Geloofsgehoorzaamheid

De Bijbel staat vol met verhalen over gehoorzaamheid. Van Adam tot Jezus. Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva konden wij niet meer in relatie met God zijn. Door de gehoorzaamheid van Jezus kunnen wij weer voor eeuwig herenigd zijn met God. Het hoogste wat je dus kunt bereiken in gehoorzaamheid is – net als Jezus – bereid zijn om je leven te geven voor een ander. Hoe komen wij tot een staat van gehoorzaamheid uit liefde en niet uit verplichting? 

Start met het kennen van God

Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Geloven in het werk van Jezus is de eerste stap in gehoorzaamheid aan God. God wil dat wij geloven in Zijn Zoon en door Hem redding en eeuwig leven ontvangen. Via Jezus kunnen wij weer een relatie met God hebben. Hij stort Zijn liefde uit in onze harten door de Heilige Geest. Op deze manier kunnen wij niet alleen een relatie met God hebben, maar Hem ook echt leren kennen. Door Gods Woord, het onderwijs van Jezus en de Heilige Geest maakt God Zijn wil aan ons bekend. Gods wil is goed en volmaakt (Romeinen 12:2). Gods wil brengt ons vreugde, liefde en geluk. Vrijwillige gehoorzaamheid start met het kennen van God door relatie.

Als wij God leren kennen, zien we Zijn liefdevolle hart en genade voor ons. We zien dat onze Heer ons is voor gegaan in wat Hij van ons vraagt. Zelfs tot aan het kruis in de dood heeft Jezus gehoorzaamd. God verlangt een zoon-vader verhouding [met liefde] en geen slaaf-meester verhouding.

Zit je hart er in?

‘Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat Ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij hem wonen.’
Johannes 14:23, HTB

De liefde die God in onze harten heeft uitgestort, is goddelijke liefde die gericht is op de ander. Volmaakte gehoorzaamheid aan God zou betekenen dat er meer liefde is onder de mensen. Door om te gaan met Gods Woord veranderen onze harten en leren wij op Jezus te lijken. Jezus heeft ons het mooiste voorbeeld laten zien van volmaakte gehoorzaamheid; zelfs aan het kruis tot aan de dood. Hij heeft Zichzelf zo verlaagt, maar God heeft Hem daar door zo verhoogd!

Het hoogste wat je dus kunt bereiken in gehoorzaamheid is – net als Jezus – bereid zijn om je leven te geven voor een ander.

‘God liefhebben is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk.’
1 Johannes 5:3, HTB

Gehoorzaamheid staat dus in contact met geloof en liefde. Als je alleen goede daden doet en Gods wetten gehoorzaamt – zonder liefde – dan is het voor God niet veel waard. Hij wilt je hart. Het gaat om de besluiten die je neemt met je hart. Dit begint altijd in de kleine dingen. Neem je die besluiten op basis van je geloof, Gods Woord en liefde? Of op basis van je eigen egoïsme of angst [voor straf]?

Bouw op de rots 

Laten we even kijken naar Lucas 6:47-49 (HTB):

‘Ieder die naar Mij luisteren en doet wat Ik zeg, lijkt op een man die een huis bouwt en eerst diep graaft om een fundering op de rots te kunnen leggen. Als bij een overstroming golven tegen zijn huis beuken, blijft het staan, want het is degelijk gebouwd. Maar wie naar Mij luistert en niet doet wat Ik zeg, lijkt op een man die zijn huis zomaar op de grond neerzet, zonder een degelijke fundering te leggen. Als het huis wordt getroffen door het woeste geweld van een overstroming, stort het onmiddellijk in. Er blijft niets anders over dan een grote puinhoop.’  

Jezus zegt ‘als’ de overstroming komt. Dat betekent dat de moeilijkheden op een dag zullen komen. Waar heb jij je fundament op gebouwd? Hoe ons leven ook verloopt en welke stormen er ook komen, als je gehoorzaam bent aan God ben je geworteld in de liefde van Jezus en is je geloof in Hem is het fundament in jouw leven. Zelfs als je dan door een tijd van lijden of verlies gaat, zal de gehoorzaamheid niet verslappen.  

De weg die God voor jou kiest lijkt misschien de weg met de grootste offers of met de moeilijkste obstakels, maar het is de beste en kortste weg. Het kruis opnemen betekent een last dragen, maar ook een rust vinden onder Zijn vleugels. De weg kiezen van gehoorzaamheid is veilig en vol van rust – door alle stormen heen. Wat een heerlijkheid! 

Stel je doet iets wat God van je heeft gevraagd om te doen en het lijkt mislukt. Dan nog ben je succesvol in Gods ogen, omdat je gehoorzaam was! Wees gehoorzaam net als Abraham, ook als je niet weet waar de reis naartoe gaat. De enige zorg die je zou moeten hebben is: ben ik [nog] gehoorzaam aan God?   

Heel veel zegen en tot volgende week!

  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *