De volheid van het geheim van Christus

Afgelopen week las ik in het boek Openbaring over de eerste liefde van de gemeente Efeze. Zij hielden van God, maar niet zoveel meer als eerst. Daardoor waren ze gevallen. Hoe word je weer vol van God? Door het geheim van Christus. Lees het in dit blog!

Misschien herken je dat wel; je gelooft in God en houdt van Hem, maar het is niet meer zoals toen je Hem net leerde kennen. De Geest van God roept je op om te bekeren. Dat betekent dat je ervoor kiest om de oude manier van denken en zondige gedrag te laten. En dat je Gods wil gaat zoeken.

De volheid

Om weer vol te worden van God Zelf, vult Hij ons met Zijn kracht door de Heilige Geest. Door geloof kan Christus in ons hart wonen. Christus is Gods woord (Jezus) en de Heilige Geest samen. Gods woord komt tot leven in ons door de Heilige Geest. Gods woord is als een zaad die in de grond geplant is en wortels krijgt. Dat betekent dat we de effecten van Christus in ons gaan merken. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo zullen wij dan geworteld zijn in Gods liefde.

Gods liefde is anders dan menselijke liefde. Het grootste verschil is dat Gods liefde gericht is op de ander en menselijke liefde gericht is op zichzelf. Gods liefde verbind gelovigen met elkaar. Zonder andere gelovigen kunnen we nooit zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is; zelfs te groot om te begrijpen!

‘Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf’.
Efeziërs 3:16-19, BB

Gods geheim

We hebben dus de Heilige Geest, geloof, Gods woord en elkaar nodig om vol te worden van God Zelf. En weet je wat het gezamenlijke doel is? Ze maken het geheim van Christus aan ons bekend. Eeuwenlang is Gods plan een groot geheim voor de mensen gebleven. Wel hadden de profeten er op bevel van God in de Boeken al over geschreven. Maar nu wordt het overal bekend gemaakt, zodat alle volken gehoorzaam kunnen worden aan het geloof in God (Rom. 16:25-26).

Dit is het geheim: dat iedereen de mogelijkheid heeft om door Christus vrij te komen van schuld.

Hoe kunnen we Gods plan beter begrijpen? Kijk eens hoe Job praat over Gods plannen:

‘Ken je de gedachten en plannen van God? Kun je er door lang zoeken achter komen wat de grenzen van de Almachtige zijn? Die grenzen zijn hoger dan de hemel en dieper dan de hel. Maar wie ben jij dan dat je denkt die te kunnen zien? Zijn grootheid is uitgestrekter dan de aarde en breder dan de zee’.
Job 11:7-9, HTB

Lengte x breedte x hoogte x diepte

Zie je dat hij het ook heeft over hoogte, diepte, lengte en breedte? Het is God Zelf, in de mens Jezus die naar de aarde is nedergedaald. Hij is het ook, die weer opgevaren is ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen! Om alles – van hoog tot laag met Zijn aanwezigheid te vullen (Efz. 4:10).

Dus hoe wil God Zijn grootheid tonen in de lengte en breedte op aarde? Door alle gelovigen! Christus leeft in ons. Over de hele lengte en breedte van de wereld zijn er kinderen van God. De Geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd: het lichaam van Christus. Jezus is het Hoofd en als we met Hem verbonden blijven door Zijn Geest zullen we niet vallen. Nee, dan zullen we vol liefde de waarheid volgen!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *