Geboren uit God

In Johannes 3 kunnen we een bijzonder gesprek lezen tussen Jezus en Nikodemus. Jezus legt hem uit dat je het Koninkrijk van God niet kunt ontdekken, niet kan zien of kan ervaren als je niet opnieuw geboren wordt. ‘Opnieuw geboren?’ vroeg Nikodemus. ‘Hoe kan dat?’ Lees het in dit blog!

Vóór de geboorte

Voordat jij en ik geboren werden, had God al aan ons gedacht. Dat niet alleen, Hij kende ons al! Hoe kan ik dat weten? Dat zei God tegen Jeremia. God vertelde hem: ‘Al voor uw geboorte heb Ik u bestemd om mijn profeet voor de volken op aarde te zijn’ (Jer. 1:5). God openbaarde dit ook aan Paulus: ‘Al voor mijn geboorte had God in Zijn genadige goedheid besloten dat Zijn Zoon in mij kwam wonen’ (Gal. 1:5). En er staat ook in de Boeken dat God heeft gezegd: ‘Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat’. (Rom. 9:13).

Voor God stond dat al vast voordat zij geboren werden! Daardoor is duidelijk dat God nooit iemand uitkiest op grond van diens daden, maar omdat Hij hem roept. Jij en ik zijn ook geroepen om Gods wil te doen en te komen op onze bestemming. Ik wil dat je weet dat Gods plan voor jou nooit veranderd door jouw daden! Niet als je veel fouten hebt gemaakt, maar ook niet als je veel goede dingen doet. Wij kunnen alleen Gods plan voor ons leven ontdekken als we gaan leren wandelen in en met Zijn genade.

Gered of niet gered

Waar zijn wij voor geroepen en wat is dan onze bestemming? Dat is het Koninkrijk van God. Het doel van opnieuw geboren worden is om het Koninkrijk van God zien en ervaren. Waarom is dat belangrijk? Iemand die besloten heeft om niet te geloven in Jezus Christus, de redding die Hij biedt niet accepteert en Hem niet toegewijd volgt staat afgewezen en veroordeeld voor God. Je hebt dan niets anders te zeggen dan dat het jouw keuze was als de Rechtvaardige Rechter (God) je schuldig verklaard aan zonde en veroordeeld tot een bepaalde eeuwige straf.

Maar dat wil God liever niet voor ons! En dat heeft Hij ons getoond met Zijn liefde voor de wereld door Zijn enige Zoon Jezus Christus naar de aarde te sturen om het te redden en niet te veroordelen. Iedereen die Jezus gelooft en besloten heeft om Hem te vertrouwen, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Voor zo’n iemand is geen oordeel, geen afwijzing en geen veroordeling.

Jezus is de enige die kan redden.

Johannes 3 vers 18

Het goede nieuws is dat wij elk moment van gedachten kunnen veranderen! Kies voor Jezus, kies voor leven. Opnieuw geboren worden betekent dan ook: van gedachten veranderen, zodat wij een nieuw leven kunnen leiden en één in overeenstemming met de wil van God.

Het Koninkrijk ontvangen

Wat hebben wij in dit leven nodig om op onze bestemming te komen? In Johannes 3 vers 11 zegt Jezus: ‘Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben, en u neemt Ons getuigenis niet aan’. We kunnen vertrouwen op wat Jezus spreekt; Gods woord en op wat Jezus doet; Gods kracht. Om opnieuw geboren te kunnen worden hebben we Gods woord en Gods Geest nodig.

God heeft een mens nodig die net als Jezus Zijn woord spreekt. In grondtekst staat het woord als ‘spora’ waar het woord sperma vandaan komt. Gods woord is als zaad dat valt in de aarde van je hart. Het bevrucht ons hart en brengt leven voort.

‘You have been regenerated (born again), not from a mortal origin (seed, sperm), but from one that is immortal by the ever living and lasting Word of God’.
1 Peter 1:23, AMPC

Als Gods woord gesproken word kan de Geest van God bewegen, zodat wij het gesprokene kunnen ervaren. Jezus legt het Nikodemus zo uit:

‘De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is’.
Johannes 3:8, NBG51

Jezus heeft de Heilige Geest gestuurd naar de aarde met drie belangrijke opdrachten, namelijk: het overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en het oordeel. (Joh. 16:7-11). In de grondtekst staat ‘de wind’ voor de Geest van God. Let op: ‘en gij hoort zijn geluid’. Dat is iemand die de stem van de Heilige Geest gehoord heeft in het gesproken woord van God!

Doop in water en Geest

Het proces van opnieuw geboren begint dus met bekering (verandering gedachten) en word compleet na de doop in water en de Geest (Joh. 3:5). Jezus besprenkeld ons met zuiver water waar wij rein van worden. Al onze zonde worden afgewassen. God beloofd ons zelfs een nieuw hart te geven! Een rein hart die Hem kan ontvangen en waar Zijn Geest in kan wonen.

‘Dan zal Ik u met zuiver water besprenkelen, zodat u rein wordt. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u zuiveren. Ik zal u een nieuw hart geven – en nieuwe en goede verlangens – en een nieuwe geest in u planten. Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag.
Ezechiël 36:25-27, HTB

Opnieuw geboren zijn betekent geboren uit God, geestelijke getransformeerd, vernieuwd en geheiligd. Wanneer hebben wij het Koninkrijk van God dan gevonden? Als wij absoluut zeker weten van wie God is en daadwerkelijk kunnen getuigen van Gods kracht door een persoonlijke ervaring! (Joh. 3:11)

En weet je? Wij zijn nu geboren uit onvergankelijk zaad van God. En zelfs na onze fysieke dood, kunnen we vertrouwen op het eeuwige woord van onze levende God en de kracht van de Heilige Geest.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *