Bid voor alle mensen

Als Paulus Timotheüs aanwijzingen geeft voor het bidden, zegt hij dat Gods wil is dat alle mensen gered worden en het volgende zullen aannemen: er is maar één God, en één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling Zijn leven gegeven heeft (1 Tim. 2:1-6). Het is dan een logisch gevolg dat hij gaat bidden in lijn met Gods wil en ons ook oproept samen met hem te staan in gebed voor alle mensen. Ik moet eerlijk zijn dat het geen gebedspunt was in mijn gebeden…

‘Wat ik van je vraag, komt hierop neer: bid veel voor alle mensen, smeek en dank God voor hen.’
1 Timotheüs 2:1, HTB

Alle mensen?

God wil dus dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Om dit praktisch te maken verdeel ik alle mensen in twee groepen: de gelovigen en de ongelovigen.

Paulus leert ons om onafgebroken te bidden voor andere christenen (Efz. 6:18). Wij zijn allen deel van één gemeente: het Lichaam van Christus. We horen te functioneren als één geheel, onder leiding van Jezus Christus via de Heilige Geest in alle gelovigen. Net als jij wil dat je lichaam gezond is en goed functioneert, zo wil ook Jezus dat Zijn Lichaam goed functioneert; met als doel de Vader te verheerlijken door jou en mij heen.

Vanuit de brief naar Colossenzen heb ik een aantal verantwoordelijkheden gevonden die Paulus omschrijft voor ons als gelovigen. Hij roept ons op om kennis te hebben van de waarheid, en vervolgens iets met die waarheid te doen. Wij moeten geworteld zijn in de waarheid en de liefde van God en dat uiten in het verspreiden van dit goede nieuws en in gebed voor alle mensen.

Gelovigen nemen toe in kennis door:

 • weten wie je bent in Christus;
 • God te leren kennen in relatie en door Zijn Woord;
 • ontdek wat Gods wil is;
 • dankbaar zijn;
 • niet laten leiden door het vlees;
 • denken vernieuwen;
 • niet laten misleiden door mensen zonder Christus;
 • weten dat het niet gaat over menselijke tradities;
 • geen zoutloze antwoorden geven aan ongelovigen, maar afstemmen op de Geest van God.

Gelovige kunnen actie ondernemen in:

 • in alle goede werken vrucht dragen;
 • oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te trekken;
 • alles te doen van harte, alsof het voor God is;
 • het verspreiden van het evangelie;
 • volharden en waakzaam zijn in gebed;
 • elkaar vergeven en verdragen;
 • bediening die God in jou heeft gelegd vervullen.

De individuele gelovige heeft dus verantwoording in het dragen van deze opdracht. Laten we net als Paulus, onafgebroken bidden voor andere gelovigen over de hele wereld!

Een eigen keuze

God houdt van mensen. Ook van de ongelovigen. Hij wil niet dat er maar één verloren gaat. De mens gaat wel verloren als zij niets doet. Ieder mens wordt al geboren onder de macht van zonde, gescheiden van God. Maar God wil niet dat we gescheiden zijn van Hem. Hij heeft Zijn grote liefde getoond aan de wereld door Zijn Zoon te offeren. Hij heeft Jezus ook weer levend gemaakt en laten doen opstaan uit de dood. Eenieder die in Jezus gelooft, wordt gered en ook levend gemaakt.

Redding wordt dus aangeboden aan elk mens. Daar krijgt iedereen een eerlijke kans in. Maar dan moeten de gelovigen wel de verantwoording nemen om te bidden en de waarheid te verspreiden. Als mensen niet horen over Jezus hoe kunnen zij dan gaan geloven?

Na het horen van de waarheid hebben de ongelovigen ook een opdracht: dat is kiezen. Elke individu moet zelf kiezen of je het genadige offer van God aanneemt of afwijst.

Bid voor de regering

God is dus bezig met alle mensen. Gelovigen hebben verantwoording om te groeien in kennis van de waarheid, het verspreiden de waarheid en volharden in gebed voor alle mensen. De ongelovigen moeten een keuze maken: Gods genade accepteren of afwijzen.

Paulus leert ons nog iets. Hij wil dat wij ook bidden voor koningen en hooggeplaatste mensen met invloed en autoriteit (1 Tim. 2:2). De reden daarvan is, dat wij ongestoord de waarheid kunnen verspreiden aan de ongelovigen en Gods Koninkrijk kunnen bouwen.

Ik hoop dat je geactiveerd bent om in lijn met Gods wil voorbede te doen voor alle mensen. Ik heb het in ieder geval toegevoegd aan mijn gebedslijst. En het hoeven natuurlijk helemaal geen lange gebeden te zijn. Maar Jezus werkt door ons heen.

Gebed

‘Vader, ik bid voor het Lichaam van Christus. Dat ieder individu zal wandelen in de volheid van Uw waarheid. Dat zij moedig zullen zijn in het verspreiden van het evangelie en onafgebroken blijven bidden voor alle mensen. Help hen die het moeilijk hebben. Laat de focus van iedereen altijd op U zijn.

Ik bid voor de ongelovigen mensen op aarde, Vader. Open ogen voor de waarheid. Vul harten met Uw liefde. Zodat niemand verloren gaat, maar eeuwig herenigd is in Christus met U.

Ook bid ik voor de regering van ons land en bestuurders van de wereld. Dat zij voorzien in de behoefte van de samenleving. Dat de gelovigen een rustig leven mogen leiden en ongestoord Uw Koninkrijk mogen bouwen. Laat Uw zegen zijn op dit land en op de wereld.

Namens Jezus, in Zijn Naam, bid ik dit, Vader.
Amen’.

1 gedachte over “Bid voor alle mensen”

 1. Hallo Gods zegen, graag vraag ik gebed voorde genezing van zuster Ada Llaverias ze leidt aan Schizofrenie.
  Dank u de Here zegen u.
  De vriendelijke groeten,

  Miossottis

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *