Gods liefde in geloof

Wie in Christus is hoeft zich niet meer aan de wet van Mozes te houden. Het enige wat van kracht is, is geloof door liefde werkende (Gal. 5:6). Geloof kan niet zonder liefde en liefde niet zonder geloof. Hoe uit geloof zich in liefde? In dit blog neem ik je mee!

Een nieuwe natuur

Een mens word geboren met een zondige natuur. Dat betekent dat je al een zondaar bent, voordat je hebt gezondigd! Vanuit een zondige natuur kan je niet anders dan zondigen. Je bent een zondaar en daarom zondig je. Ook als je heel erg je best doet om niet te zondigen, dan veranderd je identiteit, of je natuur niet.

Het is dus noodzakelijk dat onze natuur wordt veranderd. Er is nog geen mens geweest die zijn eigen natuur heeft kunnen veranderen. Daar hebben we God voor nodig. Het enige dat wij kunnen doen is geloven in Jezus Christus. Als wij geloven, kan God onze natuur veranderen. Hoe doet Hij dat? Wij sterven met Jezus! Onze oude mens is niet meer. Die is begraven in het graf. Dan wekt God ons meteen weer op uit de dood. Dan zijn wij nieuwe mensen. God is met Zijn natuur in ons komen wonen. Van een mens geboren met een zondige natuur naar een mens die opnieuw geboren is met een goddelijk natuur. Dat betekent dat wij al gerechtvaardigd zijn voordat we ook maar iets goeds gedaan hebben!

Goddelijk denken

Het is heel belangrijk dat we weten wat het betekent om opnieuw geboren te zijn met een goddelijke natuur. Een mens bestaat uit een lichaam, ziel en geest (1 Thes. 5:23). Als je begint met geloven veranderd God je geest. Je lichaam en ziel zijn nog hetzelfde, maar Gods Geest is één geworden met onze geest.

Het zondige denksysteem dat wij al die jaren hebben opgebouwd voor wij gingen geloven, is nog werkzaam. Maar het denksysteem van de oude natuur, past niet meer bij de goddelijke natuur. Het zondige denksysteem is vooral gericht op onszelf; het is altijd op zoek naar een goed gevoel. Goddelijk denken is denken zoals God denkt. In ons nieuwe denksysteem moeten we op een andere manier leren denken. Gods denksysteem is gericht op de ander; altijd op zoek naar doen wat God wil.

Heb je wel eens gehoord van: ‘jezelf iets afleren is veel moeilijker dan jezelf iets aanleren’? In de psychologie zeggen ze dat het zo’n 66 dagen duurt voordat je een nieuwe gewoonte hebt aangeleerd of oude gedragingen hebt afgeleerd. Mits je er dagelijks mee bezig bent.

Als we dat niet aanleren zullen we nooit verandering zien of God ervaren in ons leven. Dat betekent dat we er dagelijks bezig mee moeten zijn om het oude denken te vervangen met nieuw denken.

‘U moet niet worden als mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt’.
Romeinen 12:2, HTB

Hoe kunnen we weten hoe God denkt? Door de Heilige Geest en het Woord van God.

‘Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods’.
1 Korinthiërs 2:11, NBG51

De goddelijke liefde

God is liefde Zelf. Vanuit Zijn natuur kan Hij niet anders dan liefhebben! En als Hij liefheeft, dan geeft Hij Zichzelf helemaal. Liefde is Zijn motivatie. Hij heeft niet alleen gezegd dat Hij van ons houdt, maar heeft dat ook getoond door Zijn Zoon Jezus aan de wereld te geven. Wie dat gelooft ontvangt de liefde van God Zelf door de Heilige Geest.

‘En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is’.
Romeinen 5:5, HSV

Gods liefde is geduldig en vriendelijk. Die wordt niet jaloers, schept niet op en vind zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Zij vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door en denkt altijd het beste van de ander. Gods liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit (1 Kor. 13:4-8).

Op de eerste plaats mogen we leren dat God de liefde Zelf is – onvoorwaardelijk en eeuwigdurend – en op de tweede plaats dat die liefde in ons hart woont!

Geloof

We hebben dus Gods natuur, Zijn liefde en kunnen ons denken vernieuwen met Gods Geest en Gods woord. Dit is ons geloof. Geloof is zeker weten (Heb. 11:1). Weten wie God is, weten welke natuur wij nu hebben en weten wat Gods Geest en Gods woord zegt. En omdat daar altijd Gods liefde in is, zal ons geloof zichtbaar worden in liefdevolle daden. Geloof dat zich niet uit in liefde, toont alleen maar dat iemand God en Zijn liefde niet goed kent. Hoe meer je God en Zijn liefde kent, hoe meer ons geloof zal uiten in liefdevolle daden.

‘Zoals een lichaam zonder geest dood is, zo is ook geloof zonder daden dood’.
Jakobus 2:26 HTB

Het woord ‘dood’ betekent ‘gescheiden van’. Geloof kun je niet scheiden van liefde. Want geloven is de liefde Zelf kennen. Weten wie God is. En liefde kun je niet scheiden van geloof, want als je weet dat God liefde is en alleen maar kan liefhebben dan kan je niet anders dan geloof tonen door liefde!

‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’.
Johannes 13:34‭-‬35, HSV

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *