Heb elkaar lief

Het evangelie gaat niet over religie, maar om relatie. God verlangt naar een relatie met elk mens, ook met jou. Dankzij het offer van Jezus kunnen we weer in relatie met God komen. Jezus gaf Zijn leven om [eeuwig] leven te geven. Het leven dat wij van Hem ontvangen betekent twee dingen: dat is God kennen en degene die Hij naar de aarde gestuurd heeft, Jezus Christus (Joh. 17:3). Het doel van een relatie met God is om Hem te leren kennen.

Maar er veranderd nog iets. We gaan niet alleen een relatie aan met God, maar automatisch ook met elkaar. We worden geplaatst in de gemeente van Jezus, die functioneert als één geheel, één Lichaam. Daarom geeft Jezus ons ook de opdracht: ‘heb elkaar lief’. Maar hoe kun je bijbels liefhebben? Lees 15 praktische tips in mijn nieuwe blog!

Een verbond met God

Een relatie is een verbond of een band met iemand aangaan. Een ander woord voor verbond is testament. Een testament komt tot stand als er iemand sterft. Het is pas geldig als het door jou ondertekend is bij de notaris. Op het moment dat je Jezus accepteert als jouw persoonlijke Redder en Verlosser, dan teken je als het ware voor een testament en wordt het geldig in jouw leven. Je accepteert Gods offer waardoor het verbond tot stand komt. Met andere woorden: je gaat een verbond met God aan.

God heeft door middel van het offer van Zijn geliefde Zoon Jezus, aan ons laten zien dat het Hem alles gekost heeft. Hij heeft de hoogste prijs die er maar is betaald. Hiermee toont God aan dat Hij totaal toegewijd is aan ons. God is all-in. Niets achtergehouden. Alles wat van Hem is, is nu van jou. Dat betekent dat God écht liefheeft. Hij houdt van je.

Altijd en eeuwig

Als we een verbond met God aangaan, dan sterft onze eigen ‘ik’. Er is nu nieuw leven in eenheid met God door de Heilige Geest. Je bent een nieuwe schepping (Jak. 1:18). Dat betekent dat het van onze kant ook totale toewijding vereist. Het is net als met een huwelijk. Het verbond die je aangaat met de ander vereist totale toewijding – tot de dood scheidt. Je kunt het niet even ‘proberen’ om te zien of jullie samen kunnen werken. Nee, het is all-in van beide kanten. Als één van de twee sterft, zal het huwelijksverbond verbroken zijn.

Nu komt het goede nieuws: Jezus leeft voor eeuwig. En Hij geeft ons eeuwig leven. De relatie met God, het verbond met God of het testament dat je getekend hebt bij God, zal dus noooooooit meer verbroken worden. Onze relatie met God kan niet meer worden gebroken.

God is all-in. Ben jij ook all-in? Heb jij God ook écht lief? Is alles wat van jou is ook van Hem?

Horizontale en verticale relatie

Jezus stierf aan een kruis. Een kruis bestaat uit twee delen; een horizontaal en verticaal deel. Als wij een relatie aangaan met God, gebeurt er nog iets. Omdat wij een eenheid met God zijn geworden, zijn we automatisch ook deel van de gemeente van Jezus geworden. De gemeente van Jezus functioneert als een lichaam. Je wordt deel van dat Lichaam waar Jezus het Hoofd van is. Hij stuurt elk deel aan. Elk deel heeft een andere functie (zie afbeelding 1).

‘Zij houden zich niet aan Christus, het hoofd van het lichaam, de gemeente, dat met gewrichten en pezen door Hem wordt bijeengehouden. Alleen door met Hem verbonden te blijven, kan de gemeente groeien zoals God dat wil’.
Colossenzen 2:19, HTB

Paulus leer ons hier dat het Lichaam bij elkaar gehouden wordt door gewrichten en pezen. Een gewricht is een verbinding tussen twee of meerdere botstukken, waarin beweging mogelijk is. Pezen houden de gewrichten en de botstukken stevig met elkaar verbonden. Ze spelen een belangrijk rol bij stabiliteit en bij het sturen en remmen van gewrichtsbewegingen. Kortom: zonder gewrichten en pezen, kan het lichaam niet bewegen.

Ik geloof dat de gewrichten en pezen staan voor onze onderlinge relaties. We zijn aan elkaar gekoppeld en verenigd. Allen samengevoegd in een lichaam dat aangestuurd wordt door Jezus. Met als doel om te bewegen en te groeien, zoals God dat wil. Als we een verbond met God aangaan, gaan we dat automatisch ook met elkaar, of we dat nu willen of niet. En ook in die relaties moeten we all-in gaan. Daarom zegt Jezus ons gebiedende wijs: ‘heb elkaar lief, want we zijn allen deel van hetzelfde lichaam’ (Joh. 13:34, 15:12, 15:17).

15 praktische tips

Heb elkaar lief. Wat betekent dat? Hoe kun je bijbels liefhebben? De bijbel geeft ons gelukkig richting en praktische tips. Lees het onderstaande lijstje maar eens door.

 1. Accepteer elkaar en verzet je niet tegen elkaar (Rom. 15:7)
 2. Wees nederig, vriendelijk en geduldig met elkaar (Efz. 4:2)
 3. Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen (1 Pet. 4:10)
 4. Vertel elkaar de waarheid in liefde (Efz. 4:25)
 5. Beken je zonden aan elkaar om er voor te bidden (Jak. 5:16)
 6. Bid voor elkaar (Jak. 5:16)
 7. Waarschuw elkaar (Heb 10:25)
 8. Verdraag elkaar vol liefde (Efz 4:2)
 9. Draag elkaars moeilijkheden en problemen (Gal 6:2)
 10. Was elkaars voeten (Joh. 13:14)
 11. Vergeef elkaar (Efz. 4:32)
 12. Troost en bemoedig elkaar (1 Thes. 4:18, Heb. 10:25)
 13. Onderwijs elkaar (Col. 3:16)
 14. Dien elkaar, ook met de gaven van de Geest (Gal. 5:13, 1 Pet. 4:10)
 15. Deel alles met elkaar (Hand. 2:44)

Houding en leefstijl

Zie je dat veel van deze bovengenoemde punten niet eens tijdens kerkdiensten beoefent kunnen worden? Vaak komen we samen, maar kennen we elkaar niet eens. Hoe kunnen we elkaar dan vergeven of elkaars problemen dragen? De eerste gemeente waar we over kunnen lezen in Handelingen deelde alles met elkaar en niemand had gebrek. Nu bidden we dat God zal voorzien tijdens de kerkdienst voor iemand die gebrek heeft. We zouden elkaar zó lief moeten hebben, dat we zelfs ons leven voor elkaar zouden geven. De eerste gemeente leefde als een gemeenschap. Als gevolg van die leefstijl voegde God dagelijks mensen toe.

‘De gelovige deelde alles met elkaar’.
Handelingen 2:44, HTB

Ik en mijn man dienen in een gemeente. In die setting kunnen en leren we zeker samenwerken met andere leden van het lichaam van Christus. Is het altijd makkelijk? Nee. Begrijpen we elkaar altijd? Nee. Tijdens het plannen en ondernemen van activiteiten voor de gemeente kunnen we tegen zoveel dingen aanlopen. Maar we hebben elkaar lief. Kies daarvoor. Uit ontzag voor God en uit je verbond met Hem en met elkaar. Het is juist onze houding en leefstijl buiten de kerkdiensten. Gedurende de week zouden we verbonden moeten blijven om elkaar te helpen, te dienen, te bemoedigen of te vergeven.

Onthoud dat we een verbond hebben met één Heer, we verbonden zijn in één Geest, functioneren als één lichaam en een gezamenlijk doel hebben: namelijk de wil van God doen, zodat de gemeente kan groeien!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *