Grote kleine dingen

God is een grote God. Hij is Almachtig, Alomtegenwoordig en Alwetend. Voor mij persoonlijk is God groot, omdat ik Hem ervaar in kleine details. Ik wil een voorbeeld geven. Voordat ik tot geloof kwam geloofde ik de woorden over mezelf: “je bent dom, je kan niets en gaat niets bereiken in dit leven”. Zelfs nadat ik Jezus had aangenomen had ik hier nog lang last van als ik iets wilde ondernemen.

Totdat ik een keer in een samenkomst kwam waar een profetes aanwezig was (een profetes is een vrouwelijke profeet die spreekt namens God). Bij verschillende mensen gaf zij specifieke, lange profetieën. Toen ze voor mij stond, sprak ze maar één zin uit: “You are very bright and you’re going to do great things for the Lord” (vertaling: “Jij bent erg slim en je gaat grote dingen voor God doen”). Deze woorden waren van God en raakte mijn hart! Want zie je ook dat het precies het tegenovergestelde was van de woorden die ik eerst geloofde?!

God weet wat wij denken, waar er mee zitten en wat we hebben meegemaakt. Voor God zijn kleine dingen groot. En omdat kleine dingen belangrijk zijn voor God, moeten wij ze ook belangrijk vinden. Wil jij grote dingen doen voor God? Lees dan verder in mijn nieuwe blog!

‘Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in de grote’.
Lukas 16:10, HTB

Rentmeesterschap

Wat zijn die ‘kleine dingen’ waar Jezus het over heeft in Lukas hoofdstuk 16? De grondtekst laat ons zien dat het eigenlijk om alle zaken gaat die jij beheert van een huishouden. Als beheerder heb je de verantwoording het te beschermen en te verzorgen.

Alles wat wij hebben, hebben we eigenlijk gekregen van God. Misschien denk je: ‘nee, dat heb ik allemaal zelf opgebouwd en verdiend door er hard voor te werken!’ Het is God die ons leven, een lichaam, talent en verstand gaf om dat allemaal te kunnen doen. Het is goed om te beseffen dat God de eigenaar is van het gehele huishouden. Wij zijn als kinderen van God deel van Zijn gezin, deel van Zijn huishouden. En God geeft ons allen over een gedeelte beheer van een huishouden. Wij zijn door God aangewezen om rentmeester te zijn over specifieke zaken hier op aarde.

Dit is dus de ultieme test: hoe ga jij om met jouw huishouden? Hoe ga jij om met wat je hebt? Denk aan je lichaam, je talenten, je bezittingen, je verantwoordelijkheden, je tijd, je huwelijk, je kinderen, je vrienden, je afspraken en jouw inkomsten.

Hoe ga je om met wat je hebt?

Trouw zijn

In Gods ogen ben je groot als je jouw rentmeesterschap goed vervult. God is blij als je daar waarde aan hecht en je er vol voor inzet! Het gaat niet om de grootte van je huishouden of om de bekendheid van je huishouden, maar om hoe trouw jij bent om die rol te vervullen. Als jij je zaken op orde hebt, geeft dat een bepaalde geloofwaardigheid aan de woorden die je spreekt en de daden die je doet. Iemand die betrouwbaar is in het rentmeesterschap laat daarmee zien – aan mensen en aan God – dat hij/zij vertrouwt op Gods beloften en zijn/haar geloof vasthoudt.

Een goede rentmeester vestigt zijn/haar hoop op de levende God. Jezus waarschuwt ons in Lukas 16 niet onze hoop te vestigen op ‘mammon’. Mammon is een Syrische afgod, de god van voorspoed en rijkdom. De vertaling van de naam ‘mammon’ is bezit. Geld en bezittingen zijn vergankelijk en verdwijnen als we sterven en de aarde verlaten. Verzamel geen schatten op aarde (Mat. 6:19) Jouw hoop vestigen op geld en bezittingen is afgoderij en belemmerd ons om te ontvangen van God wat werkelijk rijkdom is!

‘Als je dus niet goed omgaat met de oneerlijke Mammon, wie zal jou dan vertrouwen voor de werkelijk belangrijke dingen?’
Lukas 16:11, BB

Denk aan later..

Het is dus goed om trouw te zijn in kleine dingen. God geeft ons eerst verantwoording over makkelijke, kleine, aardse dingen. Daarna kan Hij geven wat werkelijk belangrijk en geestelijk is. God ziet dat je de verantwoording aan kan en geeft meer zaken onder jouw toezicht.

Er is nog een reden om te kiezen voor trouw zijn in kleine dingen. Jezus vertelde een gelijkenis over een onrechtvaardige rentmeester (Luk. 16:1-9). Hij beheerde het geld van zijn heer helemaal niet goed. Maar om zichzelf in te dekken zorgde hij ervoor dat hij vrienden maakte ten nadele van zijn heer. Hij dacht: als ik straks geen werk meer heb, dan zorgen die vrienden wel voor mij. Van de onrechtvaardige rentmeester kunnen we wel iets leren: hij dacht aan later.

‘Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen’.
1 Timotheüs 6:19, HSV

Een hemels fundament

Als we trouw zijn in de kleine dingen, bouwen we tegelijk ook aan een goed fundament voor de toekomst. Een soort hemels pensioen. Opmerkelijk dat het een fundament word genoemd. Een fundament is altijd het beginsel, het eerste principe. Hetgeen waar al het andere op steunt. Welke dingen kunnen we doen om dat fundament te bouwen voor de toekomst? Volgens Paulus (1 Tim. 6:17-19) zijn de plichten van de rijken om nederig te zijn [en te blijven], hoop te vestigen op de levende God én te genieten van alle dingen die God ons heeft gegeven!

En verder, wees:
– rijk in goede werken;
– vrijgevig;
– bereid om samen te delen.

Je doet grote dingen in de kleine. Ja, wees slim als de onrechtvaardige rentmeester door nu goede werken te doen, vrijgevig te zijn en samen te delen met al wat je tot je beheer hebt. Want als je op een gegeven moment niets meer hebt [omdat je bent gestorven], zullen je vrienden je met open armen ontvangen in hun eeuwige, hemelse huis! (Luk. 16:9)

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *