Hoe het niet moet!

In Gods plan hoefde de Israëlieten maar 11 dagen te reizen door de woestijn om het beloofde land te bereiken. In werkelijkheid hebben ze er 13.780 dagen over gedaan! Ze waren bevrijd door God uit Egypte, maar konden niet genieten van het leven in overvloed in het beloofde land. In plaats daarvan eindigde ze een lang en doelloos bestaan in de woestijn. Wat ging er mis? Lees het in mijn nieuwe blog op bijbelsedinge.nl

Gods instructies in de woestijn

Ondanks dat de Israëlieten getuigen waren van de machtige werken van God, begonnen ze al snel ontzag en verwondering voor God te verliezen. Dus God gaf Mozes instructies en wetten. Een aantal daarvan gingen over het verblijf tijdens het kamp. Elke stam had een aangewezen plaats rondom de tabernakel. Er waren ook aangewezen mannen die per stam de juiste werkwijze ontvingen met betrekking tot het vervoeren van de tabernakel. Iedereen wist precies wat ze moesten doen en hoe.

Wat kunnen wij er vandaag uit leren, Heilige Geest? Het is goed om als gelovigen te weten wie God is, wie jij bent in Christus, wat onze plaats is in het lichaam van Christus. Wat is de juiste werkwijze voor ons persoonlijk leven hier op aarde tegenover God, onze naasten en onze vijand? Wat moeten wij precies doen en hoe? Leidt de weg maar, Heilige Geest. Gelukkig kunnen wij Gods instructies leren uit het leven van Jezus, de Heilige Geest en Gods woord.

Ook kregen de Israëlieten veel instructies over [on]reinheid. Het was belangrijk om perfect schoon voor God te staan. Iets wat vuil was, kon niet zo maar voor God gebruikt worden. Zonde, ziekte en dood is vuil en onrein. Het moet eerst gereinigd en daarna geheiligd worden. Verder moesten er nog vele offers gebracht worden. Het was duidelijk een kostbare zaak om vergeving te krijgen dat verzoening met God bewerkstelligd.

Al die instructies en wetten moesten de Israëlieten er constant aan herinneren om met bedachtzaamheid en vol ontzag tot God te naderen. En ook vandaag is dat zo: het geeft God heel wat gekost om jou en mij vrij te kopen. God is een heilige God en kan niet omgaan met zonde. Hij gaf Zijn meest kostbaarste bezit, Zijn Zoon Jezus, in ruil voor onze levens! Jezus heeft letterlijk Zijn leven gegeven om ons te reinigen met Zijn eigen bloed, zodat we weer om kunnen gaan met God. Jouw redding is kostbaar. Vergeving is kostbaar. Verzoening ook. God heeft alles voor je gegeven uit pure liefde.

Blijf in geloof

Wat gebeurde er met de Israëlieten? De omstandigheden in de woestijn waren niet comfortabel. Bovendien waren er gevaren in de woestijn zoals droogte, hitte, slangen, schorpioen en spinnen. Er waren weinig voedsel- en waterbronnen. Op eigen kracht zouden ze niet kunnen overleven. Bovennatuurlijk hulp van God was noodzakelijk, anders zouden ze zeker sterven. En onze trouwe God zorgde voor ze en gaf ze manna (brood uit de hemel). Maar in plaats van God te blijven geloven en te vertrouwen, gingen ze uit van wat ze met hun zintuigen konden waarnemen. Het gevolg daarvan was dat ze hun dankbaarheid verloren, ontevreden en ongehoorzaam werden en gingen klagen. Wat wij dus niet moeten doen is uitgaan van wat wij alleen met onze zintuigen kunnen waarnemen en vertrouwen op ons eigen verstand.

‘For we walk by faith, not by sight [living our lives in a manner of consistent with our confident belief in God’s promises]-‘.
2 Corinthians 5:7, AMP

Het werd nog erger.

‘Toen begonnen de vreemdelingen die waren meegekomen met de uittocht, terug te verlangen naar het goede leven in Egypte. Zij staken daarmee de Israëlieten aan en die begonnen weer te jammeren: ‘Och, als we maar wat vlees te eten hadden! Denk eens aan die heerlijke vis die we in Egypte konden eten, aan die komkommers en meloenen, aan dat look, uien en dat heerlijke knoflook!’
Numeri 11:4-5, HTB

Ze verlangde zelfs naar de plaats waar God ze van bevrijd had! De vreemdelingen begonnen met klagen en namen de Israëlieten erin mee! Klagen is niet moeilijk. Je hoeft niet veel moeite te doen en zelfs niet om anderen erin mee te nemen. Klagen is een bittere wortel die je niet zal brengen naar het beloofde land. Kies die weg niet, zelfs niet als anderen het om je heen doen.

Verzoeking

Volgens Petrus is het niet verrassend voor ons om soms ook terecht te komen in een woestijn (1 Pet. 4:12). We moeten niet doen zoals de Israëlieten deden, maar wat dan wel? Laten we leren van Jezus.

De Heilige Geest leidde Jezus ook naar de woestijn, waar de duivel Hem vervolgens ging verzoeken. Tijdens verzoeking wordt ons een andere weg aangeboden dan Gods weg. Een verzoeking wordt een verleiding als je het niet weerstaat. En het wordt een beproeving als je het wél weerstaat. Tijdens een beproeving wordt eigenlijk jouw geloof getest door ervaringen. Zo kun je zeggen dat de woestijn een soort beeld is van een testbaan. Waar sta je in geloof? Ben je écht bereid om Gods weg te kiezen, ondanks lastige omstandigheden? Na een beproeving kun je aantonen door ervaringen wat de uitkomst is van de geloofstest.

Een verzoeking toont discipline en is een geloofstest met ervaring.

Jezus was er de hele tijd

We hebben al geleerd dat de instructies en offers van God ons meer inzicht geven over de kostbaarheid van het werk van Jezus. Die ons reinigt met Zijn bloed dat dient voor vergeving van zonden en verzoening met God. Maar is er meer. Jezus was ook de koperen slang, het manna en water uit de rots.

‘Toen zei de Here tegen hem: ‘Maak een koperen afbeelding van zo’n slang en maak deze vast op een paal: iemand die is gebeten, hoeft er alleen maar naar te kijken om te worden genezen!’
Numeri 21:9, HTB

De Israëlieten werden gebeten door giftig slangen. Opvallend is dat God ze niet weg stuurde, maar het volk een andere optie gaf. Was een mooi typebeeld van Jezus aan het kruis! Jezus heeft alle ziekten, kwalen en ongemakken aan het kruis gedragen, om in plaats daarvan ons genezing te geven.

Waarom is Jezus ook het manna? Hij zegt van Zichzelf: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is gekomen’ (Joh. 6:51). Een ander moment in de woestijn sloeg Mozes op een rots en daar kwam water uit. Waarom is Jezus het water uit de rots? Hij zegt: ‘Ik ben het die levend water geeft. Wie van dat water drinkt, zal nooit meer dorst hebben’ (Joh. 4:14). Jezus spreekt hier van de Heilige Geest die Hij ons geeft en nieuw en eeuwig leven brengt!

Jezus was er al die tijd. Hij is onze vergeving, verzoening, voorziening, genezing en ons nieuwe leven. In welke omstandigheden wij ook zitten, God voorziet in alles wat wij nodig hebben.

Samenvatting

Laten we leren van de Israëlieten hoe het niet moet en niet onze eindbestemming missen zoals zij. We kunnen wel eens in de woestijn zijn, maar niet om te blijven. Onderzoek Gods instructies en kies voor Zijn weg. Geloof het en gehoorzaam. Kijk ook niet constant terug op je oude leven, waar God je uit heeft bevrijd, want dat maakt niet dankbaar en leidt alleen maar naar klagen.

God heeft ons uit de zonde (Egypte) bevrijd [door Jezus], om ons te helpen [door de Heilige Geest] in de beproeving (de woestijn) en ons vervolgens te ontvangen [door de Vader] in onze eeuwige plaats in de hemel (het beloofde land)!

En vrees niet! Want tijdens elke beproeving is Jezus bij ons in de woestijn. Hij is alles wat wij nodig hebben. Hij werd voor ons een offer om weer in relatie met God de Vader te mogen leven. Dankzij Hem zijn we bevrijd uit de macht van de zonde en vergeven van onze zonden. Hij is onze voorziening, genezing en geeft eeuwig leven door Zijn Geest aan ons. Als wij onszelf daar steeds aan blijven herinneren dan zullen we in dankbaarheid en met diep ontzag omgaan met onze schitterende God!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *