en Verlosser te aanvaarden] heeft het leven [dat eeuwig is]; hij die de Zoon van God niet [door persoonlijk geloof] heeft, heeft het leven niet (1 Joh. 5:7-12). God is degene die Jezus als Zijn Zoon bekend maakt aan de mensen. Kijk eens hoe prachtig Johannes [de Doper] deze openbaring ontving.

‘Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde de hemel open en Johannes zag dat de Geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt Mijn hart’.
Mattheüs 3:16-17, HTB

Ook de Geest van God getuigde van Jezus, omdat Hij de kracht leverde die Jezus nodig had om de heerlijke genade van de Vader te demonstreren hier op aarde. De werken die Jezus deed bevestigde Zijn identiteit, Zijn opdracht op aarde en het getuigenis van de Vader.

De opdracht van Jezus

Jezus werd natuurlijk mens voor een reden. Hij kwam naar de aarde met een speciale opdracht: om het verlorene te zoeken en te redden (Luc. 19:10). En om Zijn leven te geven als losprijs voor velen (Mar. 10:45). Jezus leeft voor eeuwig. Als Hij geen mens was geworden, had Hij ook niet kunnen sterven. Als Jezus niet gestorven was, had Hij ook de dood niet kunnen overwinnen. En als Hij gezondigd had, zou God Hem niet uit de dood kunnen opwekken. Jezus moest het wel doen op deze manier. Wie Jezus aanvaarden als Heer en Verlosser door persoonlijk geloof ontvangen eeuwig leven!

Nieuwe herschepping

Het is duidelijk dat er geen andere manier is voor een mens om eeuwig leven te ontvangen. God schiep Jezus, Jezus is Gods Zoon en Jezus werd een Mensenzoon om Zijn opdracht te vervullen.

De reden dat Jezus Zichzelf meer dan 80 keer Mensenzoon noemt, is omdat daarin Zijn macht een majesteit verschuilt ligt! Met die titel heeft niet alleen de dood overwonnen en de duivel onttroont. Door mens te worden heeft Hij een nieuw Koninkrijk kunnen stichten met een nieuwe soort mens: de wedergeboren mens! Een Koninkrijk dat nooit meer vernietigd kan worden en nooit zal ophouden te bestaan. Jezus was de Eerstgeborene van de heiligen van de Allerhoogste. Door de eerste mens Adam kwam zonden de wereld in en door de laatste Adam [Jezus] is genade de wereld in gekomen! Adam was de eerste mens van de schepping en Jezus de Eerstgeborene van de nieuwe schepping.

Het gezag van Jezus

Jezus heeft ook door mens te worden het absolute gezag gekregen over alles op de hemel en de aarde! (Efz. 1:20-23). Hij is door God verheven ver boven alle overheid, macht en kracht en elk andere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze maar ook in de toekomende! Hij is gezeten aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten. De allesovertreffende grootheid van God is openbaar in het gezag van Jezus Christus. Alle dingen zijn onderworpen aan de voeten van Jezus!

En nog iets: Jezus is ook het Hoofd van Zijn lichaam, de gemeente. Dat betekent dat Jezus alles en iedereen die gelooft helemaal vult met Zichzelf. Elke gelovige die erkent dat Jezus een mens geworden is van vlees en bloed, zegt dit uit de Geest van God. Elke gelovige is deel van de gemeente van Koning Jezus en is 100% vervuld en volmaakt in Christus. Wauw, woorden komen te kort om te omschrijven hoe een voorrecht het is om onze machtige God te leren kennen.

Jezus komt terug

Jezus is de Mensenzoon die het goede zaad heeft gezaaid in deze wereld met Zijn boodschap van het goede nieuws. Het goede zaad zijn de mensen die bij het Koninkrijk Gods horen. De Mensenzoon zal zijn engelen sturen om uit zijn Koninkrijk alle machten te verzamelen die de mensen ongehoorzaam maken aan God. Ook verzamelen zij de ongehoorzame mensen. Zij zullen in de brandende oven gegooid worden. Daar zullen ze huilen en tandenknarsen van spijt! Maar de mensen die geleefd hebben zoals God het wil, zullen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader!

Jezus komt nog terug naar de aarde. De volgende keer met de opdracht het kaf van de koren te scheiden. Hij zal dan de wereld rechtvaardig oordelen en Zijn mensen verzamelen.

‘En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid’.
Luk. 21:27, HSV

Wij zijn mensenzonen!

Jezus vroeg een keer aan Zijn discipelen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?’ Ze vertelde Jezus dat ze dachten dat Hij één of andere profeet was. Toen vroeg Hij: ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’

‘Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God’.
Mattheüs 16:13, HSV

Jezus legde uit dat Petrus zalig geworden was, omdat vlees en bloed hem dat niet bekend hadden gemaakt, maar de Vader in de hemel. Weet je wat ik zo opmerkelijk vind van Jezus? Hij was zo in vertrouwen en rust. Jezus noemde Zichzelf constant de Mensenzoon, gehoorzaamde God en vervulde Zijn opdrachten hier op aarde. Jezus wist wie God was en wie Hij Zelf was. Hij wandelde als een hemelburger – als een nieuwe schepping en liet gewoon de Vader, het woord en de Geest Zijn goddelijkheid openbaren! De manier hoe Jezus leeft, praat en handelt is een uitnodiging voor mensen om te onderzoeken wie God is. Als je naar Hem kijkt als Mensenzoon, zie je eigenlijk de verborgen wonderbare kracht van God die leven geeft aan wie Hij wil.

Wij kunnen zo ook zijn – steker nog – het is een opdracht van Jezus! Wij als gelovigen zijn ook mensenzonen. Kinderen van God. Geboren uit een mens en geboren uit God. We kunnen vol vertrouwen rusten in wie God is voor ons en in wat Jezus heeft gedaan. Als we Hem gehoorzamen, en onze opdrachten hier op aarde vervullen in de kracht van de Heilige Geest dan kan het niet anders dat ons leven zal zorgen dat mensen nieuwsgierig worden naar God. Laat de rest maar over aan de Vader, Gods woord en de Geest van God! Zij bevestigen je. Dan kunnen mensen geloven, omdat het hen openbaart wordt. En dan kunnen zij persoonlijk Jezus aanvaarden als Redder en Verlosser!

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “De Zoon des mensen”

  1. Ik had al zo’n vermoeden dat ons gesprek over de zoon des mensen van vandaag niet ‘toevallig’ was :p

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *