Een volmaakt totaalpakket

‘Geef ons meer geloof’ (Luk. 17:5), vroegen de leerlingen van Jezus. Jezus leert ons dat wij niet meer geloof van God kunnen ontvangen, maar wel meer kunnen leren over het geloof dat wij hebben ontvangen! Lees verder in mijn nieuwe blog op bijbelsedinge.nl

Geloof komt door horen

‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus’.
Romeinen 10:17, NBG51

Waar het woord van God gesproken word, daar is ook geloof. Hoe werkt dat? Jezus zei dat het beter was voor ons als Hij zou weggaan, want dan kon Hij de Helper sturen, de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest is mensen overtuigen. Hij overtuigd van drie dingen: dat mensen ongehoorzaam zijn geweest aan God, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken (Joh. 16:7-11). Maar de Heilige Geest kan dat alleen doen als Gods woord gesproken word! Door Gods gesproken woord kan de Heilige Geest mensen overtuigen. En als Hij iemand overtuigd van de waarheid over Jezus Christus dan begrijpt diegene het. Dan zie je het in en weet je het. De juiste reactie die een mens kan geven na de overtuiging van de Heilige Geest is: ik geloof. Want geloven is zeker weten (Heb.11:1).

Het totaalpakket

Als je ‘ja’ zegt tegen God gebeurt er nog iets moois. De Heilige Geest komt bij ons wonen! Hij laat ons weten wat God ons in genade heeft gegeven. We hebben een compleet en volmaakt totaalpakket ontvangen in onze geest door het volbrachte werk van Jezus. We zijn gezegend met alle geestelijk zegen in Christus (Efz. 1:3). Alles wat Jezus van God heeft gekregen, hebben wij van God gekregen. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood opwekte, woont nu in jou en mij!

Nu is het de bedoeling dat we van de Heilige Geest gaan leren wat dat betekent. De Geest van God:

  • maakt Gods wil bekend door Zijn woord;
  • verlicht ons verstand en opent de geschriften, zodat we God leren kennen;
  • en maakt ons bekwaam om in alle opzichten gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus.

Het is belangrijk dat we Gods woord horen, anders weten we niet wat God wil! Als jij niet zeker weet of God wil genezen, hoe kun je er dan voor geloven? Daarom verlicht de Geest ons verstand om God te leren kennen door Zijn woord zodat wij kunnen geloven, oftewel zeker mogen weten.

Absoluut vertrouwen

Dus door geloof weten, begrijpen en zien wij in. Maar nu is de vraag: wat doe je met deze nieuwe gegeven informatie? Geloof zonder daden is dood (Jak.2:17). Geloof kunnen wij niet zien, maar wel de uiting daarvan. Als je gelooft laat het dan ook blijken uit wat je doet. Met andere woorden: vertrouw op Gods natuur en Zijn woord. Ook als jouw zintuigen nog niet kunnen waarnemen wat Gods woord zegt. Wat je gelooft is belangrijker dan wat je kunt zien met je ogen of kunt waarnemen met je zintuigen.

Vrucht van de Geest

‘Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw (= geloof), zachtmoedigheid en zelfbeheersing’.
Galaten 5:22, HTB

Toen ik las in de Galaten brief over de vrucht van de Geest, dacht ik: ‘Nou, Heer ik kan best vriendelijk zijn, maar geduld of zelfbeheersing heb ik niet zo’. En net als de discipelen bad ik: ‘Heer, geef mij meer geduld, meer liefde, meer zelfbeheersing’. Nu begrijp ik dat het niet zo werkt. In vers 16 en 17 staat: ‘Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest, zal zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze krachten zijn altijd in conflict met elkaar’. We kunnen dus niet zo maar doen wat wij willen. Wie bij Jezus hoort rekent af met zijn oude natuur en begeerten. Als de Geest ons nieuw leven geeft, moeten we ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden!

Wie zich door de Geest laat leiden, lijkt meer op Jezus. En kan dus ook wandelen en handelen als Jezus. Ik begrijp nu dat ik Gods liefde, geduld, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing heb gekregen! Geloof is ook in de vrucht van de Geest. Wij kunnen geloven met Gods geloof! En Gods geloof is krachtig. Meer dan genoeg. Amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *