Een gebed van Jezus

Toen de discipelen van Jezus drie jaar met Hem waren omgegaan, waren ze 100% overtuigd; ze wisten in alle opzichten en in absolute zekerheid wie Jezus was. Toen dat gebeurde zei Jezus: ‘Vader, het is zover’. Hij had gedaan wat Hij moest doen op aarde. Nu was de tijd gekomen dat Hij moest sterven aan het kruis, zodat Hij de dood kon overwinnen door weer op te staan en de laatste stap te voltooien om eeuwig leven te schenken aan allen die in Hem geloven. Voordat Jezus Zijn laatste missie aanging, bad Hij een gebed die we kunnen lezen in Johannes 17. Wist je dat Zijn gebed is uitgekomen en nog steeds uitkomt? Lees het in mijn nieuwe blog!

Krachtdemonstratie

In het eerste gedeelte van het gebed vraagt Jezus aan de Vader: ‘verheerlijk Mij, zodat Ik U kan verheerlijken’. Jezus vraagt de Vader om Zijn kracht te demonstreren door Hem heen. Paulus legt heel mooi uit waar Jezus eigenlijk om bidt in de brief naar Efeze. Er zijn drie manieren waarop God Zijn kracht heeft getoond door Jezus heen. Als eerste door Jezus te laten opstaan uit de dood, als tweede gaf God Hem alles in hemel en op aarde onder Zijn gezag en als derde maakte God Hem Hoofd van de gemeente. Lees maar eens in de onderstaande tekst:

‘Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft, niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en Hem als Hoofd aangesteld over alles, voor de gemeente. De gemeente is zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt, Jezus Christus die alles in de hele schepping vervult en volmaakt’.
Efeziërs 1:19-23, HTB

Deze krachtdemonstratie had een doel, namelijk dat Jezus eeuwig leven kan schenken.

God kennen

Het eeuwige leven is het kennen van God en diegene die Hij naar de aarde heeft gestuurd: Jezus Christus (Joh. 17:3). Dat was ook de opdracht van Jezus! Door wat Jezus zei en deed werd openbaar wie God is. Zijn opdracht was om de Vader te openbaren en dat te demonstreren met liefde aan alle mensen die God aan Jezus gegeven heeft.

Wie zijn dat? Er zijn verschillende teksten die aantonen dat voordat God de wereld maakte, Hij al diegene heeft uitgekozen die bij Hem horen (Efz. 1:3, 2 Thess. 2:13, Joh. 6:40, Rom. 8:29). God wist al van tevoren welke mensen van Hem zouden houden en één zouden zijn met Zijn Zoon Jezus. Allen die bestemd zijn voor het eeuwige leven [het kennen van God] zijn diegene die geloven (of gaan geloven) in het evangelie. God houdt van je. Hij heeft je uitgekozen om gered te worden. Omdat alles onder het gezag van Jezus is geplaatst, heeft God Zijn uitverkorene gegeven aan Jezus, zodat Hij ze door Hem eeuwig leven kan schenken.

100%

Het was niet makkelijk voor de discipelen om meteen te weten wie Jezus was. Hij deed zeker wonderlijke dingen, maar wie was Hij werkelijk? De discipelen hadden drie jaar nodig om écht in te zien en te beseffen wie Jezus was. Ze moesten het niet alleen weten, maar van binnen 100% overtuigd zijn, in alle opzichten met absolute zekerheid, zonder enige twijfel.

Jezus bad:
Ze weten het nu echt, Vader.
Dat alles wat Ik had, van U was.
Alle woorden die U Mij hebt gegeven, heb Ik hen gegeven.
Zij hebben die woorden ontvangen, geaccepteerd en begrepen [met absolute zekerheid].
Nu weten ze dat Ik vanuit Uw aanwezigheid vandaan ben gekomen.
En zij geloven zonder twijfel dat U Mij gezonden hebt naar de aarde.

Net als voor de discipelen moet deze waarheid ook onze werkelijkheid worden!

Het verzoek van Jezus

Jezus bad voor Zijn leerlingen:

  • Bewaar, bescherm en bewaak hen [ook voor de boze], zodat ze niet verloren gaan;
  • Dat ze Mijn vreugde mogen ervaren dat in hun harten zal komen – vol, compleet en perfect;
  • Heilig hen – Ik heb ze Mijn boodschap gegeven.

Dit verzoek dient Jezus niet alleen in voor Zijn leerlingen, maar ook: voor allen die ooit in Mij geloven en vertrouwen door de boodschap van Mijn leerlingen’. Wauw!

Hij geeft Zichzelf voor hen, zodat ze door geheiligd kunnen worden door de Vader. Door te geloven in de waarheid van Jezus kan God ons heiligen. Afzonderen voor een speciale opdracht; dezelfde als Jezus! De Heilige Geest heeft ons afgezonderd om door het bloed van Jezus gereinigd te worden en Jezus te gehoorzamen (1 Pet. 1:2). Diegene die God geroepen heeft, heeft Hij ook gerechtvaardigd [vrij verklaard van zondeschuld] en die heeft Hij ook verheerlijkt [hen verheven tot een hemelse waardigheid].

God heeft ons verheerlijkt door Jezus, zodat wij Hem op aarde kunnen verheerlijken.

Romeinen 8:30

De opdracht voor de gemeente

Jezus bidt dus eerst voor de krachtdemonstratie, daarna voor Zijn leerlingen en daarna voor het gehele lichaam van Christus, Zijn gemeente. Hij geeft Zijn gemeente dezelfde opdracht; namelijk de Vader en Jezus openbaren en Zijn liefde demonstreren. God wil de wereld bekend maken via de gemeente dat Hij liefde is en evenveel van mensen houdt als van Jezus. Hoe? Door de Heilige Geest kunnen we één zijn met God. En niet alleen met God, maar daardoor kunnen we ook verbonden zijn met alle andere gelovigen. De Heilige Geest in ons laat ons karakter op Jezus lijken en de Heilige Geest op ons geeft ons kracht op Zijn liefde te demonstreren. Dit heeft als doel dat wij met elkaar de wereld tonen dat God Jezus heeft gestuurd naar de aarde om liefde uit te delen.

Jezus verlangt ernaar om bij de gelovigen te zijn. Hij wil zijn waar wij zijn! Wij kunnen altijd Zijn heerlijkheid aanschouwen. We zijn letterlijk een deel van Jezus [Lichaam]. Zijn gebed is uitgekomen en komt uit. Hij geeft Zijn gemeente de opdracht om door te gaan met Zijn werk hier op aarde in de glorieuze kracht en overweldigende liefde in ons hart door de Heilige Geest!

Gebed

Ik bid dat de ogen van je hart [de kern van je diepste wezen] verlicht mogen worden door het licht van de Heilige Geest. Dat je de hoop [de goddelijke garantie en zelfverzekerde verwachting] waartoe God je heeft geroepen zal koesteren. En dat je zal weten wat de rijkdom is van de glorieuze erfenis van de heiligen/gelovigen. Dankzij Jezus Christus, is er een onmetelijke, onbeperkte en alles overtreffende grootheid en kracht in hen die geloven!
Amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *