Laat de gemeente Amen zeggen

‘Prijs de Heer, de God van Israël, voor altijd en eeuwig. En alle mensen riepen: “Amen! Zo is het!” en ze prezen de Heer.’ 1 Kronieken 16:36, BB.

Waarom zeggen we eigenlijk ‘Amen’?

In het Hebreeuws betekent het woord Amen ‘voor zeker!’. Het wordt vertaald met: ‘het zij zo, zo is het’. In het Grieks: ‘Amen, voorwaar’ en wordt vertaald met: ‘standvastig, ferm en waarheid, het zij zo’. Het zeggen van ‘Amen’ uit het hart is een expressie van steunbetuiging, goedkeuring van geloof, zekerheid dat het gesprokene waar is en dat het zal geschieden.  

Je steunt de spreker

Een spreker is in zijn of haar rol, een persoon die met vrijwillige instemming gebruikt kan worden door God. De woorden die de spreker deelt horen geïnspireerd te zijn door de Heilige Geest. Dus moedig de spreker aan om door te gaan met het delen van Gods Woord! Je maakt bekend dat je luistert naar wat God zegt en die waarheid begrijpt.  

Je bevestigd Gods Woord

Als je Amen zegt, dan keur je Gods Woord goed met geloof, trekt het Woord naar je toe en maakt het een waarheid voor jouw persoonlijke leven.

God is blij met expressie. Een openlijke uiting in de natuurlijke wereld. Expressie heeft verband met aanbidding. Je hebt verschillende vormen van aanbidding. Bijvoorbeeld zingen, dansen, klappen, overdenken, dankzegging, lofprijs en het zeggen van Amen. Dat komt voor bij de Tabernakel van David. Hij stelde mensen aan om constant God te aanbidden. Dat was een profetische voorafschaduwing van de Nieuw testamentische gemeente.

Talloze Schriftgedeelte moedigen de gelovige aan om zich te verheugen in de Heer en dat te uiten! (Filippenzen 4:4, Psalm 22:22-31, Jakobus 5:13, Efeziërs 5:18-19).  

Waarom de gemeente Amen moeten zeggen

Simpel: het is Gods wil. De gemeente is deel van het lichaam van Christus. Jezus leidt ons in overeenstemming met de wil van de Vader. Dat houdt in: God heeft gesproken en wij zeggen:‘Ja, wij volgen. Het zij zo’.

God wil door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsferen laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is (Efeziërs 3:10). Laten wij dat accepteren en vol overgave Jezus volgen. God kan oneindig veel meer doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Kortom: laat de gemeente Amen zeggen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *