Deel 4: God kennen in rijke genade

Genade wordt vaak omschreven als een onverdiende gunst van God – en dat is het ook. Maar het is zoveel meer! Genade is in het hart van de Vader. Het is deel van wie Hij is. Gedreven door liefde schiep Hij de mens om Zijn genade te kunnen geven. En als we kijken naar wat God heeft gegeven, dan zien we genade. Het evangelie is de genade van God geopenbaard in Jezus Christus. Het bewijs van Gods liefde voor ons. Wie daar in gelooft vind weer de weg terug naar het hart de Vader. Daar waar Hij ons bedekt met genade, zodat wij kunnen leren en groeien in wie we horen te zijn in Christus. Lees verder op bijbelsedinge.nl

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Johannes 3:16, HSV

Genade geopenbaard door Jezus Christus

Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid (Heb. 13:8). Het boek openbaring beschrijft een glorieuze verschijning van Jezus waar onze verbeelding waarschijnlijk niet eens dichtbij de werkelijkheid komt. God moest Zijn glorie bedekken met vlees en bloed om als mens naar de aarde te komen. Jezus werd en is de perfecte, bewegende en levende afbeelding van Gods natuur (Kol 1:15). Vriendelijk, wijs, aangenaam en met bovennatuurlijke kracht.

Door de ongehoorzaamheid van de eerste mens moest Hij heel wat recht zetten. Hij was wel geboren in een wereld vol verleiding, maar zondigde niet. We weten zeker dat Hij nooit had gezondigd, want als Hij dat wel had gedaan dan had Hij de macht van zonde en dood niet kunnen overwinnen en had God Hem niet kunnen laten opstaan uit de dood. Jezus gehoorzaamde wel. Tot het einde. Hij vervulde de wet van Mozes en alle woorden die over Zijn leven waren uitgesproken door de profeten voordat Hij geboren werd. Ondertussen onderwees Hij Zijn leerlingen met alles wat ze nodig hadden om écht te begrijpen wie Hij was. Daarbij demonstreerde Hij hoe bovennatuurlijke kracht kan werken in een natuurlijke wereld.

De reddingsboot

Jezus stierf aan het kruis, toen wij mensen allen nog vijanden waren. Hij gaf Zijn leven op voor ons. En omdat Hij zonder zonden geleefd had, maakte God Hem na drie dagen weer levend en stond Hij op uit de dood! Jezus werd het offerlam waar alle zonden van de hele wereld op werden geplaatst. God strafte een gehoorzame Jezus voor de ongehoorzaamheid van alle mensen, omdat Jezus Zichzelf aanbood als vrijwillig offer. Het werk aan het kruis maakt ons vrij van zonde en het bloed van Jezus bedekt zonden, waardoor wij vergeving ontvangen.

Wat als we zeggen dat we allen op een zinkende boot zitten op weg naar de hel. Jezus is de reddingsboot. De weg naar de Vader. Iedereen op het zinkende schip mag overstappen naar de reddingsboot. God is blij als je kiest voor de reddingsboot. Hij heeft alles gegeven zodat wij kunnen kiezen voor Jezus Christus!

Het evangelie is de genade van God geopenbaard in Jezus Christus.

Genade ontvangen door geloof

‘Want uit genade ben u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.’
Efeze 2:8-9, HSV

Genade kan niet verdiend worden, alleen aangenomen. Het is een gift en geen beloning. Het staat helemaal los van wat een mens doet of gedaan heeft – goed of slecht. Het is een soevereine actie van God, wat Hij geheel in Zijn goedheid heeft besloten. Het kan niet veranderd worden, er kan alleen gereageerd op worden. Als wij positief reageren op wat God zegt en doet dan noem je dat geloof. Met geloof zegt je: “Wat God zegt is waar”. Het tegenovergestelde is ook werkend; negatief reageren op God noem je ongeloof. Genade lokt dus een reactie uit.

Genade is een goddelijk actie en [on]geloof een menselijke reactie.

Als het woord van God gesproken word door een mens dan kan de Heilige Geest een mens overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel (Joh. 16:8-11). Als Hij dat doet, worden de woorden van God die gesproken worden opeens waar en zeker. Ze komen als het ware tot leven! Dat is geloof, waardoor je kunt zien wat genade betekent. Je weet het zeker. En het gevolg daarvan is dat je het ontvangt. Door ongeloof weet je het niet zeker en het gevolg is dat je het niet ontvangt.

Wij ontvangen dus genade door geloof. Maar wist je dat genade niet alleen redding betekent? Wij ontvangen al het goeds van God uit genade door geloof! Als God zegt: “Vrees niet”, kunnen wij zeggen: “Dank U, Vader dat ik niet meer hoeft te vrezen. Ik ben Uw kind, U beschermt mij en niemand is groter dan U. Heilige Geest, steeds als er gevoelens van angst op mij afkomen herinner mij dan aan wat God heeft gezegd, Amen”. Wij ontvangen wijsheid, genezing, vrijheid, gezondheid, herstel, vrede en vreugde allemaal uit Gods genade door het geloof!

Groeien onder genade

Genade is dus Gods hartsverlangen in een totaalpakket met al het goede dat Hij wil geven, via Zijn Woord geopenbaard door de Geest, zodat het kan worden ontvangen door geloof.

Maar genade is niet iets dat je eenmalig ontvangt en niet meer naar omkijkt. Het ontvangen van al het goede van God heeft een doel. De Heilige Geest opent ons verstand voor Gods woord, zodat wij God kunnen leren kennen. Hij leert ons ook alles in de Naam van Jezus, herinnert ons aan wat Jezus heeft gezegd (Joh. 14:26), en zal ons alles vertellen over Jezus. Met andere woorden: Hij maakt ons bekwaam om gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus!

Wij ontvangen, om te worden

De Heilige Geest helpt ons elke dag met ontdekken wie God is, zodat we kunnen ontdekken wie wij zijn. Hij is een liefdevolle Helper, zodat we kunnen leren, proberen, ontdekken, experimenteren en oefenen onder genade. Dan kunnen we het wel eens missen, of niet helemaal goed doen. Zonder leren is er geen groei. Wij verwachten ook niet dat kinderen meteen kunnen spreken, fietsen of rekenen. Vaak doen zij het de eerste keer niet perfect. Daar is het leren voor! Ze moeten oefenen en wij helpen, moedigen ze aan en instrueren ze tijdens het proces. Door genade kunnen we groeien in wie we behoren te worden in Christus. 

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *