Een schatkamer vol zegen

Als wij Jezus aannemen als onze redder, worden wij niet alleen verlost van onze zonde. Wij krijgen toegang tot een schatkamer vol met zegen!

In Efeziërs 1 vers 3 staat: ‘Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is.’ Wat wordt er eigenlijk bedoeld met ‘geestelijke zegen’?

De schatkamer

Tijdens gebed zag ik in de Geest een grote kamer vol met kostbare schatten. Er stonden boekenkasten vol met boeken, schatkisten vol met goud en diamanten, drankjes, kleding, voedsel, een bed, een waterval, en een muur vol met sleutels en nog veel meer. Ik wist dat het alle geestelijke zegeningen zijn die Jezus voor ons beschikbaar heeft gemaakt. Ik kon vrij pakken wat ik wilde! Op dat moment wilde ik een boek pakken die bovenin een kast stond. Het was te hoog voor mij. Ik hoorde een stem: ‘spreek en het zal tot je komen’.

Ik geloof dat de boeken staan voor wijsheid en kennis, goud en diamanten voor gaven en talenten, drankjes voor genezing, kleding voor de geestelijke wapenuitrusting, voedsel voor geestelijke volwassenheid, het bed voor rust en vrede, de waterval voor verfrissing en reiniging en de sleutels voor bevrijding.

Van God de Vader, door Jezus Christus, in de Heilige Geest

In de Amplified Bible vertaling staat tussen haakjes, ‘giving by the Holy Spirit’ (= gegeven door de Heilige Geest). De Heilige Geest is de kracht van God zelf. Zo zijn wij één. Hij geeft wijsheid, genezing, bevrijding, talenten, enzovoorts. Wij hoeven niet te twijfelen of God ons zegen wil geven. Wat heb jij vandaag nodig? Pak het uit je schatkamer vol zegen. Wat prachtig dat wij toegang hebben gekregen tot zoveel zegeningen!

‘Dank U Vader, voor de schatkamer vol zegen. Ik maak vandaag gebruik van (…vul maar in wat je nodig hebt…) In de naam van Jezus. Amen’.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *