Kracht in de naam Jezus

Alles in het universum is geschapen door het gesproken Woord van God, dat één en al kracht is. Gods Woord is de controlerende, cohesiekracht van alles wat er bestaat (Col. 1:17, AMP). Cohesie betekent ‘samenhangen’, of ‘de onderlinge aantrekkingskracht tussen moleculen’. Woorden hebben kracht, omdat alles bestaat uit woorden. En daarom reageert alles op woorden. Maar waarom is er zoveel kracht in de naam Jezus? Lees het in mijn nieuwe blog!

God wilde Jezus scheppen door Hem te creëren met woorden. Maar God had de mens autoriteit gegeven om op en over de aarde te heersen. God kan niet zo maar meer op aarde dingen scheppen met woorden uit de hemel. Nadat Hij de mens heeft geschapen heeft Hij Zichzelf gebonden aan mensen. Hij kan dingen doen op aarde door gewillige mensen en samen met mensen. Daarom bedacht God een plan. Hij sprak door verschillende profeten. Zij spraken Gods Woord in deze wereld. God creëerde Jezus door profeten heen die namens Hem Zijn [scheppende] woorden spraken.

Een nieuwe naam

Het verschil tussen Adam en Jezus is dat Adam is geschapen uit de aarde en Jezus is geboren. Toen alle profeten hadden gezegd wat er gezegd moest worden over het leven van Jezus, nam God dat Woord en plantte het in Maria. Voordat Jezus geboren werd als een Zoon van een mens en Zoon van God was Zijn naam: het Woord van God (Open. 19:13). Daarom was Hij er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is dus dankzij Hem. Gods Woord kreeg door geboorte een nieuwe naam: Jezus. Jezus betekent: ‘Jahweh redt’.

Jezus groeide op en liet zich dopen. Op dat moment werd Hij gezalfd door de Heilige Geest. Jezus kreeg door de wedergeboorte nu de nieuwe naam: Jezus Christus, wat betekent ‘Jezus de Gezalfde’. Hij was nu bekrachtigd met de gave van de Heilige Geest om Zijn bediening te starten en in de persoon van Christus de onzichtbare God zichtbaar te maken voor ons hier op aarde.

Toen Jezus Zijn bediening had vervuld offerde Hij Zichzelf op. Hij maakt af waar Hij voor gekomen was: Hij stierf aan een kruis om Zijn bloed te geven om de wereld te verzoenen met God. Door Zijn Zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is. Door de kruisdood en opstanding kreeg Jezus weer een nieuwe naam, of beter gezegd een nieuwe titel: Jezus Christus, naam boven alle namen!

God is met Zijn hele wezen in Zijn Zoon gaan wonen. Kleiner kon Hij zich niet maken – als een baby – om Zijn grootheid aan de wereld te tonen! Hij liet Jezus als eerste opstaan uit de dood, Hij heeft Hem het absolute gezag gegeven over alles in de hemel en op aarde en heeft Hem Hoofd gemaakt van Zijn lichaam; de Gemeente die de volheid van Hem weerspiegeld in alle gelovigen op aarde (Efz. 1:20-23).

Door geboorte kreeg Gods Woord de naam: Jezus.
Door wedergeboorte kreeg Jezus de naam: Jezus Christus (mens + de Heilige Geest).
En door de dood en opstanding kreeg Jezus Christus de naam boven alle namen!

Gods geheim

Woorden hebben kracht, omdat alles bestaat uit woorden. En daarom reageert alles op woorden. Jezus Christus is Gods Woord dat een lichaam heeft aangenomen om uiteindelijk de schepping weer te verbinden met de Schepper. Met andere woorden: Jezus Christus is de [samenhangende, cohesie-]kracht tussen God en de gehele schepping!

Gods geheim is dus Christus Zelf. Waarom is er kracht in de naam Jezus? Jezus Christus is Gods hoogste Woord, geladen met de meeste kracht. Hij is Gods Woord, Jezus Zoon van een mens, Jezus Christus als Zoon van God en hoogste Koning, die zit aan de rechterhand van God – ver verheven boven elk ander macht! Er is niets krachtiger in het gehele universum dan de naam van Jezus. In die naam vinden wij redding, bevrijding, genezing en verzoening!

! Luistertip: ‘No Other Name’ van Planetshakers

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *