Gelijkenis van het zaad

Ik ben er over uit: ik wil een geloofsheld worden. Iemand die onbevangen vertrouwt op God en effectief met kracht Zijn Koninkrijk vertegenwoordig, zodat heel veel mensen Hem kunnen leren kennen! Er is weer een stukje hoop toegevoegd aan mijn droom door de gelijkenis van Jezus over het zaad. Benieuwd geworden? Lees het in mijn nieuwe blog!

‘Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is’. 
Markus 4:26-29, HSV

Zaaien

Het zaad is Gods woord. In de vergelijking kunnen we zien dat het zaad en de aarde elkaar nodig hebben. Een zaad op zichzelf groeit niet en aarde zonder zaad laat niets opkomen. 

Toen God de schepping creëerde, maakte Hij alles vanuit de aarde. Hij sprak; Zijn woord als het zaad en de aarde de vruchtbare baarmoeder dat leven voortbracht. Hij schiep eenmalig de bomen, maar met genoeg zelfvoorzienend zaad. De aarde brengt vanzelf vrucht voort. Het Griekse woord voor vanzelf is automatos, waar wij automatisch van kennen. Dat betekent dat de aarde al alles heeft wat het nodig heeft! Het moet alleen geactiveerd worden door het zaad.

Jouw hart is de aarde in je leven. Als je er zaden in stopt zal het groeien. Zaaien is niet vluchtig iets horen of lezen. Het is er constant mee bezig zijn, er over nadenken, over mediteren en dagelijks in gedachten houden. Als je er over blijft nadenken kan het vallen van je hoofd naar de aarde van jouw hart. Net zoals het in de tekst van Mark 4 staat: er de hele dag over nadenken, tot je gaat slapen en als je weer opstaat, nacht en dag.

Dat betekent dat er alles in ons hart is, alle potentie zit in de aarde. Het enige wat belangrijk is, is wat je zaait. Wat activeer jij in jouw hart? Waar ben je constant mee bezig? Dat bepaald uiteindelijk wat er opkomt en gaat groeien.

Vroeger was ik een heel bezorgd persoon en elke moment dat ik even had om na te denken, dacht ik aan mijn zorgen. Het gevolg was dat ik me constant gespannen voelde, geen trek had en niet lekker sliep ‘s nachts. Dat is ook een vorm van mediteren, alleen dan niet over de goede dingen!

‘Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens’. 
Spreuken 4:23, NBG51

Groeien

Weet je wat er met het zaad gebeurt dat in de aarde is geplant? Het ontkiemt en komt op. Ontkiemen betekent dat het zaad nu geen zaadje meer is, maar een nieuw kiemplantje. Wat je in de grond hebt gestopt begint te produceren. Het begint uit te lopen en te groeien.

En kijk eens wat er staat in vers 26: ‘…zonder dat hij zelf weet hoe’. Dit proces van ontkiemen en opkomen gebeurt in ons hart zonder dat we het kunnen waarnemen met onze zintuigen. Het is nog zo klein dat er nog niets van te merken of te zien is!

Daarom legt Jezus drie groeistadia uit: eerst de halm, daarna de aar en daarna de volle koren in de aar. Het zaad verandert als eerste de plek waar het groeit. Gods woord heeft effect op en in je hart. Als tweede gaat het vanuit jouw hart groeien en bloeien in jouw ziel. Het heeft effect op je denken, verstand, emoties, wil, je persoonlijkheid, je normen en waarden, wat je belangrijk vind en bovendien op je karakter en persoonlijkheid. Kortom: je gaat op Jezus lijken. En vanuit dat karakter ga je handelen in zichtbare goede daden, want je hele wezen is volledig, compleet en overvloedig doordrenkt met God!

Op deze manier verander je van binnen naar buiten. Vanuit je hart komt al het andere voort. Bovendien kun je zo het gebod houden die Jezus als eerste en belangrijkste noemt in Mattheüs 22:37, ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand’. 

Oogsten

In het laatste stukje van de gelijkenis staat: ‘En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is’.

Soms zie je al vruchtjes groeien maar zijn ze nog niet rijp. Er is een juiste tijd om te oogsten, niet te vroeg en niet te laat. God weet precies wanneer wij rijp zijn. En als de juiste rijpheid in ons wezen bereikt is, zendt Hij ons eropuit. We kunnen dan effect functioneren als vertegenwoordiger van Gods Koninkrijk. Hij geeft ons een opdracht die bijdraagt aan het verzamelen van rechtvaardigen voor Hem. Wij zijn er verantwoordelijk voor om de wereld voor te stellen aan Jezus!

Samengevat

Gods woord is een zaad dat wij moeten planten in de aarde van ons hart door er constant mee bezig te zijn. Dan brengt het automatisch goede vrucht voort. Eerst merken wij het niet, maar daarna begint het ons hart, ziel en verstand te veranderen. Als wij daarin volgroeid zijn, stuurt God ons erop uit om Zijn Koninkrijk te presenteren en te demonstreren.

Lieve gelovige, blijf Gods woord planten in jouw hart, nacht en dag, zoveel mogelijk momenten. Jezus belooft dat het zal werken. Verzamel en overdenk dagelijks bijbelteksten over geloof, gebed, genezing, voorspoed, vrijheid, identiteit en Gods liefde. Dan plant je deze waarheden in je hart en zal er vrucht aan komen. Als de tijd rijp is, ga je het terugzien in je leven en getuig je aan een ieder hoe groot en goed God is!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *