Het gesproken woord van God

Afgelopen week gebeurde er iets bijzonders. De Heilige Geest gaf openbaring en inzicht over het gesproken Woord van God. Toen ik de ontdekkingen deelde met mijn man, vertelde hij dat de Heilige Geest hem ook openbaring en inzicht gegeven had over het gesproken Woord van God! We hebben de ontdekkingen naast elkaar gelegd en samen dit speciale blog geschreven. Lees het op www.bijbelsedinge.nl

In Gods Woord zit kracht

In Genesis kunnen we lezen dat God sprak en het was er. God is een sprekende God. God heeft de wereld gemaakt met woorden. Woorden geladen met scheppingskracht. Voordat Jezus naar de aarde kwam was Zijn naam: het Woord van God (Openb. 19:13). Maar Hij werd voor ons het vleesgeworden Woord. Het Woord was er dus vanaf het begin en het was God Zelf (Joh. 1:1-3). Dus als Jezus Gods Woord is, dan heeft God de wereld gemaakt door Jezus (Heb. 1:2).

Alles bestaat uit woorden, reageert op woorden en alles wordt bij elkaar gehouden door woorden. Jezus Christus [Gods Woord] is de verbindende kracht van alles wat er geschapen is. Wij kunnen dan zeggen dat God nog steeds trouw is aan Zijn Woord, want als Hij dat niet zou zijn, zou het Zijn kracht verliezen en zal het de schepping niet meer bijeen kunnen houden. Als God Zijn Woord zou breken, zal alles wat geschapen is ophouden met bestaan.

Een naam

Alles wat geschapen is bestaat uit cellen. Cellen bij elkaar vormen weefsels en weefsels bij elkaar vormen organen en organen samen vormen een lichaam. Wat als we zouden zeggen dat alle cellen letters waren? God maakte van die letters woorden door cellen met elkaar te verbinden. Zo bestaat een boom bijvoorbeeld uit een stam, takken en bladeren. Alles wordt bijeen gehouden met de naam: boom. Anders zouden de blaadjes los zijn van de takken en de takken los van de stam. De naam houdt alle letters in woorden bij elkaar. Een naam is een aanduiding van de verzameling van alle unieke woordencombinaties bij elkaar. Volg je het nog? (Zie afbeelding 1) Gelukkig zien wij de dingen om ons heen niet alleen in woorden, maar onze hersenen vertalen het naar prachtige plaatjes.

Afbeelding 1: Stam + Takken + Bladeren = Boom

Moet je nagaan hoeveel kracht er zit in de Naam van Jezus! God heeft Jezus bovenmate verhoogd en Hem een Naam geschonken boven alle naam! (Fil. 2:9) De Naam van Jezus beschrijft al wat God is.

Macht + leven + licht + genezing + liefde + voorziener + redder + kracht + waarheid + Gods Woord + overwinning + de weg + vrijheid + verlosser + de Heilige Geest + glorie + heerlijkheid + grootheid + vreugde + vrede + enz. = Jezus Christus

In Gods Woord zit leven

Jezus is niet alleen de verbindende kracht van de schepping, maar Hij heeft Zijn leven gegeven om de mens weer met God te verbinden! Jezus gaf Zijn leven, om ons leven te geven. Zijn bloed verbindt ons weer met God, dat noem je verzoening. Door in Jezus te geloven kunnen weer in relatie met God, onze Vader leven. Jezus zegt van Zichzelf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige weg naar de Vader’ (Joh. 14:6). God heeft dus een altijddurende vrede gesticht tussen Zichzelf en alles wat in de hemelen en op aarde is door Zijn Zoon Jezus Christus.

Er zit niet alleen kracht in Gods Woord, maar ook leven. En wij hebben Gods Woord nodig om te leven. Wij hebben Jezus nodig om écht en eeuwig te leven.

God spreekt nog steeds

‘Maar Hij [Jezus] antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt’.
Mattheüs 4:4, HSV

In de grondtekst wordt het Griekse woord ‘rhema‘ gebruikt voor het woord dat uit Gods mond komt. Dat betekent ‘het gesproken woord van God’. We zijn tot bekering gekomen door het gesproken Woord van God [= rhema]. De Heilige Geest sprak op dat moment tot ons hart door de mond van een mens. Het gesproken Woord van God heeft je gered.

‘In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt’.
Hebreeën 1:1-2, HTB

God spreekt nog steeds. Niet alleen meer door profeten of door speciale leiders, maar tegen een ieder die in Jezus Christus gelooft. Dankzij Jezus ontvangen wij de Heilige Geest. Als je tot geloof bent gekomen, heb je Gods stem al herkent. En dat kan nog een keer. Hoe meer je Hem leert kennen, hoe makkelijker dat wordt. Is het een hoorbare stem uit de hemel? Niet echt. Het is een liefdevolle stem die je raakt van binnen. Een stem die jou kent en jouw naam noemt. De Heilige Geest wil met je spreken, de weg wijzen in dit leven, Gods wil bekend maken en je toerusten om te doen wat God wil. En Hij wil woorden van leven met kracht spreken via jouw mond in deze wereld!

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “Het gesproken woord van God”

  1. Wat een mooie boodschap!
    Vraag mij af wat voor soort openbaring jij en vooral jouw man heeft gekregen in dit stukje. 🙂
    Ga vooral zo door, Gods gegeven talent in gebruik!

    Ps onderaan bij je intro ben je ergens het woordje ik vergeten 😛

  2. Mooi blog hier. Ik vind het fijn als je de tekst mixt met persoonlijke dingen zoals je nu begon. Dat maakt dat ik verder wil lezen.

    Dank je wel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *