Niet perfect, maar wel oprecht

God is perfect. Hij is niet 99%, maar 100% betrouwbaar. Wij niet, want wij zijn mensen. Ook al zijn we niet perfect, toch zijn wij het belangrijkste voor God in de hele schepping. Hij is geïnteresseerd in ons hart. Wist je dat als jij een relatie met God hebt, dat je in Zijn ogen een mens bent naar Zijn hart? (1 Sam. 13:14) God heeft je uitgekozen en een plan gemaakt voor jouw leven. Betekent het dat je nooit meer fouten zal maken of zal zondigen? Nee. Dat betekent dat je in Gods ogen perfect bent als je hart uitgaat naar Hem leren kennen en het doen van Zijn wil.

David was ook uitgekozen door God en had een relatie met Hem. Wat deed hij als hij tegen God had gezondigd? En hoe reageerde God op hem? Lees het in mijn nieuwe blog op bijbelsedinge.nl!

Achtergrond van David

David komt uit de stam Juda en is opgegroeid in Betlehem. Op een dag stuurde God de profeet Samuel naar Betlehem om David te zalven tot koning. David was toen een schaapherder. Tijdens de oorlog tussen Israël en de Filistijnen doodt David de reusachtige Goliat. Vanaf dat moment gaat David voor koning Saul werken en wordt aangesteld als legeraanvoerder. David is daar succesvol in doordat de Geest van God op hem was en Saul werd jaloers. David werd eerst koning van Juda en later van heel Israël. God belooft David dat er altijd een van zijn nakomelingen op de troon van Juda zal zitten. Ook Jezus is een nakomeling van David.

Davids zonde

Wat had David gedaan? God zegt het zelf tegen David door de mond van de profeet Natan. Lees het maar in 2 Samuel 12:7-9.

‘De Here, de God van Israël zegt: “Ik maakte u koning over Israël en redde u uit de handen van Saul. Ik gaf u zijn paleis en zijn vrouwen en de koninkrijken Juda en Israël. En als dat nog niet genoeg was geweest, had Ik u wel nog veel meer gegeven. Waarom hebt u de wetten van God dan veracht en deze vreselijke misdaad begaan? Want u heb Uria vermoord en zijn vrouw gestolen’.

Toen David dit hoorde werd hij vreselijk verdrietig. Hij had overspel gepleegd en de man van de vrouw laten vermoorden! Hij had er spijt van en beleed meteen tegenover Natan: ‘Ik heb tegen de Here gezondigd!’ Daarna schreef hij Psalm 51.

Hoe kon hem dit overkomen? God vraagt hem: ‘waarom heb je Mijn wetten [Gods woord] veracht?’ David was het woord van God uit het oog verloren. In plaats daarvan was zijn oog gericht op een mooie vrouw die zich aan het wassen was. Dat betekent dat het ons allen kan overkomen als wij ons niet blijven richten op Gods woord!

David vroeg om Jezus

David erkende dat hij een zondaar was, vanaf het begin al. Voor hem was het al bekend dat een mens geboren werd onder de macht van de duisternis en zonde. Hij was ook bewust van zijn zonde en hij had spijt van zijn zonde. Daarom vroeg David God om genade die hij niet verdiende. Hij vroeg ook om:

 • vergeving van zonde;
 • reiniging van zonde;
 • bevrijding van schuld;
 • om een nieuwe geest en een zuiver hart;
 • blijdschap & vreugde.

Met andere woorden: David vroeg God om Jezus en de Heilige Geest!

Voor ons is het wel anders dan voor David. Jezus was nog niet gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. De Heilige Geest was wel op David, maar niet in hem. Daarom bad hij ook: ‘… en neem uw Heilige Geest niet van mij’. Hij had die zekerheid nog niet. Wij hoeven dit niet meer te bidden. Want Jezus belooft ons een Helper, de Heilige Geest die altijd bij ons zal blijven (Joh. 14:16). Wat is God toch goed dat Zijn reactie op ons is dat Hij Zijn Zoon Jezus gegeven heeft om dit aan elke gelovige te schenken uit genade!

Kortom: als je Jezus hebt aangenomen als jouw Redder dan zijn jouw zonden vergeven, ben je geheel gereinigd met het bloed van Jezus, ben je bevrijd uit de macht van de duisternis en zonde én hebben we de Heilige Geest ontvangen, die diepe blijdschap en vreugde in ons brengt!

Niet perfect, maar wel oprecht

Dus wat kunnen we doen als we zondigen nadat we Jezus hebben aangenomen als Redder en het bovengenoemde ontvangen hebben? Onze zonden en fouten bekennen aan God met oprechte berouw. Als je dat gedaan hebt, kun je zeker weten dat God zo trouw is en rechtvaardig om ons die te vergeven (1 Joh. 1:9). Zulke mensen stuurt God nooit weg (Ps. 51:19). Want David leert ons dat het werkelijke offer waar God op wacht, een overgegeven hart is van iemand die weet dat hij niet zonder God kan en beseft dat God de enige is die kan helpen!

Heel veel zegen en tot volgende week!

3 gedachten over “Niet perfect, maar wel oprecht”

 1. Dank je wel voor je mooie blog. Vooral doorgaan met het verspreiden van het nieuws over onze God en Zaligmaker (Messias).

 2. Jelle Johannes

  Dag Natasja,

  Wat heb je een mooie reflectie geschreven.
  Ik hoop dat God’s Geest jouw man en jou mogen vervullen.

  In Jezus naam,

  Jelle Johannes.

 3. Hi Jelle,
  Dankjewel!

  Toen ik je reactie las, moest ik denk aan de volgende tekst:
  ‘Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven’.
  Romeinen 5:5, HTB

  We mogen zeker weten dat we vervuld zijn met Gods Geest en daardoor ervaren hoe liefdevol God is!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *