God wil zegenen

God zegende Adam en Eva. Door hun ongehoorzaamheid kwamen ze onder de vloek terecht. God probeerde de mens opnieuw te zegenen door Noach; uiteindelijk was hij ook ongehoorzaam. Toen ging God verder met Zijn plan en maakte een belofte aan Abraham. Hij geloofde God en God zegende hem. Toen God dat beloofde had Hij al in gedachten om jou en mij dezelfde zegen te geven. Hoe God dat gedaan heeft lees je in mijn nieuwe blog!

De zegenlijn uit de geschiedenis

Laten we verder kijken vanaf Abraham. Via Abraham kwam de zegen op zijn [beloofde] zoon Izak, via Izak op zijn zoon Jakob, via Jakob op zijn zoon Jozef en via Jozef op het volk Israël. Toen het volk enige tijd later in slavernij terecht kwam in Egypte, hoorde God hen hulpkreten en dacht aan Zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob. Hij gebruikte Mozes om hen te bevrijden. In de woestijn kregen zij via Mozes de wet bij de berg Sinaï. Het volk had weer een keuze: gehoorzamen aan de wet betekent gezegend worden en de wet ongehoorzaam zijn betekent leven onder de vloek. Uiteindelijk was het volk ongehoorzaam en net als Adam en Eva werden ze verbannen uit eigen land.

Zegen via Jezus

Toen werd Jezus geboren uit het nageslacht van Abraham. Hij hield zich aan Gods voorschriften, en zondigde niet, dus leefde Hij een leven in zegen. Als Jezus ons wilde bevrijden uit de vloek, moest Hij voor ons een vloek worden en dat gebeurde toen Hij aan het kruis werd genageld. Lees maar in de volgende tekst:

‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof’. Galaten 3:13‭-‬14, HSV

Jezus droeg de vloek voor ons, zodat alle mensen via Hem weer gezegend konden worden!

Een leven in zegen

Wat betekent zegen of gezegend zijn? Het is Gods bekrachtiging om voorspoedig of succesvol te zijn. Het leven van Abraham was gezegend. Hij was voorspoedig en succesvol. Hij had overwinning over problemen en vijanden. Ook had hij ernome financiële voorspoed; in rijkdom, spullen, vee en mensen. Zijn werk en voedsel was gezegend. Hij had bovennatuurlijke bescherming en een goede kwaliteit van leven. Hij was gezond en vruchtbaar.

Als wedergeboren schepping, als kind van God – geplaatst in Christus – mag jij nu dezelfde zegen in je leven verwachten als Abraham had.

Keuzes

Adam en eva konden kiezen voor gehoorzaam of ongehoorzaam zijn. Dankzij hun keuze, kregen de Israëlieten weer een keuze om zich aan Gods voorschriften te houden, met als gevolg: zegen (gehoorzaam) of vloek (ongehoorzaam). Maar allen anderen volken hadden helemaal geen keuze, want die hadden Gods voorschriften niet. Zij waren overgelaten aan het vlees met begeerte, die gevangen zat onder de macht van de zonde. Ze waren dus ook vervloekt, omdat ze automatisch ongehoorzaam waren aan God.

Nu, het nieuwe verbond is voor alle mensen die in Jezus geloven en in Christus geplaatst zijn. Jezus heeft de prijs betaald voor onze ongehoorzaamheid. Hij heeft ons bevrijd van de vloek van de wet én uit de macht van de zonden. Als wij nu ongehoorzaam zijn, worden we niet meer geplaatst onder de vloek of in de macht van zonden, alleen kunnen wij niet genieten van de zegen [van Abraham] op ons leven! Daarom roept Paulus de Galaten gemeente op om niet de wet proberen te houden en ook niet je te laten gaan in de begeerte van het vlees. We hoeven het niet alleen te doen. De bovengenoemde tekst zegt ook: ‘en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof’. De Geest helpt ons om God gehoorzaam te zijn.

In Christus hebben wij nu maar liefs 3 keuzes:

  1. Je laten leiden door de wet van Mozes door het op eigen kracht te willen verdienen (ongehoorzamen, het missen van de zegen);
  2. Door je vlees laten leiden en daardoor zondigen (ongehoorzamen, het missen van de zegen);
  3. Leven door de leiding van de Heilige Geest (gehoorzamen, Gods zegen ervaren).

Vrij zijn

God wil je bevrijden van jezelf (en je zondige begeerte) die ons toch niet gelukkig maken en leiden naar de dood. En Hij wil je bevrijden van de regels en voorschriften die je toch niet kan houden op eigen kracht. Jezus heeft voor ons de prijs betaald, zodat wij een leven van zegen kunnen ervaren in ware vrijheid. Maak er ook gebruik van! Jezus is toch niet voor niets aan het kruis een vloek voor ons geworden?

Als wij ons niet door de Heilige Geest laten leiden zullen we niet zo vrij zijn zoals God dat bedoeld heeft. God houdt van je. Zijn Woord leert ons dat Hij de mens al vanaf het eerste moment wil zegenen. En nog steeds is God dezelfde. Hij wil je met alle liefde zegenen door Christus. Als je dit weet hoeft je een leven dat gepaard gaat onder de vloek zoals: strijden om rond te komen, ellende, problemen, ziekten, pech, tegenstand en nederlagen niet langer te accepteren! Als kind van God mag je met alle recht zeggen tegen deze omstandigheden: Ik ben bevrijd door Jezus en samen met de Heilige Geest geplaatst door God in een leven van zegen!

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “God wil zegenen”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *