Eén blijven met God

‘Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem’. 1 Johannes 2:15, HSV

Met de wereld wordt het geheel van aardse dingen bedoeld; alle rijkdom, genoegens en voordelen. Hoewel die maar tijdelijk zijn, wekken ze zondige begeerten op in de zwakheid van de menselijke natuur. Die kunnen ons weg houden van God of als obstakels zijn in onze wandel met Christus.

Wij zijn niet van deze wereld, maar we zijn wel op deze wereld. En daarom moeten wij als gelovigen volgens Johannes ook waakzaam blijven! Door zijn brief waarschuwt hij ons, maar geeft ook drie tips hoe wij één kunnen blijven met God. Lees het in mijn nieuwe blog op bijbelsedinge.nl

De gevolgen van macht en bezit

‘Alles wat van de wereld is—de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat—is er niet door de Vader, maar door de wereld’. 1 Johannes 2:16 HTB

Johannes leert ons dat de wereld hoogmoed en hebzucht opwekt. Laten we kijken naar die twee.

Hoogmoed ontstaat door macht. Macht hebben is het vermogen of de kracht om iets te doen zoals jij dat wilt. Als je steeds meer gaat bereiken, kan zo zijn dat je gaat vertrouwen in jouw eigen kunnen. Met andere woorden: je krijgt zelfvertrouwen.

Zo bouwt hoogmoed zich verder in iemands leven. Je kan gaan vertrouwen op hulpbronnen en middelen die het gevoel van stabiliteit geven. Zoals een gevulde rekening, een mooi huis, een dure auto, een hoge positie op werk enz. Hierdoor kun je gaan opscheppen, want je bent trots op alles wat je hebt bereikt.

Hebzucht ontstaat door bezittingen die je door macht kan verzamelen. Dat betekent dat je veel (en steeds meer) voor jezelf wilt hebben.

Hoogmoed en hebzucht kunnen zelfs zo ver gaan, dan er mensen pijn worden gedaan, en wetten of mensenrechten gebroken worden door de trots van het leven. Maar eigenlijk zijn het maar tijdelijke en lege verzekeringen. Iemand die veel macht heeft kan veel bereiken, maar niet alles. Zo’n persoon kan net zo goed in een situatie terechtkomen waarin een dokter hem niet kan helpen, of zijn geld hem niet kan helpen, of andere mensen hem niet kunnen helpen. En ook weet iedereen dat je geen bezittingen mee kunt nemen als je sterft.

Nederig en vrijgevig

Het tegenovergestelde van hoogmoed is nederigheid. En het tegenovergestelde van hebzucht is vrijgevigheid.

Een nederig persoon stelt zijn vertrouwen niet in de wereldse dingen of in eigen kunnen, maar in God. Het is een persoon die zijn leven volledig toevertrouwt aan God. Zo’n persoon wil ook niet alleen maar bezittingen vegaren en voor zichzelf houden, maar is gul en weet heel goed dat alles wat hij heeft, hij gekregen heeft van God!

Aan onze karakters moeten de mensen om ons heen God herkennen. Niet hebzuchtig en hoogmoedig, maar nederig en vrijgevigheid. Kies ervoor om het beste te zoeken voor de ander, met Jezus als ons voorbeeld. Hij heeft Zichzelf ook nooit op de voorgrond geplaatst, Hij heeft geen macht uitgeoefend om op een dwingende manier volgelingen te krijgen en Hij heeft nooit geëist dat mensen gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Integendeel – Hij heeft ons gediend en vriendelijk uitgenodigd!

Antichrist

Verder leert Johannes door zijn brief dat er vijanden van God rondlopen hier op aarde. Ze leren de mensen valse dingen. Het zijn vijanden van God.

Zo kun je ze herkennen:

Allen die niet geloven in God de Vader en Jezus als de Zoon. Allen die zeggen dat Jezus niet de Christus is en allen die ontkennen dat Jezus een mens van vlees en bloed is geworden! Geloof hen niet, maar geloof het woord van God.

Hoe blijf je één met God?

Het beste wapen om je te beschermen tegen de dingen van de wereld is om één te zijn en te blijven met God. Lees het maar in de volgende tekst:

‘En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft’. 1 Johannes 3:23‭-‬24, HSV

Samengevat in drie punten:

1) Geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en een mens is geworden van vlees en bloed;

2) Dat wij broeders en zusters liefhebben;

3) God gehoorzamen door te doen wat Hij van ons vraagt.

Niet zonder de Heilige Geest

Zo blijven we één met God. De Heilige Geest is hier constant bij betrokken, want Hij bevestigd deze waarheid constant aan ons. Dan kunnen wij het zeker weten. De Heilige Geest is de Geest van waarheid. Hij openbaarde aan ieder van ons persoonlijk dat Jezus de Zoon van God is. Want geen andere geest kan zeggen dat Jezus Christus een mens van vlees en bloed is geworden en Gods Zoon is. En dat blijft Hij doen, zodat wij Jezus in Zijn volheid kunnen leren kennen.

Samen met Heilige Geest kunnen wij anderen liefhebben. Wie van de Vader houdt, houdt ook van Zijn kinderen. We zijn deel van het gezin van God. Hoe kunnen wij liefhebben? Zo leeg als wij, of ons leven soms kan zijn, zo rijkelijk vult God ons hart met liefde door de Heilige Geest. Wij kunnen ervoor kiezen om de Heilige Geest ruimte te geven en Hij zal het voor ons en door ons doen. Jezus geeft ons toch geen gebod dat onmogelijk is om uit te voeren? Maak een besluit: ik ga liefhebben – no matter what.

En door Hem kunnen we ook doen wat God van ons vraagt. Wie doet wat God vraagt, is één met Hem en vol met de liefde van de Vader. Aan de wereld komt een einde, maar wie doet wat God wil, daar komt geen einde aan. Zo’n persoon blijft voor eeuwig leven! Prijs de Heer. Amen.

Heel veel zegen en tot volgende week!

2 gedachten over “Eén blijven met God”

  1. Hallo Natasja,
    Ik ben vandaag net met jou bijbelsedingen in contact gekomen.
    Ik was op zoek naar vertrouwen in God en dat het met overgave te maken heeft niet twijfelen aan zijn goedheid .
    Hoe krijg ik mijn twijfel weg gevoelens en belevingen hebben vaak de overhand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *