De openbaring van Gods gerechtigheid

Back to the basics! God biedt ons in Zijn liefde en goedheid een mogelijkheid aan om onschuldig verklaard te kunnen worden van schuld en ongehoorzaamheid. Hoe Hij dat heeft gedaan lees je in mijn nieuwe blog!

‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.’
Romeinen 1:16-17, HSV

De rechtvaardige rechter

Stel je eens voor dat er in jouw huis is ingebroken. Je komt thuis, ziet de deur openstaan, het is een rotzooi en je kostbare spullen zijn weg. Je had gelukkig een camera in de voortuin hangen en de dief is vol in beeld te zien; het is de buurman! Via de politie komt de zaak bij de rechter. De rechter ziet het bewijs, maar de buurman zegt: ‘er zijn mensen die nog veel ergere dingen dan ik hebben gedaan!’ Wanneer is de rechter een goede rechter? Als hij de man onschuldig verklaard of schuldig?

In de bovenstaande situatie zou ik zeggen dat de rechter goed is als hij de man schuldig verklaard en straft. Hij had niet mogen inbreken en stelen. God is als een rechtvaardige Rechter. Hij zal elk persoon eerlijk, zuiver en goed beoordelen voor wat hij heeft gedaan. En dat is eigenlijk niet echt goed nieuws voor ons. Want de Bijbel leert ons dat elke mens heeft gezondigd en daardoor moet leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God. Gods gerechtigheid maakt onze ongerechtigheid zichtbaar. Met andere woorden: elke rechtszaak zou God iemand schuldig moeten verklaren.

Het goede nieuws

God heeft een manier bedacht om toch rechtvaardig te blijven en Zijn gerechtigheid aan ons te demonstreren: namelijk in het Evangelie van Christus! Evangelie betekent vanuit het Grieks ‘goede boodschap’. Door het goede nieuws laat God ons zien hoe mensen onschuldig verklaard kunnen worden van schuld en ongehoorzaamheid. Hij biedt ons in Zijn liefde en goedheid een mogelijkheid voor verlossing.

Dit nu is het goede nieuws: Jezus is bekleed als mens van vlees en bloed naar de aarde gekomen. Hij is gekruisigd en na drie dagen opgestaan uit de dood. God heeft Hem openlijk als offer voor de hele wereld gegeven om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Het Evangelie is het [red]middel waardoor mensen die het geloven, gered worden (Rom. 1:16). Iedereen kan nu vrijgesproken worden door te geloven in Jezus Christus!

Als wij nu voor de Rechter komen, komen wij met een Advocaat: Jezus. Hij zal aantonen dat wij de weg gekozen hebben die God ons in Zijn goedheid heeft aangeboden; namelijk door te geloven in Hem. Dankzij Jezus hebben wij nu een positie, oftewel een juridische status die gekoppeld is aan vrijheid. Wij staan onschuldig en geaccepteerd voor de Vader. Wat slim bedacht van God!

God toont Zijn gerechtigheid door de verlossing van Jezus

Heiliging

Door het horen van het goede nieuws ontstaat er geloof en kan iemand van gedachten veranderen en ervoor kiezen Jezus aan te nemen. Dan ontvang je de eerste stap van Gods gerechtigheid. Vanaf dan moment ben je gered en rechtvaardig verklaard door God. De Bijbel leert ons dat iemand die rechtvaardig is goed, zuiver en trouw handelt. We hebben nu de mogelijkheid om te leven als rechtvaardige uit geloof (Hab. 2:4). Dat moet groeien. Het is een proces. Als onze kennis van de waarheid toeneemt, zal ook geloof toenemen en zo ook ons vertrouwen in onze eeuwige redding. Wij zijn vrijgesproken van straf op zonde en onze relatie met God is weer hersteld. Wij moeten in onze dagelijkse wandel gaan leren wat dat betekent. Dat is het tweede gedeelte van de gerechtigheid die God ons geeft; het proces van heiliging. Kortom: gaan leven als een rechtvaardige. Dat betekent dagelijks op God blijven vertrouwen.

De weg naar onschuld

  • Het horen van het goede nieuws (bekering);
  • Geloven in het goede nieuws door op Jezus te vertrouwen en te erkennen als Gods Zoon (rechtvaardiging);
  • Leven in het goede nieuws als rechtvaardige (Hab. 2:4), omdat je nu vrij verklaard bent van schuld, acceptabel bent voor God en eeuwig leven hebt gekregen (heiliging).

God geeft een ieder mens op basis van persoonlijk geloof in Jezus Christus als verlosser Zijn gerechtigheid uit liefde en genade. Kies voor Gods verlossingsplan. Kies voor de weg naar onschuld. Dan zal je op een dag onschuldig verklaard worden en tot in eeuwigheid verheerlijkt zijn; dat is de laatste stap van de gerechtigheid die God ons geeft. Dat maakt de gerechtigheid van God voor ons compleet! Door het evangelie wordt de gerechtigheid van God aan ons geopenbaard. We kunnen het op drie niveaus ontvangen: door in Jezus te geloven, door als rechtvaardige te leven en als de Vader ons verheerlijkt. Een situatie waarin wij compleet vrij zullen zijn van elke aanwezigheid van zonde in deze wereld. Amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *