Christus, onze hoop der heerlijkheid

Gods geheimenis was lang verborgen voor ons. Door Christus is er openbaring voor Gods kinderen: wij zijn mede-erfgenamen, medegenoten en mededelen geworden. Lees verder om de ernome rijkdom van een erfgenaam in Christus te ontdekken!

Een erfgenaam is een persoon die op grond van een testament recht heeft op een erfenis. Het testament is van kracht nadat een persoon is overleden. Nadat Jezus gestorven is aan het kruis is het nieuwe testament [verbond] van kracht geworden en zijn wij de erfgenamen!

‘Het komt hierop neer: door het goede nieuws te geloven, delen niet-Joden in de erfenis van de Joden, horen zij bij hetzelfde lichaam, de gemeente, en voor hen geldt dezelfde belofte in Christus Jezus’. Efeziërs 3:6, HTB.

We hebben recht en toegang op:

  • Deel te zijn van het lichaam van Christus, de gemeente
  • Gods belofte zijn van kracht
  • Gods geest [met al zijn genade gaven] kan in ons wonen!
  • Toegang tot een zeer kostbare schat: Gods Woord
  • Hoop voor onze behoudenis – Christus heeft de bewijsstukken van onze zonde gewist en aan het kruis genageld
  • Besnijdenis van ons vlees – onze oude natuur met begeerte afleggen en onze nieuwe natuur aantrekken
  • Jezus heeft de machten en overheden ontwapend en ons toegang tot geestelijke wapens gegeven. Wij hebben de overwinning!

De opdracht van Paulus

Wij hebben dus dagelijks toegang tot de volheid van God. Paulus bidt dat de gelovigen gevuld zijn met deze openbaringskennis, wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat wij in alle goede werken vrucht kunnen dragen. Wij zullen dan met kracht bekrachtigd worden en onze harten zullen overstromen van dankbaarheid. Hij geeft ons de opdracht om alles wat wij doen, te doen van harte. Alsof wij het voor Christus doen, want Hij is onze Heer.

Laten wij ons kleden met innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld als erfgenamen. Elkaar verdragen en vergeven in liefde, de band van volmaaktheid! Want: ons leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen wij ook met Hem verschijnen in heerlijkheid! (Kolossenzen 3:3-4) WAUW.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *