De twee wegen

Psalm 1 laat ons mooi zien wat de verhouding of contrast is tussen rechtvaardigen en goddelozen. Volgens de psalmist kunnen we wandelen, staan en zitten op twee wegen. Op welke weg sta jij? Lees het in mijn nieuwe blog!

‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, noch zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan de waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.
Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.’
Psalm 1, HSV

Blessed

Een rechtvaardig persoon is welzalig of gezegend. Jezus gebruikt datzelfde woord ook als Hij Zijn discipelen onderwijst in de zaligsprekingen. Als je welzalig bent of gezegend ben je volgens Jezus (Mat. 5:3-11, AMP):

  • Verfrist door Gods genade;
  • Verzorgd door Gods goedheid;
  • Verborgen in Gods beloften;
  • Verwachtend van Gods aanwezigheid;
  • Vreugdevol door Gods gunst;
  • Vertroost door Gods liefde en vrede!

Wat een opening van de psalmist! Wanneer zijn wij gezegend volgens hem?

Wandelen, staan en zitten

In het volgende gedeelte valt mij drie dingen op: wandelen, staan en zitten. Wandelen is als volgen. Als je wandelt in de raad van de goddelozen dan volg je hun advies en voorbeeld. Ze leven gescheiden van God en hun manier van leven bestaat uit het doen van de eigen wil. Het tegenovergestelde is dat een rechtvaardig persoon wandelt in Gods wil, onder leiding van de Heilige Geest (Gal. 5:25). Het is Gods wil om Jezus te volgen. Dat betekent dat wij Hem accepteren als Redder, Verlosser en Leraar en wandelen we hetzelfde pad in dit leven die Jezus wandelde. Wij treden als trouwe volgelingen in Zijn voetsporen en volgen Zijn advies en voorbeeld.

Staan is als uitkomen voor wie je bent. Als je staat op de weg van de zondaars, dan leef je op dezelfde manier als mensen die ongehoorzaam zijn aan God en Zijn woord. Als kind van God staan we op een andere weg. De weg van rechtvaardigheid – Jezus. Door Hem kunnen we onszelf presenteren met een andere houding en ervoor kiezen om het goede te doen. Dan komen er gelegenheden om uit te komen voor wie je bent. Dan kunnen we staan in de identiteit en autoriteit van Christus!

Zitten is als blijven of rusten. En spotters zijn mensen die oppervlakkig denken, snel minachten en lachen om Gods wegen. Zij begrijpen er niets van. Ga niet bij hen zitten, want daar heb je toch niets aan. Ga liever zitten aan de voeten van Jezus, net als Maria (Luc. 10:38). Leer van Hem, luister naar Zijn woord en rust bij Hem. Ook Jezus Zelf zit en rust aan de rechterhand van God, want Zijn verlossingswerk is volbracht en compleet!

Dag & nacht

In mijn blog van vorige week kun je lezen over de gelijkenis van het zaad (Mark. 4). Jezus legt uit dat zaaien niet vluchtig iets horen of lezen is. Gods woord is het zaad waar we constant mee bezig moeten zijn als we willen dat het vrucht voortbrengt. Als je erover blijft nadenken kan het zakken van je hoofd naar de aarde van jouw hart. Niet heel even; tot je gaat slapen en weer opstaat, dag en nacht. In Psalm 1 komen we weer hetzelfde principe tegen! Vreugde vinden door dag en nacht na te denken over Gods woord. Je ontdekt Gods gunst voor ons en dat is vreugdevol! (Weet je nog bij de betekenis van gezegend hierboven?)

Soms ga ik gewoon op de bank liggen en probeer ik mij voor te stellen wat de situatie was waar ik over lees in Gods woord en stel ik vragen aan de Heilige Geest. De film speelt af in mijn hoofd en ik ben er als het ware bij als toeschouwer. Andere teksten lees ik gewoon heel vaak, stel vragen aan de Heilige Geest en zoek betekenissen op van de woorden. Ik spreek het uit, stel het voor en denk er over na totdat het een deel van mij is.

Succes

Wat een mooie beloften zit er vast aan het constant overdenken van Gods woord! Niet alleen vreugde, maar ook succesvol zijn in alles wat je doet. Hoe kan dat? De betekenis van het woord zal ons helpen. Het is niet zo dat je alleen over Gods woord moet nadenken, maar pas het ook toe in je leven! Dan groei je in denken, karakter en geestelijke volwassenheid. Vooruitgang boeken is precies wat God succesvol, nuttig en waardevol vindt. Wees bemoedigd: je hoeft niet te kijken naar anderen, of grootse dingen te doen. God is blij met je. Vul jezelf gewoon constant met Gods woord. Je zal vanzelf vrucht dragen en God zal je vanzelf brengen naar plekken waar je niet van had kunnen dromen!

Op welke weg sta jij?

Jezus die aan de rechterhand van God zit in de hemel, komt op een dag in Zijn majesteit terug naar de aarde om Zijn Koninkrijk te voleindigen. Helaas is het een realiteit dat het er niet goed uit ziet voor mensen die niets van God aantrekken. Want de dag van het oordeel van God zal komen en zonde zal niet ongestraft blijven. Wat gebeurt er met de goddelozen, zondaars en spotters? Allen die staan op een weg die vergaat, zullen vergaan. Het zand over hun voeten kan elk moment verdwijnen. Ook al heb je het stevigste materiaal gekocht en gebouwd en onder je voeten geplaatst, er zal niets meer van over zijn om aan vast te houden.

Daarom moedig ik jou aan als jij nog niet gelooft; kies voor de weg Jezus. Hij zal eeuwig blijven bestaan en jij dus ook. En voor de gelovige: Jezus kan elk moment terugkomen, laten we Gods Koninkrijk de hoogste plaats geven in ons leven. Vul je met Gods woord, draagt vrucht en dien de Here in vreugde. Want jij speelt een belangrijke rol in Gods Koninkrijk. Hij wil door jou heen zoveel mogelijk mensen zegenen en eeuwig leven geven!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *