Deel 6: God kennen in de grootste liefde

Motivatie is een prikkel die iemand aanzet tot een actie. De beweegreden waarom iemand iets wil of doet. Gods motivatie werd zichtbaar in de actie door Zijn eniggeboren Zoon in de wereld te zenden, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de grootste liefde, dat Jezus Christus voor ons Zijn leven heeft gegeven, waardoor wij vergeving voor onze ongehoorzaamheid konden krijgen. En als God ons zo liefhad, moeten we ook elkaar liefhebben. Want de liefde is uit God; en een ieder die liefheeft is uit God geboren en kent Hem (1 Joh. 4:7). Hoe kunnen wij liefhebben zoals God dat wil? Lees het op bijbelsedinge.nl

Vrij in Christus

Iemand die gelooft dat Jezus Gods Zoon is, mag er zeker van zijn dat God in hem woont. We weten dat we één zijn met Hem en dat Hij één is met ons doordat Hij Zijn Geest heeft gegeven (1 Joh. 4:13). De Geest van God is onze Helper; de Geest van waarheid, wijsheid en openbaring. Hij maakt Gods wil bekend, verlicht ons verstand (zodat we God kunnen leren kennen) en maakt ons bekwaam om gelijkvormig te worden aan Jezus. De Heilige Geest leert ons dat we niet meer onder de wet van Mozes vallen. Want de hele wet word samengevat in deze twee geboden:

‘Luister, Israël, God is Eén. Houd van God met je hele hart, met je hele ziel, met je hele verstand en met alles wat je hebt. En de tweede wet, die net zo belangrijk is, is deze: Houd net zoveel van je broeders [en zusters] als van jezelf. Geen enkele wet is belangrijker dan deze twee’.
Markus 12:29-31, BB

Wij zijn vrij door de Heilige Geest en geen slaven meer van de wet. En door Hem weten we zeker dat we vrijgesproken worden van schuld, omdat wij geloven! Geloof is belangrijk en geloof uit zich in liefde. Daarom wil God niet dat wij onze vrijheid gebruiken om maar te doen wat wij willen. Hij wil dat wij ons laten leiden door Zijn Geest en niet onze ‘ik’. De verlangens van onze ‘ik’ zijn het tegenovergestelde van de verlangens van Gods Geest.

De ‘ik’ motivatie

De motivatie van onze eigen ‘ik’ heeft stimulans van onze emoties, tekorten, behoeften en omgeving. Het is altijd gericht om iets voor zichzelf te behalen. Als je motivatie jaloezie is, dan wens je datgene te krijgen wat een ander heeft, of dat diegene het niet had. Als het trots is, kun je dat terugzien in opscheppen, jezelf verhogen of een ander verlagen. Is het egoïsme dan zie je dat iemand zijn voordeel, geluk of belangen altijd voorop stelt met verwaarlozing van de voordelen, geluk en belangen van de ander. Wie geprikkeld word door bitterheid, zal niet vergeven als een ander iets verkeerd heeft gedaan. En als er één iemand roddelt, steekt hij gemakkelijk de mensen om zich heen aan. Het is duidelijk dat onze eigen ‘ik’ ons tot verkeerde dingen doen brengt. We blijven achter met een gevoel van schaamte, schuld of angst voor straf.

Onthoud dat alles wat je doet gedreven wordt door motivatie. Iets doen zonder de juiste motivatie, namelijk vanuit Gods liefde heeft geen nut, zelfs geen goede daden leert Paulus ons (1 kor. 13:3).

De ‘Geest’ motivatie

Als we ons laten leiden door de Geest van God brengt Hij ons tot veel betere dingen; zoals liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Door de Geest blijven wij op het rechte pad. Dan weet je steeds meer en zeker dat God van je houdt en je dus vol bent van Zijn liefde, en dan hoeft je niet bang te zijn voor straf. Zo krijgt de liefde van God meer en meer ruimte in ons, totdat we helemaal vol zijn van liefde.

‘In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet’.
1 Johannes 4:18, HTB

Gods liefde bedekt alle dingen. Als God van je houdt, wat maakt het dan nog uit wat andere mensen vinden? Of als God mij waardig vindt – waarom zou ik mezelf nog onwaardig behandelen? Als Hij vergeeft, waarom zou ik het niet doen? Gods liefde veranderd onze motivatie in liefde. En als onze motivatie liefde is, zal het op zoek gaan naar het beste voor de ander.

Liefde worden

Wat kunnen we dan zeggen? God is liefde. Zijn motivatie is liefde. Door Zijn liefde kan liefde in ons wonen. En wij zijn geschapen om liefde te worden. Liefde met de motivatie liefde!

Het evangelie gaat om liefde worden.

Wij hebben dus alles wat we nodig hebben om te vervullen wat Jezus van ons vraagt; Houd net zoveel van je broeders [en zusters] als van jezelf. En zelfs meer. Want is er iemand waar God niet van houdt, die ons de vrijheid geeft om ook niet van die persoon te houden? Nee. God is óók goed voor ondankbare en slechte mensen (Luk. 6:35). En daarom kunnen wij zelfs onze vijanden liefhebben.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *