Zaaien in het vlees of de Geest

Zaaien en oogsten is een geestelijk principe dat altijd werkt. God heeft het Zelf toegepast. Hij stopte Zijn beste zaadje, Jezus, in de aarde. Geduldig verwacht Hij een grote oogst aan het einde van de tijd! Ook Jezus zet het principe door. Hij zegt dat alle mensen die bij het Koninkrijk van God horen goed zaad zijn (Mat. 13:37), dat Hij royaal over de wereld gezaaid heeft. Als wij goed leren zaaien en oogsten, zal de Geest van God ons helpen om woorden van vrede en daden van liefde rond te strooien als confetti! Lees het in mijn nieuwe blog.

‘Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten’.
Galaten 6:8, NBG51

De akker van vlees

Zaaien in (de akker van) het vlees betekent kort gezegd: doen wat je zelf wilt. Het vlees is de fysieke aard van de mens onderworpen aan lijden, zonder invloed van God en daarom vatbaar voor zonde. En zaaien is als een boer die de akker van vlees bewerkt. Je verzorgd het met zaad en voed het. Hoe goed je het ook verzorgd en hoe goed het zaad ook is, het probleem is dat het vlees geen goede akker is!

De akker van vlees is bevuild met egoïsme, jaloezie en hunkeringen die aanzetten tot zonde. Zelfs als je er goed zaad in gooit (zoals bijvoorbeeld Gods perfecte wet), is de oogst bevuild en zal het nooit zuivere vruchten opleveren. Uit jezelf kun je dus nooit een goede boer worden. Je hebt gewoon te maken met slechte grond. Ook al trek je voortdurend het onkruid weg, en lijkt je akker heel netjes, het zal niet stoppen met opkomen!

Zaaien in het vlees is doen wat je zelf wilt.

De akker van de Geest

Daarom hebben we bevrijding nodig uit de macht van de zonde. Als je gelooft dat Jezus Gods Zoon is en gezonden is door God om leven te geven aan een ieder die dat gelooft, word opnieuw geboren. Daardoor ben je niet alleen een menselijk mens, maar ook ontwaakt als geestelijk mens! Door wedergeboorte kan je de Geest van God ontvangen. Dat betekent dat je ook een nieuwe natuur hebt ontvangen, een goddelijke natuur. Met andere woorden: door wedergeboorte heb je toegang tot een nieuwe akker om te bewerken! Een schone en zuivere grond; de akker van de Geest.

Zaaien in de Geest is doen wat God wil.

Zaaien in de Geest is dus kort gezegd: doen wat God wil. Leven die geleid wordt door de levengevende Geest. De Geest van God is de derde persoon van drie-eenheid. Hij is gelijk aan en eeuwig als de Vader en de Zoon. Hij wordt de Heilige Geest genoemd door Zijn persoonlijkheid en karakter. En Hij wordt ook de Geest van waarheid genoemd door Zijn werk en macht. Hij is de goddelijke natuur van Christus die in ons hart komt wonen. Zaaien in de akker van de Geest betekent echt, oprecht, actief en krachtig leven – helemaal toegewijd aan God.

Een wedergeboren gelovige heeft dus een prachtig voorrecht: toegang tot twee soorten akkers. De bevuilde grond van het vlees en de schone grond van de Geest. Het is nu aan jou de keuze welke soort boer je wilt zijn. Wat voor een soort oogst wil je? Wil je een oogst van verderf? Of een oogst van eeuwig leven?

‘Ieder is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet’.
Galaten 6:5, HTB

De akker van anderen

Hoe zaai je? Met woorden en daden.

Iemands woorden vullen het hart. Oftewel: woorden vallen als zaden in de akker. Hoe je spreekt is uiterst belangrijk. Niet alleen voor jouw eigen akker, maar ook die van mensen om jou heen. Jij als boer bent verantwoordelijk voor het bewerken én beschermen van jouw akker. Laat geen woorden toe die constant dood en verderf opbrengen! Luister niet constant naar negativiteit, leugens en roddel. Het brengt geen goeds.

‘Iemands woorden vullen zijn hart, met goede dingen als het goede woorden zijn, met kwade dingen als het kwade woorden zijn’.
Spreuken 18:20, HTB

Ik wil je bemoedigen om eens stil te zijn en te luisteren. Luister goed naar de woorden om je heen. Misschien kom je erachter dat je wat aanpassingen moet doen in het informatiestromen in jouw leven. Bewerk jij zelf je akker met Gods woorden? Spreek jij woorden van hoop, geloof of liefde tegen jezelf en anderen? Zijn mensen door jouw woorden bemoedigd of ontmoedigd? Stimuleer jij en bouw je op? En hoe zit het met jouw daden? Biedt jij wel eens hulp aan? Regelmatig analyseer ik het voor mij eigen leven.

Heel veel zegen een tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *