Eeuwigheidsperspectief

Eeuwigheid is een tijd zonder begin en eind. Door tijd ontstaan er reeksen van momenten. Wij noemen het: verleden, heden en toekomst. Het verleden is hetgeen al verstreken is en de toekomst hetgeen wat nog komen gaat, maar het heden is het punt waar tijd en eeuwigheid elkaar raken. In mijn blog van deze week wil ik je meenemen in hoe wij als gelovigen het beste kunnen omgaan met tijd in het licht van de eeuwigheid!

Leven na de dood

God zei tegen Adam en Eva dat als ze van de boom van goed en kwaad zouden eten, ze zeker zouden sterven. Toen ze er van hadden gegeten waren ze niet meteen lichamelijk gestorven. Maar er was wel iets veranderd; ze waren geestelijk gescheiden van God. Ze ervaarde een geestelijke dood en de dood had langzamerhand ook effect op hun lichamen. Als een geest een lichaam verlaat, noemen wij dat dood – het lichaam is gescheiden van de geest. Dood zijn betekent dus ‘gescheiden van’ en niet dat het leven dan stopt.

Jezus Christus is mens geworden, gestorven en weer opgestaan uit de dood om eeuwig leven te schenken aan een ieder die dat gelooft. Op dit manier is Jezus de verbinding die de scheiding tussen God en de mens opheft. Zo kunnen mensen weer geestelijk leven [niet meer gescheiden zijn van God].

Als je sterft keert je lichaam weer terug naar de aarde en je geest blijft eeuwig bestaan. De vraag is: zal je de eeuwigheid dood of levend doorbrengen? Met andere woorden: besteden we de eeuwigheid met of zonder God?

De tragiek van Prediker

Toen Salomo Koning werd vroeg hij God wijsheid te geven om het volk goed te regeren. God gaf het hem, maar er was wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden; dat Salomo God zou blijven gehoorzamen. Zijn dwaze leefstijl van de latere jaren (bijv. 700 vrouwen + 300 bijvrouwen), was het gevolg van het niet meer houden aan de voorwaarde.

Hij schreef het boek Prediker toen hij al op hoge leeftijd was. Hier kunnen we lezen dat hij goed heeft nagedacht over het leven en of hij er wel iets van heeft kunnen maken. Hij had zoveel dingen geprobeerd om antwoorden te vinden, zoals wetenschap, de zakenwereld en filosofie met massa’s boeken. Ook probeerde hij in vele dingen voldoening en plezier te vinden zoals in vrouwen, kunst en muziek. Hij bleef teleurgesteld en depressief. Salomo bekeek het leven vanuit menselijke wijsheid. Hij ging er vanuit dat de dood het einde was. Hij dacht niet aan het leven hierna. De conclusie van de oude Salomo was dat het leven doelloos en nutteloos is, het had geen inhoud of perspectief.

Misschien is daarom dit boek opgenomen in de Bijbel. Het toont duidelijk de beperkingen van menselijk verstand. Het hoogste wat je kunt bereiken zijn gedachten als: ‘Maak het beste van elke dag, want je weet niet wat er morgen komen zal,’ of: ‘Je leeft maar één keer,’ of: ‘Alle dingen gaan toch een keer fout’.

Echt leven

Als gelovige kunnen we een heel nieuw perspectief en inhoud aan ons leven geven! Jezus leert ons wat écht leven is. Het is Zijn verlangen en gebed voor ons, lees het maar in Johannes 17.

‘Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt’.
Johannes 17:3, NBG51

Adam en Eva kende God, maar ze stierven geestelijk en werden gescheiden van God. Wij zijn dankzij hen ook geboren als gescheiden kinderen van God. Maar Jezus Christus zorgde voor een weg terug naar de Vader. Jij bent geschapen om in relatie met God te leven. Het doel van jouw leven is God kennen – tot in eeuwigheid.

Het echte leven is God kennen.

Verleden, heden en toekomst

Veel mensen leven in het verleden. Ze kijken keer op keer terug op goede momenten vol met plezier, of worden achtervolgt door gruwelijke herinneringen van eerdere ervaringen. Paulus leert ons hoe we daar als gelovigen mee om kunnen gaan:

‘één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping, die boven is, in Christus Jezus.’
Filippenzen 3:14, NBG51

Paulus jaagt het doel (Christus kennen) na met een reden. Ons leven heeft niet alleen een doel, maar ook betekenis. Jij hebt een roeping op je leven. God heeft een plan voor jouw leven gemaakt. Jij ben verantwoordelijk en aansprakelijk voor hoe jij je leven leidt. Als wij de taak vervullen die God ons geeft, zullen we schatten in de hemel verzamelen.

Vroeger

In het verleden leven levert dan niet zoveel op, maar het verleden in onmisbaar voor ons leven nu. Het verleden helpt ons om te begrijpen wie God is. Door te herinneren wat God deed in het verleden kunnen wij op dit moment een keuze maken die onze toekomst zal veranderen.

Vroeger gaven de priesters dagelijks offers in de tempel die diende als voorafschaduwing van vandaag. De brandoffers stonden voor dankbaarheid, de spijsoffers voor relatie met God en de vredeoffers voor vrede met God. Dat is vandaag mogelijk door Jezus Christus. Jezus leeft! Je bent gemaakt om in relatie met God te leven en geroepen om een levend offer voor God te zijn. Dat betekent dat je jouw leven aan God toevertrouwd en jouw verlangens en begeerten aan de kant zet. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie het leven vanwege Jezus verliest, zal het behouden.

Dagelijks

‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis opnemen en Mij volgen’.
Lucas 9:23, HTB

Dagelijks zullen wij de keuze moeten maken om een levend offer te zijn voor Jezus. Iedere dag is een keuze om Jezus te volgen. In welke situaties je ook zit en wat de omstandigheden jou ook vertellen, wat je gedaan hebt, of wat je ook fout kan doen – elk moment is een nieuw moment om te kiezen voor Jezus. Alle dingen hier zijn tijdelijk en van geen waarde, zeker in het licht van de eeuwigheid. Vermors je tijd niet, maar train je geest en vernieuw je denken. Lijken op Jezus is van waarde in deze wereld, maar ook de toekomstige.

Leven in het nu is de beste keuze voor de toekomst!

Glorieuze toekomst

Daarbij geeft Gods Woord prachtige beloften over de [eeuwige] toekomst van een gelovige. We zullen verheerlijkt worden in een lichaam dat niet meer blootgesteld wordt aan het effect van zonde. We zullen de schitterende heerlijkheid van onze Here aanschouwen. De Heilige Geest is slechts een voorproefje op een heerlijke toekomst met een glorieuze erfenis!

Lieve gelovige, kies voor een leven in het heden. Gehoorzaam God met ontzag. Kies dagelijks voor Jezus. Leef in relatie met Hem. Jouw leven heeft een doel en betekenis!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *