Jezus uitnodigen

In mijn blog van deze week neem ik je mee door een verhaal die beschreven staat in Lukas hoofdstuk 24 van vers 13 tot 35. Het gaat over twee leerlingen van Jezus die onderweg zijn naar een dorpje genaamd Emmaüs. Onderweg haalde ze Jezus in en liep met hen mee, maar ze herkende Hem niet! Wat zegt dit verhaal over de leerlingen? En wat zegt dit verhaal over Jezus? Ik nodig je van harte uit om te lezen hoe Jezus wilt dat we Hem uitnodigen!

Vers 13-16:
‘Diezelfde dag waren twee van Jezus’ leerlingen op weg naar het dorp Emmaüs, tien kilometer buiten Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alle gebeurtenissen. Terwijl ze zo liepen te praten, haalde iemand hen in en liep met hen mee. Het was Jezus Zelf! Maar zij herkende Hem niet. Ze waren verblind’.

Toen ik dit las moest ik denken aan een bijbeltekst waar we kunnen lezen dat Jezus zegt: ‘Waar twee of drie mensen bij elkaar zijn omdat ze bij Mij horen, ben Ik bij hen’. Hier spraken twee leerlingen over Jezus en Hij was bij hen! Hij kwam uit Zichzelf. Ze riepen Hem niet.

Kans om te geloven

Vers 16-21:
‘Waarover loopt u zo druk te praten?’ vroeg Hij. Ze bleven stilstaan en een van hen, Kleopas, zei: ‘U bent zeker de enige in heel Jeruzalem die niet weet wat voor verschrikkelijke dingen er afgelopen dagen zijn gebeurd!’ ‘Wat voor een dingen dan?’ vroeg Jezus. ‘Wel,’ zeiden ze, ‘wat ze hebben gedaan met Jezus van Nazareth. Die man was een profeet. Hij deed ongelooflijke wonderen en was een geweldige leraar. Hij stond in hoog aanzien bij God en de mensen. Maar de hogepriesters en leiders van ons volk hebben Hem gevangengenomen en uitgeleverd aan de Romeinen. En die hebben Hem gekruisigd’.

Jezus wist wat er gebeurd was en Hij wist waar ze het over hadden. Toch vroeg Hij: ‘Wat voor een dingen dan?’ Ik geloof dat Jezus de leerlingen hier uitdaagt; hoe sta je in geloof? Hoe praat je in het midden van verschrikkelijke omstandigheden? En wat doe je dan? In de volgende verzen lezen we hoe de leerlingen er over denken.

Sombere leerlingen

Vers 21-24:
‘Wij dachten nog wel dat Hij de Christus was, de bevrijder van Israël. Maar het is nu al de derde dag sinds ze Hem hebben gedood. Een paar vrouwen van onze groep kwamen vandaag met een wonderlijk verhaal. Ze vertelden dar ze vanmorgen vroeg bij Jezus’ graf waren geweest en dat zijn lichaam weg was. Ze hadden ook engelen gezien die zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons gingen er onmiddellijk heen om te kijken. En inderdaad, het lichaam was weg, zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet’.

De leerlingen waren somber, verward en twijfelde of Jezus wel de Christus was! Zelfs na een wonderlijk verhaal van de vrouwen. Kijk eens naar de reactie van Jezus.

Vers 24-27:
‘Jezus zei tegen hen: ‘Wat bent u toch dom! Wat hebt u moeite om alles te geloven wat door de profeten is gezegd. De Christus moest immers al die vreselijke dingen doormaken voor Hij zijn heerlijkheid zou binnengaan?’ Hij herinnerde hen aan allerlei gedeelten uit de boeken van Mozes en de profeten. Hij legde hun uit wat ze betekenden en wat ze over de Christus zeiden’.

Zei Jezus: ‘hé jongens, kom op, Ik ben het, Jezus. Zie, ik doe een wonder’. Nee! Jezus verwees de leerlingen naar Gods woord. Hij bemoedigde de ontmoedigde leerlingen met Gods beloften over de Christus. Dus wat zegt dit over de leerlingen? Ze werden somber, omdat ze niet begrepen wat er met Jezus gebeurd was. Hun ogen waren gericht op de omstandigheden en niet op Gods woord. En doordat ze niet grepen naar het woord van God, verloren ze zelfs de hoop in de identiteit van Jezus!

Herinner Gods woord

Wat kunnen wij ervan leren? Als je iets niet begrijpt kan je somber worden, maar als je niet grijpt naar Gods woord, kan je zelfs hoop verliezen in de goedheid van God. Maar Jezus is zo lief om Zijn leerlingen te herinneren aan Gods beloften in Zijn woord. Dat betekent dat de leerlingen de beloften van God wel kende, maar door de omstandigheden even uit het oog verloren waren.

Het heeft een geweldige uitwerking als je vasthoudt aan de beloften van God. Toen de leerlingen Gods woord hoorde toen Jezus er over sprak, werd hun hart in vuur en vlam gezet. Ze waren diep geraakt en werden bemoedigd. Bovendien verdween de onbegrip omdat Jezus een glasheldere uitleg van Gods woord gaf. Geloof en hoop kwam terug in hun harten. Wij nu hebben de Geest van Jezus, de Heilige Geest die ons op precies dezelfde manier helpt en bemoedigd!

Als je iets niet begrijpt, grijp dan naar Gods woord.

Vers 31-32:
‘Ze zeiden tegen elkaar: ‘Weet je nog hoe diep we in ons hart geraakt werden, toen Hij met om liep te praten en ons een glasheldere uitleg gaf over wat er in de Boeken staat?’

De uitnodiging

Vers 27-30:
‘Ondertussen waren ze bijna bij het dorp gekomen waar ze moesten zijn. Jezus deed alsof hij verder wilde lopen, maar zij lieten Hem niet gaan en zeiden: ‘Blijf vannacht bij ons. Het is al laat geworden om nog verder te reizen.’ Hij ging met hen mee naar huis om er de nacht door te brengen’.

Wat mij hier opvalt is dat Jezus net deed of Hij verder wilde gaan. Ik geloof dat Jezus wil dat we Hem uit vrije wil uitnodigen. Jezus dringt Zichzelf niet op, maar wacht vriendelijk op een uitnodiging. Op dit moment zei Jezus eigenlijk wat Hij ook zegt in Openbaring 3:20: ‘Luister, Ik sta voor de deur en klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur [jouw hart] opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met Hem houden en hij met Mij’.

Samengevat is het zo:

  1. Waar over Jezus wordt gesproken, daar is Hij (Mat. 18:20);
  2. Jezus daagt ons uit om te geloven in Gods woord (Luc 24:25);
  3. Jezus wacht liefdevol op onze reactie en of wij Hem uitnodigen in ons hart (Open. 3:20).

Herstel

Vers 30-31:
‘Terwijl ze met elkaar aan tafel zaten, nam Hij het brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het hen. Plotseling gingen hun ogen open en herkenden zij Hem. Op hetzelfde moment was Hij verdwenen’.

Toen de leerlingen Jezus hadden uitgenodigd, herkende ze Hem! Maaltijd houden met Jezus betekent dat je Hem ontvangt. Het betekent dat Jezus ons kan herstellen (AMP). Zijn lichaam is voor ons gebroken, net als het brood, om alles wat er in ons gebroken is te herstellen. Door Zijn bloed is onze relatie met God weer hersteld. Hoe gebroken je ook bent, als je Jezus binnenlaat, is er niets wat Hij niet herstellen kan!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *