Autoriteit van de gelovige – deel 1

Sommige mensen vragen mij wel eens: Als God goed is, waarom gebeuren er dan allerlei gruwelijke dingen op aarde? Waarom grijpt Hij niet in? Waarom vernietigd God de duivel niet? En waarom duurde het zo lang voor God om Jezus te sturen? Dit zijn allemaal goede vragen. Ik geloof dat het te maken heeft met identiteit, positie en autoriteit. Lees nu mijn nieuwe blog voor nieuwe inzichten!

Het begin

Laten we kijken naar het begin van de schepping. God maakte de hele schepping door het in bestaan te spreken, dat is machtig! Nadat Hij de mens had geschapen, gaf Hij hen de opdracht: verzorg, heers een bewerk de aarde. God stelde de mens aan als gezagsdrager over de aarde. De mens heeft van God autoriteit gekregen om te heersen over de schepping.

Wat God gezegd heeft staat vast. God heeft Zichzelf gebonden aan Zijn Woord. Hij kan nu niet zo maar de mens overheersen en zeggen: ‘jij doet het niet goed, ik doe het wel even.’ Nee, er is op aarde niemand met meer autoriteit dan een mens, gekregen van God. Dat is de reden dat God niet zo maar Zijn gang kan gaan op aarde, los van mensen. God werkt samen en door mensen heen.

Helaas hebben Adam en Eva de macht die ons gegeven is, weggegeven aan de duivel. De duivel was eerst een engel en de Bijbel zegt dat engelen dienende geesten zijn voor rechtvaardigen. Ik geloof dat hij Adam en Eva moest helpen en dienen. In plaats daarvan bedacht hij een listig plan. Hij wilde ook aanbeden worden, net als God. Hij kon de macht niet van Adam en Eva stelen dus hij bedacht: als de mens nu mij die macht geeft, kan ik heersen op aarde. Op het moment dat Adam en Eva luisterde naar zijn leugen en daar naar handelde, werkte zij mee met hem en gaven hem macht. Zo kwam de macht van de zonde op aarde. Vanaf dat moment werd elk mens in hun nageslacht geboren onder de macht van de zonde.

De positie van de duivel

Laten we nog eens kijken naar de positie van de duivel, de gevallen engel. Hij is niets meer dan een schepsel van God en heeft nooit macht, autoriteit of kracht gekregen van God hier op aarde. Hij heeft alleen mensen misleidt en gemanipuleerd, zodat zij hem vrijwillig macht zouden geven. Als God de duivel zou vernietigen, moet God ook de mens vernietigen. Want de mens is eigenlijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor het weggeven van de autoriteit. De duivel verschuilt zich achter de mens.

De enige manier voor God om de duivel weer ineffectief te maken, is door een mens. En daarom moest Jezus mens worden! Maar hoe kon God Jezus als mens maken? We hebben eerder gezien dat God alles heeft gemaakt door woorden. Hij sprak en het geschiedde. En dat is precies de manier hoe God Jezus als mens heeft gemaakt. Hij heeft over de wereld, door eeuwen heen, constant profeten een stukje van Zijn plan met Jezus bekend gemaakt. Zij gingen profeteren [uitspreken op aarde] dat Jezus zou komen. God gebruikte profeten om Jezus in deze wereld te roepen! Zij spraken namens God. Gods Woord is als zaad en toen alles gezegd was over Jezus, heeft God dat Woord [Zijn zaad] genomen en in Maria gelegd, zodat Jezus echt geboren kon worden. Wauw!

Jouw positie [hersteld] door Christus

Nu kon God doen door Jezus wat nodig was om de autoriteit van de mens weer te herstellen. Jezus heeft de duivel overwonnen door niet met hem mee te werken. Hij heeft hem verslagen door dood te gaan en Zijn macht getoond door op te staan uit de dood. Nu kan Jezus de mens die in Hem gelooft weer de oorspronkelijke autoriteit geven die Adam ook gegeven was om te heersen hier op aarde. Als gelovige heb je via Christus dus van God een geestelijke positie gekregen met autoriteit. Je bent een gezagsdrager in het Koninklijk van het licht. De duivel is niet sterker dan jou. Hij is een verslagen vijand. Jezus heeft ons alle macht gegeven over de vijand.

‘Listen carefully: I have given you autority [that you now posses] to tread on serpents and scorpions, and [the ability to exercise autority] over all the power of the enemy (satan); and nothing will [in any way] harm you.’
Luke 10:19, AMP

Vertaling:
‘Luister goed: Ik heb jullie autoriteit gegeven [dat je nu bezit] om op slangen en schorpioenen te treden, en [de mogelijkheid om autoriteit uit te oefenen] over alle macht van de vijand (satan); en niets zal u [op enige wijze] schaden.’
Lucas 10:19

Identiteit

Wij zijn het zaad van Adam, maar als wij gaan geloven in Jezus worden wij een nieuwe schepping in Christus. Door het zaad van God, het [vleesgeworden] Woord, worden wij wedergeboren. En in die wedergeboorte in Christus krijgen wij ook weer onze positie met autoriteit terug om te regeren. Onze identiteit in Christus zit gebonden aan de autoriteit in Christus.

Jij bent:
· Een kind van God
· Gered door genade
· Vergeven
· Een nieuwe creatie in Jezus
· Een bewoner van de hemel
· Een erfgenaam
· Uitgekozen door God
· Geaccepteerd door God
· Compleet in God
· Levend door Jezus
· Herenigd met God
· Rechtvaardig
· Vrijgekocht door het bloed
· Meer dan een overwinnaar
· Een discipel van Jezus
· Genezen door de striemen van Jezus
· Vernieuwd
· Beschermd door engelen
· Gezegend
· Gevuld met de Heilige geest

Nu weet je welke positie en verantwoording wij mensen hebben, welke positie God heeft en welke positie onze vijand heeft. Vanuit deze basis kunnen we gaan kijken hoe je dan autoriteit kan uitoefenen. Lees het woensdag weer in mijn volgende blog!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *