Eén van hart & ziel

In het boek Handelingen kunnen we lezen over de eenheid, vrijgevigheid en harmonie onder de eerste groepen gelovigen. Wat was hun geheim? Lees de tweevoudige ontdekking in mijn nieuwe blog!

De toespraak van Petrus

Het begint allemaal op de Pinksterdag. Met geweldige kracht en wonder ontvangen de discipelen de Heilige Geest. Petrus stond op en hield een lange toespraak. Hij legde uit dat wat eerdere profeten hadden gezegd werkelijk geworden is. Jezus Christus is door God gestuurd. Hij heeft het bewezen door Zijn leven, gevuld met wonderen en tekenen. Hij is gekruisigd, maar God heeft Hem uit de dood bevrijd en weer levend gemaakt. Petrus roept de aanwezige dringend op om zich te bekeren en te laten dopen in de naam van Jezus Christus. Zo worden onze zonden vergeven en kan de Heilige Geest in ons komen wonen (Hand. 2:38).

De mensen die dit hoorde, namen dit van harte aan. Zij accepteerde dit goede nieuws en lieten zich dopen. Wel drieduizend personen op die dag! Het gevolg was opmerkelijk; de gelovigen deelde alles met elkaar. Ze waren blij, onbezorgd, aten bij elkaar thuis, prijsde God dagelijks in de tempel en verkochten bezittingen en eigendommen om anderen mee te helpen. Het was een hele gemeenschap, een samenleving, een maatschappij geworden. De gelovige waren één van hart en ziel, omdat ze hetzelfde dachten en geloofde. Ze gedroegen zich als één familie. Iedereen koos er zelf voor om een actieve bijdrage te leveren. Er was vrede, harmonie en ongekende vreugde.

Het tweevoudige geheim

Wat was het geheim van Petrus en de apostelen? En hoe komt het dat de mensen zich meteen lieten dopen, continue en getrouw luisterde naar de apostelen en zo toegewijd waren aan de gemeenschap? Het geheim is: de Heilige Geest! Hier kunnen we lezen wat het effect is van de uitwerking van de Heilige Geest. Deze uitwerking gaat twee kanten op.

‘De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht dat de Here Jezus uit de dood was opgestaan, en Gods zegen rustte op hen allen. Niemand van hen leed gebrek, want allen die land of huizen hadden, verkochten daar zo nu en dan iets van en gaven het geld aan de apostelen. Die deelden uit aan ieder die iets nodig had’.
Handelingen 4:33‭-‬35, HTB

Krachtgaven

De apostelen verkondigden met grote overtuigingskracht! Dat zijn de krachtgaven van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de kracht van God die op ons rust. De Heilige Geest kan profeteren, genezen, wonderen verrichten, geloven, woorden van kennis of wijsheid doorgeven, geesten onderscheiden en in allerlei (tongen) talen spreken en dat vertalen (1 Kor. 12). Zo konden ook de mensen in het Oude testament gebruikt worden door God. Je wordt als het ware gebruikt door God om te handelen namens God, net zoals Jezus deed. Het is er altijd op gericht om anderen te helpen. God wil namelijk altijd mensen helpen, bevrijden, repareren, herstellen, genezen en liefhebben.

De apostelen waren dus bekwaam en bevoegd gemaakt door God met de Heilige Geest om mensen te dienen. Hadden alleen de apostelen de Heilige Geest? Nee. Wij hebben dezelfde Heilige Geest. Als wij dat geloven en uitstrekken naar deze gaven kan de Heilige Geest ons ook gebruiken!

Vrucht van de Geest

Paulus leert ons ook in zijn brieven dat het helemaal geen zin heeft om allerlei gaven te ontwikkelen als er geen liefde is. Maar gelukkig is de werking van de Heilige Geest ook de andere kant op. Dankzij het verlossingswerk van Jezus is het nu niet alleen mogelijk dat de Heilige Geest op ons rust met kracht, maar ook dat Hij in ons hart kan komen wonen!

De Heilige Geest op je is om anderen te dienen, maar de Heilige Geest in je is om op Jezus te gaan lijken. De Bijbel noemt dit de vrucht van de Geest.Als je beweegt in de gaven kan iedereen dat van buiten zien. En de vrucht van de Geest groeit vanbinnen in je hart dat zich uiteindelijk gaat uiten in je karaktereigenschappen. Zo zijn liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing het resultaat van omgaan met de Heilige Geest.

Terug naar de gemeenschap van de eerste gelovigen. De mensen hadden ontzag voor God, want ze getuigde dagelijks van Zijn kracht. Niet door naar een speciale Jezus te kijken, maar naar gewone mensen, gevuld en bekrachtigd met de Heilige Geest. In hun karakters zie je de vrucht van de Geest terug, zoals liefde, geloof en vrede. Het gevolg van deze balans tussen de vrucht en de kracht van Gods Geest was een harmonieuze samenleving. Ze hadden zelfs gunst, acceptatie en dankbaarheid van het gehele volk!

Als het toen mogelijk was met dezelfde Heilige Geest, is het nu ook mogelijk. Laten we de Heilige Geest ruimte geven om ons hart en gedachten te veranderen om op Jezus te lijken en ons uitstrekken naar zijn gaven, zodat God dagelijks mensen kan toevoegen aan de gemeenschap van Jezus Christus. Eén van hart en ziel!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *