Het dragen van Gods Woord

Het Woord van God is krachtig! Het is als een stralend licht die de weg door het leven wijst (Psalm 119:105). Ik geloof dat het Woord van God als zaad is, dat onze harten bevrucht. Door het te dragen kunnen wij volwassen gelovigen worden. Deze week kun je in mijn blog lezen aan de hand van een vergelijking hoe wij dat kunnen doen!

‘Maar we moeten vol liefde vasthouden aan de waarheid. Alleen zó worden we steeds volwassener in het geloof. En daardoor worden we steeds meer één met Christus.’ Efeziërs 4:15, BB

Herhaaldelijk overdenken

Meditatie is een belangrijk onderdeel van geestelijke groei. Maar… hoort mediteren wel bij het christelijke geloof? Ik heb een aantal definities gevonden van het woord meditatie: ‘(godsdienstige) overdenking’, ‘overpeinzing’, ‘een oefening die leidt tot verandering in je denken’ en ‘toewijding’. Wat ik bedoel met de titel het dragen van Gods Woord is je denken herhaaldelijk vullen [vernieuwen] met Gods waarheid.

Waarom overdenken?

Als wij Jezus aannemen als verlosser ontvangen wij van Hem een nieuw leven en een nieuwe Geest, de Heilige Geest, de Helper. De Bijbel leert ons dat wij een compleet nieuwe schepping zijn, geestelijk gezien. Maar op natuurlijk vlak zijn wij nog hetzelfde. Onze ziel en lichaam voelen niet anders en we gedragen ons ook nog niet anders. Efeziërs 4 leert ons dat wij onze oude menselijke natuur moeten uittrekken als oude kleren en onze nieuwe mens als een stel nieuwe kleren aan moeten trekken. Jezus geeft ons dus een nieuwe Geest, maar wij hebben ook een deel te doen: ons denken vernieuwen.

‘Daarom moeten jullie je vroegere manier van leven afdanken, zoals je een stel oude kleren afdankt. Jullie oude manier van leven léék jullie wel gelukkig te maken, maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen. Want uiteindelijk bracht het jullie alleen maar dood. Maar nu kunnen jullie je leven veranderen door een nieuwe manier van denken. Dat nieuwe leven trek je aan, zoals je een stel nieuwe kleren aantrekt. God heeft nieuwe mensen van jullie gemaakt.’ Efeziërs 4:22-24, BB

Vergelijking van de zwangere vrouw

Aan de hand van een vergelijking wil ik laten zien hoe wij over Gods Woord kunnen dragen/over mediteren.

Het is als een zwangere vrouw. Eerst heeft zij niet door dat zij zwanger is, maar dan gaat zij een test doen. De test bevestigd dat er een bevruchting plaats heeft gevonden. Niemand ziet het nog aan haar, maar zij weet het zeker. Pas na een aantal maanden is voor iedereen zichtbaar dat ze zwanger is. Na een aantal ongemakken, geduld, moeite en pijn bevalt ze van een baby. Ze is dolblij en geniet van de vreugde en blijdschap die het kindje haar geeft.

Het is als een zwangere vrouw (een persoon die Gods Woord heeft gehoord). Eerst heeft zij niet door dat zij zwanger is, maar ze merkt dat haar lichaam veranderd en ze gaat een test doen (geloof). De test bevestigd dat er een bevruchting plaats heeft gevonden. Niemand ziet het nog aan haar, maar zij weet het zeker (bekering = verandering van gedachten). Pas na een aantal maanden is het vrucht aan het groeien en voor iedereen zichtbaar dat ze zwanger is (mensen herkennen aan haar woorden en daden dat zij aan het veranderen is). Na een aantal ongemakken, geduld, moeite en pijn bevalt ze van een baby (het is soms niet makkelijk om vast te houden aan Gods Woord). Ze is dolblij en geniet van de vreugde en blijdschap die het kindje haar geeft (als wij volhouden om de wil van God te doen, ontvangen wij wat Hij heeft beloofd).

Het stappenplan

  1. Je denken vullen met Gods Woord
  2. Geloven in dat Woord
  3. Bekeren, oftewel van gedachten veranderen
  4. Je woorden en daden veranderen automatisch door je nieuwe denken
  5. Volhouden tijdens moeilijkheden
  6. Gods beloften ontvangen

Een praktisch voorbeeld

In mijn oude natuur was ik een bezorgd persoon. Over alles kon ik wel piekeren en dat zorgde er bijvoorbeeld voor dat ik weinig sliep ‘s nachts. Totdat ik erachter kwam dat het Woord van God daar anders over sprak.

‘Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.’ 1 Petrus 5:7

‘Vertel alles wat u bezighoudt aan de Here en vertrouw Hem. Hij zal in alles voor u zorgen.’ Psalmen 37:5

‘Al die zorgen maken uw leven geen dag langer.’ Mattheüs 6:27

Ik ging deze teksten ophangen in het toilet en elke keer als ik daar was las ik de teksten weer. Er begon geloof te ontstaan en na een tijdje veranderde mijn gedachten. Steeds als ik bezorgd was ging ik dat God gewoon vertellen. Ik kon het steeds eerder loslaten totdat ik heerlijk sliep ‘s nachts. Eigenlijk mediteerde ik over deze teksten door constant mijn gedachten te vullen met Gods Woord. Ik droeg het een aantal weken in mijn hart totdat het volgroeide tot een heerlijke vrucht: bovennatuurlijke vrede en een innige vertrouwensband met God de Vader!

Jij bent deel van een groter plan

Waarom is het belangrijk dat wij volwassen christenen worden? Omdat wij deel zijn van het lichaam van Christus. Het lichaam moet gezond en sterk zijn. Wij hebben elkaar nodig en moeten voor elkaar zorgen. Samen hebben we het doel om Christus te volgen als Hoofd van het lichaam en om het Koninkrijk van het licht te demonstreren aan alle mensen.

Voor elke gedachte die niet in lijn staat met Gods Woord kunnen wij deze stappen toepassen. Gods Woord wordt praktisch voor ons als wij het herhaaldelijk overdenken (dragen) in onze harten tot dat het zo volgroeid is dat ons handelen ermee in lijn komt te staan. Ik hoop dat jij bemoedigd bent om zelf aan de slag te gaan!

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Het dragen van Gods Woord”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *