De weg, de waarheid & het leven

Mensen zeggen wel eens dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Ze bedoelen dan dat er meerdere manieren zijn om je doel te bereiken, maar altijd dezelfde uitkomst hebben. In Johannes 14:6 kunnen we lezen dat Jezus zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij’. Waarom is Jezus de enige weg naar de Vader? Lees het in mijn nieuwe blog!

De weg naar God geblokkeerd

Als Jezus de weg naar God is, was die dan eerst geblokkeerd? Ja. In het oude verbond gaf God de priesters regels waar ze zich aan moesten houden als zij Hem dienden in de Tabernakel. De Tabernakel was eigenlijk een tent en bestond uit twee delen: het Heilige en het Allerheiligste. In het Heilige deden de priesters dagelijks hun werk. Het Allerheiligste werd gescheiden van het Heilige door middel van een zwaar gordijn. Daarachter stond een wierookaltaar en de ark van het verbond, met een gouden deksel. In deze ruimte kwam je in de tegenwoordigheid van God. Eén keer per jaar mocht de Hogepriester daar naar binnen met bloed en besprenkelde dat over de gouden deksel. Dat deed hij om zijn zonden en die van het volk te bedekken.

Mensen konden door hun offers en geschenken hun geweten niet zuiveren. Ze hadden een tussenpersoon nodig, de hogepriester en het bloed van een dier om vergeving te ontvangen. Bovendien kon je niet direct zelf in Gods tegenwoordigheid komen. De weg naar God was geblokkeerd door zonden.

De open weg

De Tabernakel functioneerde als een voorafschaduwing. Want in Hebreeën 9 kunnen we lezen dat er een grotere en volmaakte tent staat in de hemel. Jezus Christus werd onze Hogepriester. Hij is de hemelse tent binnengegaan om Zijn eigen bloed te besprenkelen op de plaats waar zonden worden vergeven. Zijn eigen perfecte bloed reinigt ons hart, geweten en leven van zonden. Dankzij het bloed van Jezus zijn wij voor eeuwig bevrijd van de zonden! Zo kan elk mens de levende God dienen. Het bloed van Jezus bevestigd het nieuwe verbond. Door Hem hebben we toegang om dichtbij God te komen, in Zijn tegenwoordigheid.

De waarheid

Jezus heeft de weg naar God weer vrij gemaakt en hetgeen wat ons gescheiden hield, zonden, weggewassen met Zijn bloed in de hemelse Tabernakel. Dan gaat Jezus verder en zegt dat Hij ook de waarheid is! Wat is de waarheid? Gods Woord is de waarheid (Joh. 17:17). Jezus was het Woord van God, maar is een mens geworden en zo naar de aarde gekomen. Hier op aarde heeft Jezus door Zijn leven Gods Woord vervuld en bevestigd. Lees het onderstaande rijtje eens door.

Dat de Messias:
– geboren zou worden in Bethlehem en is voorzegt in Micha 5:2 en vervuld door Jezus, bevestigd in Mattheus 2:1 en Lukas 2:4-6.
– de Zoon van God genoemd zou worden is voorzegt in Psalm 2:7 en vervuld door Jezus, bevestigd in Mattheus 3:16-17.
– verraden zou worden is voorzegt in Psalm 41:9 en Zacharia 11:12-13 en vervuld door Jezus, bevestigd in Lukas 22:47-48 en Mattheus 26:14-16.
– gekruisigd zou worden met misdadigers is voorzegt in Jesaja 53:12 en vervuld door Jezus in Mattheus 27:38 en Markus 15:27-28.
– een offer zou zijn voor onze zonden is voorzegt in Jesaja 53:12 en vervuld door Jezus in Romeinen 5:6-8.

Wauw. Zo zijn er nog vele profetieën vervuld door Jezus Christus. Dat toont aan dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is: de waarheid!

Het leven

‘In het Woord was het leven en het leven was een licht voor de mensen’.
Johannes 1:4, HSV

In Gods Woord zit leven. Het is een licht voor de mensen, omdat het de weg en de waarheid zichtbaar maakt. Door Gods vleesgeworden Woord, door de waarheid, kan je helder zien wie God is. Niemand kan God zien of Hem vinden zonder Jezus. Want Jezus openbaart God! Het Koninkrijk van God zal nooit kenbaar gemaakt worden voor een mens zonder Jezus Christus. Hij is de deur, de weg, de poort, de route, de waarheid naar het leven. En wie die weg gaat, ontvangt leven. In Johannes 11:25 kunnen we lezen dat Jezus zegt dat Hij ook de opstanding is. Als Hij de opstanding is, dan ontvangen wij opstanding als we Hem aannemen. Met andere woorden: Je ontvangt leven door Christus, omdat je opstaat uit de dood met Christus. Wie Jezus ontvangt, ontvangt leven. En niet zomaar leven, maar eeuwig goddelijk leven in overvloed!

Waarom is Jezus de enige weg naar de Vader? Er is toch niemand anders die naar de Tabernakel in de hemel kon gaan om onschuldig bloed te besprenkelen over de ark van verbond? Jezus is de directe, verenigde en verbindende kracht tussen God en de mens. Hij is het vleesgeworden Woord en in het Woord zit leven. Wie het leven ontvangt, heeft toegang tot het Koninkrijk van God tot in eeuwigheid! Amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *