Gods wil is Gods Woord

Vroeger kon ik niet ontkennen dat er wel een God moest bestaan, omdat de schepping zo wonderlijk gemaakt is. Maar hoe kon God goed zijn, als Hij niets deed aan de ellende hier op aarde? Had God Zich teruggetrokken? Wilde Hij niets meer met ons te maken hebben? Moesten wij maar leven met geluk of pech?

Door deze gedachten had ik een beeld van God als een liefdeloze Vader, die ons allemaal in de steek gelaten had. En daarom had ik totaal geen interesse om z’n God te leren kennen. Misschien herken je dit?

Gelukkig heeft God in Zijn genade besloten dat Hij wel interesse had in mij. En dat heeft Hij dat ook voor jou. Hoe ik dat weet? Dat leert Hij ons door Zijn Woord. God wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. (2 Pet. 3:9). God heeft de hele wereld laten zien dat Hij wél een goede God is door Jezus Christus.

Lees mijn nieuwe blog om te ontdekken hoe God Zijn prachtige liefde en overweldigende kracht wil laten zien aan de wereld om het te helpen en te redden!

Soevereine God

Er is niemand die hoger is dan God. Er is niemand die Hem kan zeggen wat Hij moet doen. Hij is almachtig, alomtegenwoordig en alwetend. Hij is van niemand afhankelijk. Dat noem je soeverein, God is soeverein.

Gods Woord is zo krachtig, dat als Hij spreekt, het gebeurt. Zo heeft God de schepping gemaakt; met woorden. God heeft in Zijn soevereiniteit iets besloten. Namelijk dat er niets is wat boven Zijn Woord kan komen (Heb. 1:3). God heeft Zichzelf gebonden aan Zijn Woord. Hij zal nooit veranderen wat er over Zijn lippen gekomen is (Ps. 89:35). Wat God zegt staat voor eeuwig vast en daar kan Hij zelfs Zelf niet omheen!

Toen God Adam en Eva had gemaakt, maakte Hij in Zijn soevereiniteit nog een beslissing: Hij koos ervoor om kracht, macht en autoriteit te delen met de mens. Hij gaf de mens een hoge positie om te regeren. Er waren bepaalde dingen die God onder ons gezag heeft geplaatst.

God gaf de mens nog iets speciaals: een vrije wil. Daar komt ook een verantwoording bij. Toen Adam en Eva zondigde, hadden zij een keuze gemaakt. God was niet verantwoordelijk voor hun keuze, dat waren ze zelf. God had hun duidelijk gezegd wat Hij wilde en dat hadden ze niet gedaan. In plaats van dat God met hen kon delen in alles, waren ze verdeeld door zonden en ongehoorzaamheid. Ook verloren ze hun kracht, macht en autoriteit – hun positie in de schepping.

Gods wil

Dit toont aan dat God niet alles onder controle heeft op aarde en ook niet verantwoordelijk is voor alles wat ons overkomt. Niet alles wat wij meemaken is deel van Zijn plan. Hij is niet de auteur van problemen. God heeft nooit gewild dat Adam en Eva dood zouden gaan. Hij heeft ziekte, pijn, verdriet, schaamte, problemen en ellende nooit voor ons gekozen. Wat God voor ons heeft gekozen is een leven in zegen. Zo heeft Hij in Zijn liefde en genade bedacht om Zijn Zoon Jezus Christus als offer te geven voor alle mensen. Via Jezus kan Hij ons weer de macht, kracht en autoriteit teruggeven en ons zegenen. Ook hier zie je weer terug dat God dat deed vanuit Zijn soevereiniteit, want niemand heeft God daar om gevraagd!

Dus God besloot:
– zich te binden aan Zijn eigen Woord;
– de mens autoriteit, verantwoordelijkheid en een vrije wil te geven;
– en om Zijn Zoon Jezus vrijwillig te geven om alle mensen te redden en te vergeven.

Gods Woord

‘Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig’.
Psalmen 119:160, NBG51

‘Dor wordt het gras en bloemen verwelken, maar het woord van onze God houdt voor eeuwig stand.’
Jesaja 40:8, HTB

Er is niets zo zeker, waar en standvastig als Gods Woord. Gods Woord laat ons zien wat Hij wil. Gods Woord is Gods wil. En Zijn wil is Zijn woord. Door Gods Woord kunnen wij altijd zeker weten wat God wil. Wij hoeven nooit meer te twijfelen en te bidden: ‘…als het Uw wil is’. Wij kunnen het zeker weten en overeenkomstig Gods Woord bidden en het ontvangen.

Onze verantwoordelijkheid

Gods Woord veranderd niet, maar wij kunnen gelukkig wel van gedachten veranderen als wij het lezen. Als wij beseffen welke kracht er in ons werkt, kunnen we dagelijks overwinningen behalen (Efz 3:20).

God werkt door ons heen. Wij kunnen niets zonder God, maar Hij doet niets zonder ons. Hij werkt altijd samen met iemand die gelooft. Iemand waar Zijn Geest in kan wonen. Zo geeft Hij ons autoriteit, kracht en macht om een getuige van Jezus te zijn. Onze opdracht is hier op aarde het evangelie te prediken, zodat alle mensen mogen kiezen voor een leven met of een leven zonder God.

Als je gelooft in Jezus dan heb je een nieuwe positie van Hem ontvangen. Je bent nu samen met Jezus Christus geplaatst aan de rechterhand van God! Je hebt een gezagspositie. Volgens God kunnen we nu de werken van de duivel vernietigen en gezag over hem uitoefenen. We kunnen nu niet meer bidden: ‘Here, wilt U de duivel voor mij wegsturen?’ Want God heeft ons het gezag gegeven om dat te doen. Wij moeten ons verzetten tegen de duivel en dan zal hij van ons wegvluchten.

‘Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden’.
Jakobus 4:7, NBG51

Het is wel belangrijk om te weten dat we dit alleen kunnen doen als we ons leven toevertrouwen aan God. Dat betekent als we Hem gehoorzaam zijn en actief naar Zijn wil zoeken. God kan niet zomaar ingrijpen in iemands leven. Wij moeten God toestemming geven en uitnodigen in ons hart. Dan pas zal Hij ons kunnen helpen en zegenen. God heeft respect voor onze vrije wil. Hij doet niets zonder onze medewerking. Net zoals we God toestemming moeten geven om te komen, moeten we de invloed van de duivel wegsturen. Als we de duivel niet wegsturen zal hij ook niet zomaar weggaan en God zal hem ook niet wegsturen voor ons. Wij hebben de verantwoordelijkheid om op te staan tegen hem. De enige die nu de werken van de duivel kunnen vernietigen in deze wereld zijn de gelovigen die deel zijn van de gemeente, het Lichaam van Christus.

Gods afdruk

‘De Zoon is de ‘afbeelding’ van God Zelf. In Hem zien we wie God is. In Hem zien we de macht en majesteit van God en het karakter van God. De Zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan. Want alle dingen bestaan door zijn woord dat één en al kracht is. Eerst heeft de Zoon ervoor gezorgd dat de mensen vergeving konden krijgen voor al hun ongehoorzaamheid aan God. Daarna is Hij naar de hemel gegaan. Daar zit Hij nu naast God op de troon’.
Hebreeën 1:3, BB

We hebben gezien dat God Zichzelf gebonden heeft aan Zijn Woord, Jezus – het vleesgeworden Woord. Er is niemand hoger dan Hij. Hij is de afdruk van God. Hij openbaart ons dat God een goede God is. Nu wij via Hem vergeving hebben ontvangen, kunnen wij met Hem regeren. Wij hebben nu kracht gekregen om het evangelie te prediken met kracht en de werken van de duivel te vernietigen hier op aarde. Amen!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *