Jezus is gestorven met open armen

Ben je wel eens verliefd geweest? Liefde kan zo ver gaan dat je alles over hebt voor een ander persoon. We kunnen het niet echt begrijpen met ons verstand, maar wel met ons hart. Wel, God is liefde en Jezus heeft alles voor ons over gehad. Hij is gestorven aan het kruis uit liefde voor jou en mij. God vraagt ons niet om Hem te begrijpen, maar om Hem te vertrouwen.  

Het kruis van hout 

Hout staat voor vlees, zonde en ongehoorzaamheid. Jezus heeft Zijn vlees laten kruisigen. Zo heeft Hij afgerekend met zonde en kan Hij ons nu vergeving voor zonde schenken. Hij heeft op die manier de weg naar God de Vader vrijgemaakt. Nu kunnen wij het weer in orde maken met God en in vrede en gehoorzaamheid met Hem leven. 

De King James Vertaling van de tekst in 1 Petrus 2:24 zegt: ‘Who his own self bare our sins in is own body on the tree,’ In het hof van Eden was de boom van kennis der goed en kwaad, het hout dat voor zonde zorgde. Jezus heeft er met Zijn dood aan het kruis voor gezorgd dat de boom des levens weer beschikbaar werd. 

Wie bij Jezus hoort heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend, want die zijn aan het kruis geslagen (Galaten 5:24). Het kruis heeft afgerekend met de zonde en God ziet nu die zonde niet meer! 

Zijn uitnodiging 

Jezus is gestorven met open armen aan het kruis. Wat een liefdevolle houding. Zijn uitnodiging naar de wereld staat vast: ‘Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ Johannes 3:16 

Ik geloof dat Jezus altijd de lichaamshouding heeft van een kruis. Het hart, het middelpunt van het kruis en de bron van liefde. Zijn hoofd was constant bij de hemel en bezig met de dingen van de Vader. Hij liet een spoor achter met Zijn voeten van wonderen, vrede en vreugde. Met Zijn open armen heeft Hij nooit iemand afgewezen. En Zijn handen waren constant aan het uit delen en aan het geven.  

Vier evangeliën over Jezus

Jezus is zo bijzonder dat God het belangrijk vond om vier evangeliën over Hem te laten schrijven. Vier betekent in de Bijbel volkomenheid of volheid. De vier evangeliën tonen vier verschillende kanten van Jezus, die we weer kunnen koppelen aan Jezus’ hart, hoofd, voeten en handen.

  • Johannes richt zich meer op Jezus’ identiteit – Hart.
  • Mattheüs (en Lucas) namen meer gegevens op met wat hij zei - Hoofd.
  • Lucas beschrijft Jezus als de redder van de gehele wereld – Voeten. 
  • Marcus heeft het meeste oog voor wat Jezus deed – Handen.

Laten wij ware discipelen zijn van Jezus en ook zo wandelen op aarde: Ons hart gevuld met Gods liefde, ons hoofd bij de hemelse dingen, onze voeten overal het goede nieuws rond brengen en met onze handen helpen en uitdelen!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *