Samen één – waarheid & liefde

God maakte de man en vrouw als aanvulling op elkaar. Het is prachtig om te zien hoe de zwakkere kanten van het vrouwelijke aansluiten bij het sterkere van het mannelijke en omgekeerd. In de tweede en derde brief van Johannes lijkt balans de sleutel. Wij hebben elkaar nodig. God heeft ons voor elkaar geschapen, maar dat is niet alleen als je trouwt. Lees mijn nieuw blog om je balans te vinden!

Verschil tussen man en vrouw

Om de tweede en derde brief van Johannes te begrijpen, geloof ik dat het goed is om te kijken naar de globale verschillen tussen het mannelijke en vrouwelijke (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1

Mannen kunnen hun gedachten loskoppelen van hun gevoel, terwijl bij de vrouwen vaak het gevoel gekoppeld is aan gedachten. Mannen denken vaak en dieper na, zijn vaak probleem- en doelgericht en kunnen daarom ook geïnteresseerd zijn in ‘dingen’, zoals auto’s, motoren of voetbal. Vrouwen zijn meer gericht op mensen en relaties en kijken daarom vaker naar hoe zij in behoefte kunnen voorzien door samen te werken met hun intuïtie en bewogenheid.

Waarheid & Agape liefde

Johannes leert ons door zijn brieven dat het belangrijk is om in de waarheid van Christus te wandelen. Wat is de waarheid? Jezus zegt van Zichzelf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14:6). Aan het begin was Jezus het Woord, toen werd Hij mens en kreeg Hij de naam Jezus, Zoon van God. Jezus is het vleesgeworden Woord en het Woord van God is de waarheid. Wandelen in de waarheid betekent dat je beseft dat Jezus de straf voor jouw zonde op zich heeft genomen en je een kind van God hebt gemaakt door eeuwig leven te geven.

Johannes leert ook om in liefde te wandelen, in Gods liefde, oftewel de agapé (Grieks) liefde. Het is een goddelijke, onvoorwaardelijke, onophoudelijke, diepgaande, compleet accepterende en ver boven stijgende liefde! De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest (Rom. 5:5). Wandelen in liefde is dus de uitwerking van de geopenbaarde waarheid omgezet in daden.

Weer even terug naar de man en vrouw. De man is – door hoe hij in elkaar zit – geneigd om zich sneller te vinden in de waarheid; het Woord van God. En de vrouw – door hoe zij in elkaar zit – geneigd om zich sneller te vinden in Gods liefde; de Heilige Geest. Wij hebben dus de waarheid en de liefde nodig van het mannelijke en de liefde en de waarheid van het vrouwelijke.

Het huwelijk

Als twee samenkomen in het huwelijk, het mannelijke en het vrouwelijke, [wel beide individueel wandelen in waarheid en liefde van Christus] is dat dus een prachtige afspiegeling en eenheid van het evenbeeld van God!

Waarschuwing van Johannes

Bij de eerste christengemeenten was gastvrijheid erg belangrijk. Er waren geen kerkgebouwen en daarom waren christelijke samenkomsten in huizen of herbergen. Deze rol werd vaak door de vrouw op zich genomen. De tweede brief van Johannes is geschreven aan ‘de uitverkoren vrouw en haar kinderen’. De boodschap van de brief is: wandel in waarheid én liefde. Hij waarschuwt ook: wees standvastig tegenover dwaalleraars en laat ze niet in uw huizen, want dan deel je mee aan hun slechte praktijken.

De derde brief van Johannes is geschreven aan ‘Gajus’, een mannelijke ouderling. De boodschap van deze brief is hetzelfde: wandel in waarheid én liefde. Ook hier geeft hij een waarschuwing [aan de mannen]: wees gastvrij voor medearbeiders, reizende predikers en voorzie in hun onderhoud. Nog een belangrijk punt: hij meld dat hij een klacht heeft over Diotrefes, een man die de liefde uit het oog is verloren en het nu kwade volgt.

Dus: Johannes waarschuwt de vrouwen om niet te gastvrij te zijn voor de verkeerde mensen. Hij roept de vrouwen op om in wijsheid te handelen en bekend te zijn met de waarheid, Gods Woord. En de mannen waarschuwt hij dat zij de deur niet te stevig dicht moeten houden voor de medechristen, maar roept hen op om hen juist te helpen in liefde en gastvrijheid.

Christus

Ook als jij niet getrouwd ben, is het belangrijk dat je deze balans vind. Jezus is de waarheid, het Woord (mannelijk) en de Heilige Geest is liefde (vrouwelijk). Zij samen vormen Christus. Er is een perfecte balans tussen het Woord en de liefde. Als jij de waarheid hebt aangenomen, dan wordt de liefde door de Heilige Geest in jouw hart uitgestort. Jezus is de Bruidegom en jij bent deel van de bruid, Zijn lichaam, de gemeente. Jezus heeft een relatie met jou. Of je nu een man of vrouw ben; in een manier ben jij de vrouw van Christus. Jouw hart is de plek waar de liefde met de waarheid samensmelten.

Samengevat

We hebben gezien dat mannelijke en vrouwelijke eigenschappen elkaar prachtig aanvullen, ook dat het huwelijk een mooi evenbeeld is van God en dat wij in de bediening/gemeente valkuilen kunnen hebben waar wij voor moeten waken. En ook als jij niet getrouwd bent kan je wandelen in liefde en waarheid door je relatie met Jezus.

Johannes, de apostel die dit onderwijs geeft, stond zelf bekend als iemand die niet van de waarheid over Christus afweek. In zijn brieven komt zijn liefdevolle vaderhart naar voren. Toen hij Jezus ontmoette, was hij iemand die snel kwaad werd. Het Woord heeft alle ruimte gehad om zijn hart te veranderen. Net zoals Johannes er naar verlangt heeft dat anderen dat ook zouden gaan ontdekken, zo verlang ik dat ook voor jou vandaag!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *