De kracht van hoop

Wat zou jij antwoorden als ik je vraag: ‘Wat betekent hoop?’ Volgens het woordenboek is dat een onzekere verwachting dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden. De Bijbel spreekt heel anders over hoop. Het is een verwachting op iets wenselijks; niet onzeker, maar zeker. Wat maakt hoop zeker? Geloof. Geloof maakt hoop een zelfverzekerde verwachting. Hoop dat samenwerkt met geloof is zó krachtig! Hoe dat precies werkt lees je in mijn nieuwe blog!

Geloof en hoop

‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet’.
Hebreeën 11:1, NBG51

De Bijbel leert ons hier dat hopen niet onzeker hoeft te zijn. Geloof bevestigd onze hoop. Waar hopen wij dan op? Op Gods beloften in Zijn Woord. Met hopen verwachten wij dat Gods beloften zullen uitkomen. Wat is het verschil tussen hopen en geloven? In het Grieks is hopen hier het woord ‘elpis’; wat betekent concreet of abstract verwachten en vertrouwen. Abstract is dat het nog niet tastbaar of waarneembaar is. Het is een idee, begrip of gedachte die nog niet concreet is uitgewerkt. Concreet is wel specifiek iets kunnen waarnemen, het is tastbaar. Ik wil een voorbeeld geven. Abstract is: ‘Het is leuk hier.’ Concreet is: ‘Ik heb een heerlijke pizza gegeten, in het zonnetje gezeten, mooie foto’s gemaakt en gezwommen in de zee, dat maakt het hier leuk!’ Nu kan ik zeggen dat hopen abstract is en geloven maakt wat je hoopt concreet.

Door op de beloften van God te hopen, worden ze door die te geloven concreet en persoonlijk voor ons leven. Op deze manier maakt geloof Gods beloften realiteit in ons leven toe. Geloven kan als het ware waarnemen als een zintuig. Het helpt ons om te zien wat wij niet met onze natuurlijke zintuigen kunnen waarnemen (AMP). Door te geloven wat wij hopen kunnen wij het werkelijk zien in ons leven. Geloof maakt onze hoop een zekere standvastigheid. Het is iets waar we van op aan kunnen. Waar we op kunnen vertrouwen en op kunnen bouwen. Geloof bewijst dat wat wij verwachten (hopen) werkelijk gaat gebeuren.

Hoop is een gekoesterde verwachting met een zelfverzekerde zekerheid (geloof) om datgene te verkrijgen waar naar wordt verlangd.

(Uit Romeinen 5:5, AMP)

Hoop als anker

Paulus vergelijkt hoop met een anker (Heb. 6:19-20). Een anker is een deel van de uitrusting van een schip. Het basisprincipe is dat het overboord wordt geworpen om het schip vast te leggen op plaatsen waar niet aangemeerd kan worden. Eenmaal uitgeworpen graaft het anker zich door de haken diep in de [zee]bodem.

Hoop is als een zeker een standvastig anker. Het anker uitwerpen kun je vergelijken met het onderzoeken van Gods Woord op zoek naar de beloften die Hij aan de gelovigen beloofd. En het ingraven in de zeebodem kun je vergelijken met het overdenken van die beloften. Zodat ze van je hoofd naar je hart zinken. Hoop graaft zich diep in de beloften van God.

Hoop ontwikkelt onder druk

Op het moment dat de wind gaat waaien en de stormen van het leven je proberen te overweldigen, dan houdt jouw anker, jouw hoop, je precies op de juiste plaats. Je zal niet wegdrijven of meegevoerd worden. Hoop is de kracht die je niet doet wankelen. Hoop ontwikkelt zich goed als er druk op uitgeoefend word. Je weet pas hoe diep je geworteld bent als je verdrukking ervaart. Als situaties in het leven de beloften van God tegenspreken dan zorgt hoop ervoor dat jij niet opeens anders gaat praten. Hoop leert vasthouden en volhouden. Hoop is een eigenschap die wij krijgen van God die ons kracht geeft als het moeilijk wordt. Verdrukkingen en beproevingen zullen ons door hoop dan alleen maar dichterbij Christus brengen. Hoop zal zich nog dieper ingraven in Christus en geloof bevestigd dat jij onwankelbaar bent in Hem.

Het is dus goed om je anker, je hoop, overboord te gooien op het moment dat het nog niet stormt. Elke moment, waar je dan ook bent kun je jouw anker uitgooien. Je hoeft niet op zoek te gaan waar jij je schip kunt aanmeren. Het kan midden op het water, het kan zelfs midden in de storm. Waar je ook bent, in welke situatie dan ook, je hebt kracht van God ontvangen om altijd te hopen, te vertrouwen en te verwachten in Gods beloften.

Ik wil een voorbeeld geven. Eén van Gods beloften voor de gelovige is dat je bent schoongewassen en onschuldig bent verklaard in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God (1 Kor. 6:11). Nu heb je iemand oneerlijk behandeld. Je hebt er spijt van, vraagt God om vergeving en biedt je excuses aan bij die persoon. Het is klaar. Een week later klaagt de duivel je aan om wat je deed en je voelt je weer schuldig. Op dat moment mag en kan je zeggen: ‘Mijn hoop (bevestigd door mijn geloof) is dat ik ben schoongewassen en onschuldig ben verklaard in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van God!’

Vreugde en dankbaarheid door hoop

We hebben dus gezien dat geloof hoop een zelfverzekerde verwachting maakt. Geloof en hoop samen maakt het standvastig en zeker. Daarom wordt hoop vergelijken met een anker en kun je ervaren wat de kracht ervan is en hoe diep jouw hoop ingegraven ligt als je in moeilijke situaties terechtkomt.

Nu wil ik kijken naar de andere gedeelte van de betekenis van het Griekse woord hopen (elpis). Dat is namelijk ‘met plezier anticiperen’. Anticiperen betekent vooraf rekening houden met wat er kan gebeuren. Hoop maakt er dus naar dat je van tevoren met vreugde en dankbaarheid kan uitkijken naar wat er komen gaat. Hoop is krachtig, omdat het al vreugde en dankbaarheid geeft voordat je het zichtbaar ziet in deze wereld!

Liefde is het derde en sterkste eigenschap die hoort bij geloof en hoop. Laat liefde voor God en mensen de motivatie zijn waarom je zou hopen of geloven. Liefde is de motivatie, hoop de kracht en geloof het zintuig die waarneemt.

Persoonlijke beloften

God heeft niet alleen een hele Bijbel vol met beloften, maar Hij heeft ook persoonlijke beloften voor jouw leven. Hij heeft een plan voor je gemaakt. Door relatie met de Heilige Geest wil Hij openbaren wat die beloften zijn. Bij mij bijvoorbeeld heeft God beloofd dat ik boeken zal schrijven. Die belofte staat vast voor mijn leven. Het in diep ingegraven in mijn hart. Met mijn geloof kan ik mijn eerste boek al voor me zien. Het is zichtbaar door mijn geloof. Ik kan bijna de geur van het net gedrukte papier ruiken.

Ook al zou ik een hand verliezen, het zal toch gebeuren. Ook al zou ik twee handen verliezen – Zijn belofte staat vast. Zelfs als ik geen tong meer zou hebben, het zal geschiedde. Of mijn handen en tong groeien wonderbaarlijk weer aan, of ik leer typen met mijn tenen – deze hoop ligt als een standvastig anker ingegraven in mijn leven! God heeft gesproken en ik zeg alleen: ‘Amen, ik ben het eens met Uw Woord. Wat kan ik doen om het zichtbaar te maken voor deze wereld, Here?’ En nu al vullen vreugde en dankbaarheid mijn hart!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *