Lessen uit Klaagliederen

Het boek Klaagliederen is geschreven door de profeet Jeremia. Het is één van de droevigste boeken uit de Bijbel. De Griekse vertaling van klaagliederen is ook ‘tranen’. Jeremia deelt het diepst van zijn hart over het verdriet om het Joodse volk en de puin waar Jeruzalem in ligt. Wat kunnen wij met dit boek vandaag de dag? Ik vroeg het de Heilige Geest – lees nu mijn nieuwe blog!

Jeremia gebruikte een handig hulpmiddel om zijn gedachten op papier te zetten. Dat was het Hebreeuwse alfabet. Die bestaat uit 22 letters. Vier van de vijf hoofdstukken bestaan ook uit 22 verzen, en achter elke vers staat de alfabetische Hebreeuwse letter die erbij hoort. Als wij het zouden doen met ons alfabet begin je een zin met A, daaronder met B, naar C enz. Jeremia was muzikaal en een dichter. Het is dus niet zo gek dat hij het op deze manier schreef. Dat wordt nog steeds veel gedaan. Hoeveel liedjes ken jij die gaan over pijn en verdriet?

De afgezonderde vrouw

In het eerste hoofdstuk of gedicht, vergelijkt Jeremia Jeruzalem met een afgezonderde vrouw. Zij heeft gezondigd tegen God door ongehoorzaam te zijn. Dit bracht haar uiteindelijk naar wanhoop en verdriet. Eerst woonde er zoveel mensen, maar nu is ze alleen achter gelaten. Haar vijanden hebben haar overwonnen. Ze is haar schoonheid verloren. Ja – haar ongehoorzaamheid drukt als een zware last op haar.

‘Om al deze dingen moet ik huilen, de tranen stromen langs mijn wangen. Mijn trooster is ver weg en Hij is de enige die mij zou kunnen helpen. Mijn kinderen hebben geen toekomst, wan vijanden overheersen ons’.
Klaagliederen 1:16, HTB

Gods liefdevolle waarschuwingen

In het tweede gedicht beschrijft Jeremia dat deze puinhoop allemaal niet nodig was geweest als ze geluisterd hadden naar Gods Woord door Jeremia heen. Het is pijnlijk om te beseffen dat het allemaal voorkomen kon worden en dat doet Jeremia nog meer verdriet.

God probeerde het volk al te helpen door Zijn profeet een boodschap te geven, maar ze wilde niet luisteren. Toch wordt hier Gods liefde zichtbaar. God geeft ons wetten en richtlijnen in Zijn Woord om ons te helpen en te beschermen. Niet om ons te belemmeren. Je moet weten dat God een goede God is. Hij is liefde en heeft het beste met je voor. Zijn intenties zijn altijd puur en Zijn motivatie is altijd liefde. Als je dat niet diep in je hart laat zakken, kun je nooit vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest.

Genade

In het derde en vierde gedicht lezen we dat God alles en iedereen had kunnen vernietigen – zoals ze verdiende – maar dat heeft Hij niet gedaan. Het volk was er nog. Volgens Jeremia komt dat door Gods genade. Dit gaf hem een beetje hoop. Jeremia beschrijft dat er wel gevolgen vastzitten aan ongehoorzaamheid en verharding tegen God. Maar dat er ook genade beschikbaar is voor hen die zich bekeren en God te gehoorzamen.

‘Maar de belofte is niet ingetrokken. Daarom komen sommige er wel, al zijn dat niet de mensen die eerste de kans kregen, want die waren God ongehoorzaam. Maar God heeft de mensen een nieuwe kans gegeven om deel te krijgen aan zijn rust en die kans is nú! Hij heeft dat door de mond van David al aangekondigd met de eerder genoemde woorden: ‘Luister nú naar wat Hij u zegt en sluit uw hart niet af voor Hem’.
Hebreeën 4:6, HTB

Mensen moeten weten dat er op een moment door God als rechtvaardige Rechter word geoordeeld. Er rust een zware schuld op ongehoorzaamheid en zonde, maar er is verlossing en vrijheid beschikbaar in Gods genadeplan: door Jezus Christus als redder aan te nemen! Wanneer is dat moment beschikbaar? Nú! Een andere vertaling zegt ‘Vandaag’. Nú is het moment om deel te nemen aan de rust van God. Sluit je hart niet voor Hem.

Zet het om in gebed

Eerst uitte Jeremia zijn intense verdriet om het Joodse volk en Jeruzalem, daarna dat het voorkomen kon worden en daarna dat we te maken hebben met een genadige God. In het vijfde hoofdstuk zet hij zijn verdriet en ellende om in gebed. Hij schreeuwt uit naar God of Hij hen wilt herstellen. God is hun enige hoop. Jeremia bad voor hen.

Toen Jezus aan Zijn discipelen vroeg: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ zeiden ze dat Hij vergeleken werd met Jeremia. Net als Jeremia werd Jezus ook niet geaccepteerd in Zijn geboortestreek. Jezus citeerde Jeremia vaak en de plek waar Jeremia zich terugtrok was de grot onder de heuvel Golgotha, waar Jezus gekruisigd is. Ik kan mij zo voorstellen dat Jezus Jeremia heel goed kon begrijpen en misschien wel deelt in dat intense verdriet en bewogenheid voor Gods volk. Zelfs zo dat Hij vanuit die liefde en bewogenheid gemotiveerd was om Gods genade te tonen hier op aarde door een offer te worden en de weg naar vrijheid voor ons open te maken. En net als Jeremia, bid Jezus ook voor ons.

Lessen uit Klaagliederen voor vandaag:

  1. Het is dus goed om onze pijn en verdriet te uiten naar God. Al is het in tranen, in een gedicht of in een lied.
  2. Gods Woord bevestigd dat wij ervan uit kunnen gaan dat God het beste met ons voor heeft en wij veel minder verdriet en pijn zullen hebben als wij God gehoorzamen en de leiding van de Heilige Geest volgen.
  3. Gods genade is hier op aarde nog steeds beschikbaar in Jezus Christus.
  4. Het is nooit te laat om je te bekeren van verkeerde gedachten of zonde en je leven aan God te geven. Vandaag is de dag!
  5. Zet het om in gebed.

Het is aan ons welke bestemming wij kiezen: eeuwige tranen, gejammer & tandengeknars, of: eeuwige rust waar God elke traan van je oog afwist.

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Lessen uit Klaagliederen”

  1. Heel juist ,moge onze Dochter Mieke nog een andere weldaad ontvangen door ons gebed voor haar wij als diepgelovige ouders voor haar Dan voor goed deze ongeneeselijke psychische ziekte God’s Wil geschiede zijn koningrijk komt zeker maar tis een soms toch eens een marteling dat te moeten hebben voor goed moge zoals bij Job onze generates kinderen kleinkinderen door onze standvastigheid ondanks dit in geloof ons rijke gezegende guns ten gegeven Worden Moge God’s HGeest haar Geest van onze dochter Mieke toehangkelijk maken voor God en zijn onderscheidingsvermogen en Kennis van God en wijsheid haar deel spoedig Worden en voor onze zoon Pieter die zegt dat God niet bestaat een verhaaltje zo zegt zijn meisje Leen het ook en zo Worden onze Engelen van kleinkinderen duiveltjes gemaakt maar God luistert toch naar diepgelovige grootouders en laat hun roepen niet onbeantwoord moge hij die dit leest gezegend Worden als zei of hij mede hiervoor bid tot God lands Moeder Maria en Jezus Beste dank Marianne en Luc

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *