Leven in het licht

Vandaag de dag hebben wij het voorrecht om te kunnen lezen over Jezus en Zijn leven. Maar stel je eens voor dat je zou leven op het moment dat Jezus ook leefde. Jouw beste vriend of vriendin zou je zeggen: ‘er wordt gesproken van een aparte man in de woestijn. Het schijnt dat hij een mantel draagt van kameelhaar met een leren gordel en sprinkhanen eet met wilde honing! Hij dompelt mensen helemaal onder in de Jordaan. Kom we gaan kijken wat hij te zeggen heeft’.

Vervolgens hoor je Johannes de Doper een profetische boodschap prediken. Hij begint met de woorden: ‘Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de hemel is nabij!’ Hij getuigde over het Licht, het ware Licht, dat komt om iedereen in de wereld te verlichten en duisternis te verdrijven met als doel dat mensen gingen geloven.

Een tijd later loop je langs de tempel en hoor je een man zeggen: ‘Kom tot inkeer, het Koninkrijk van de hemel is nabij.’ Hé, dat heb je ergens eerder gehoord! Je besluit te stoppen en te luisteren naar wat deze man te zeggen heeft. Hij verteld: ‘Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft’ (Joh. 8:12). Jezus bevestigde de woorden van Johannes de Doper en vervulde zo de profetie!

In mijn nieuwe blog kun je lezen over het ware Licht dat leven geeft en wat het betekent als Jezus jouw leven verlicht!

Gods Woord

Johannes de Doper was een profeet die openbaring had gekregen over het Woord van God. In het eerste hoofdstuk van het Johannes evangelie kun je lezen over het Woord. In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Door het Woord is alles ontstaan (Joh. 1:1-3). ‘In het begin’ betekent voordat de tijd bestond. Gods Woord is voor eeuwig, daar veranderd onze tijd niets aan. Een andere vertaling toont een ander woord voor het Woord van God, namelijk Christ. Ook in Openbaring 19:13 wordt Christus aangesproken met de Naam: Woord van God. Een ander woord voor Gods Woord is Christus.

Voordat Jezus geboren werd als mens op aarde heette Hij: Woord van God. Toen Hij geboren werd als mens moest Maria Hem Jezus (wat ‘Jahweh redt’ betekent) noemen. Toen Jezus begon met Zijn bediening werd Hij gezalfd met de Heilige Geest en kreeg daardoor de naam Jezus Christus, de gezalfde. Christus is Jezus, gezalfd met de Heilige Geest. Jezus Christus is het Woord van God met de kracht van God, de Heilige Geest. Wauw!

Daarom zei Johannes de Doper: Ik doop met water, maar na mij komt iemand die doopt met vuur (Heilige Geest)!

Gods Woord (Jezus) + Gods Kracht (Heilige Geest) = Jezus Christus

Duisternis

In het Woord (Christus) was leven en het leven was het licht voor de mensen. Met andere woorden: het Licht is het leven van God – te vinden in Zijn Woord. Jezus Christus is het leven gevende licht. Het leven van God is een Licht in je leven. Jezus Christus is gekomen om je te verlichten. Het licht schijnt over de duisternis. Als Jezus is gekomen om iedereen te verlichten, dan betekent dat we in de duisternis leven.

Wat is de duisternis? De duisternis is een wereld ondergedompeld in zonden die leeft zonder Gods waarheid of het tegenovergestelde van de waarheid (= leugen). Als je leven niet verlicht is door Jezus, leef je in de duisternis. Verlichten betekent: van licht voorzien. Continue. Jezus is geen knipperlicht, maar een standvastig, perfect en oprecht Licht. Bij verlichten kun je ook denken aan minder zwaar maken.

Verlichten

Door het Woord van God te horen kun je Jezus accepteren als Redder en Verlosser. Je geeft Hem dan eigenlijk toestemming om je leven te verlichten. Het Licht maakt je vrij, want het drijft de duisternis weg uit je leven. De duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen (Joh. 1:5). In plaats van ondergedompeld te zijn in zonden, ben je nu vrij van de macht van de zonde en ondergedompeld in de Geest van God! Nu leef je niet meer zonder Gods Woord of Waarheid. De Geest van Jezus leidt je naar alle waarheid. Je hebt letterlijk Gods Woord (Christus) ontvangen waar [eeuwig] leven in zit. Alle leugens waar je in gelooft hebt komen aan het licht en worden daardoor openbaar. Zo kun je vrij worden van duisternis, van zonden en van leugens van de duivel!

Kortom; als Jezus jouw leven verlicht betekent dat vrij zijn van de macht van de zonde en leven in de waarheid van Gods Woord. Leven in het Licht is Gods Woord (Jezus Christus) geloven, zodat je kan wandelen met Zijn Geest (Gods kracht) die je leidt naar alle waarheid en vrijheid in jouw leven tot in eeuwigheid! Amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “Leven in het licht”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *