Deel 5: God kennen in rechtvaardiging

God is rechtvaardig. En daarom zal Hij ieder mens eerlijk en zuiver beoordelen voor wat hij of zij heeft gedaan. God beoordeelt mensen aan de hand van de wet en we weten dat alle mensen die hebben overtreden. Dat is de reden dat mensen zonder Zijn heerlijke aanwezigheid moeten leven (Rom. 3:23). God zal dus iedereen schuldig zal moeten verklaren. Maar gelukkig heeft Hij in Zijn liefdevolle goedheid een manier bedacht om rechtvaardig te blijven én mensen onschuldig te verklaren; namelijk als zij geloven in Jezus Christus. 

Rechtvaardigheid is de poort naar de Heer. De manier waarop de mens Gods goedgekeurde staat kan bereiken. Door die weg worden wij gevormd tot de persoon die wij behoren te zijn, waardoor wij weer kunnen leven met Gods heerlijke aanwezigheid. Lees verder op bijbelsedinge.nl

De rechtvaardige Abraham

Iedereen zal aan God moeten toegeven dat hij schuldig is en straf verdient. Want de wet openbaart ongehoorzaamheid die straf verdient. De wet zorgt er dus niet voor dat mensen gaan leven zoals God het wil, maar laat zien dat we niet kunnen leven hoe God het wil! 

Hoe wil God dan dat wij leven? God wil dat we Hem geloven en op Hem vertrouwen. In Romeinen 4 legt Paulus uit hoe Abrahams geloof als voorbeeld voor ons werkt. Abraham geloofde God. En God was blij met hem, want dat is wat Hij wil. Omdat Abraham geloofde, kon God beloven. Dus alleen door geloof kunnen we alles ontvangen wat God beloofd. Abraham prees God voor Zijn belofte. Hij lette niet op zijn natuurlijke omstandigheden en wist zeker dat God zou kunnen doen wat Hij beloofd. Daarom was God blij met hem en zei dat Abraham leefde zoals God het wilde. Hij sprak hem vrij van schuld. 

Ik geloof, God beloofd en ik vertrouw 

Rechtvaardig door Christus

God moest dus de straf die de wet eist uitschakelen, zodat wij door geloof van Hem kunnen ontvangen wat Hij beloofd. Jezus ging de straf op Zich nemen die wij verdiend hadden met onze ongehoorzaamheid aan God. Hij dronk vrijwillig de wijnbeker die gevuld was met Gods woede voor ongehoorzaamheid, Zijn straf. Aan het kruis werd Jezus gestraft voor alle zonden van de wereld! 

Nu kijkt God niet langer of iemand zich wel helemaal aan de wet heeft gehouden. God kijkt nu of iemand gelooft dat Jezus de straf heeft gedragen voor het feit dat hij zich niet aan de wet heeft gehouden. Door geloof in Jezus Christus kunnen we ontvangen wat God heeft beloofd. En net als Abraham kunnen we vertrouwen op wat God heeft beloofd. Dan is God blij met ons en leven we hoe God het wil. Wij worden vrijgesproken van schuld en rechtvaardig verklaard door het werk van Jezus Christus! 

Gewoon zijn

Iemand die dus kiest om in Jezus te geloven heeft het in orde gemaakt met God. 

Dan kunnen we net als David zingen (Ps. 32:1-2):
‘Het is heerlijk als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan.
Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je ongehoorzaam bent geweest.
Het is heerlijk als God zegt dat je niet meer schuldig bent. 
Het is heerlijk als Hij je alles heeft vergeven’. 

In Gods ogen ben je volledig goedgekeurd en compleet aanvaard door Hem. We hebben weer de mogelijkheid om de persoon te worden die je vanaf het begin al behoorde te zijn: een zoon of dochter. 

‘Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren’. 
Johannes 1:12-13, HTB

Jezus heeft ons teruggebracht naar de Vader om te kunnen zijn. Laatst vroeg ik aan de Heer: ‘Wat kan ik voor U doen vandaag?’ En toen zei Hij: ‘Gewoon zijn’. Wauw, heerlijk. God geniet van wie ik ben in Hem. En ik geniet van wie Hij is in mij. 

Op deze manier mogen wij als rechtvaardigen echt leven. Leven door te zijn; leven door God kennen. En met de overtuiging dat het werk van Jezus genoeg is, dat wij genoeg zijn in Hem en de zekerheid mogen hebben in wat God beloofd. Als we vanuit die plaats gaan leven is alles wat wij voortbrengen als een boom die leven geeft! (Sp.11:30)

Heel veel zegen en tot volgende week! 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *