Deel 7: God kennen in geloof

‘Geef ons meer geloof’. Dat vroegen de discpelen van Jezus eens. Hij legde uit dat een zelfverzekerd en blijvend geloof in God – zelfs zo klein als een mosterdzaadje – geweldige resultaten oplevert. Het gaat niet om de grootte van geloof, maar om de kracht van geloof. Om de kracht van God in ons leven te ervaren moet kennis wel groeien om te leven in en te wandelen door geloof. Hoe dat werkt lees je op bijbelsedinge.nl!

Geloof komt

‘Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus’.
Romeinen 10:17, NBG51

Het geloof is niet iets wat je zo maar hebt. Wij hebben wel geloof, maar dat is gebaseerd op logica en zintuigelijke waarneming. Bijvoorbeeld als je op de fiets stapt, dan geloof je dat de fiets jou kan dragen en je vooruitbrengt als je begint te trappen. Maar het geloof komt. Het geloof is niet gebaseerd op zintuigen, maar op Gods woord. Je zintuigen spelen wel mee want je hoort met je oren, maar het geloof komt als je de woorden hoort die door Jezus Christus Zelf uitgesproken zijn.

In hoofdstuk 16 vers 7 tot 11 van het Johannes evangelie kunnen we leren over het werk van de Heilige Geest. Hij is naar de wereld gestuurd met een belangrijke opdracht: mensen overtuigen. De Heilige Geest overtuigt van de waarheid door onze ongehoorzaamheid aan God, van rechtvaardigheid en het komende oordeel bekend te maken. Hij werkt dus samen met Gods woord. Als het woord van God gesproken word, komt geloof als wij horen en de Heilige Geest mensen overtuigt van de waarheid.

Wat is het doel van geloof? Het [eind]doel van geloof is gered worden (1 Pet. 1:9). Het Griekse werkwoord voor ‘gered zijn’ is ‘Sozo’. En dat betekent: vergeven, verlost, genezen, bevrijd, bewaard, hersteld, behouden, voorspoedig en zalig geworden. Dit ene woord omschrijft redding in alle opzichten! Het is dus goed dat wij leren wat het betekent om gered te zijn, want dan bereikt geloof zijn doel.

Een vaste overtuiging

In het Oude testament maakt God zich aan Mozes kenbaar met de naam IK BEN (Ex. 3:14). Dat betekent dat God wil dat wij begrijpen wie Hij is, Zijn identiteit. Hebreeën 13 vers 7 (AMP) leert ons meer over de overtuiging van de mensen die vóór ons gelooft hebben. Zij geloofden dat God de Schepper, Heerser over alle dingen, Voorziener en Schenker van eeuwig leven is. Hoe raakten zij daarvan overtuigt? Door wat zij hoorde over wat God, wat Hij kan en heeft gedaan!

Wij kunnen ook overtuigt raken van wie God is, als we kijken naar wat God kan. God heeft ons Zijn kracht, wijsheid en goedheid getoond. God heeft Zijn geweldige kracht getoond door Jezus Christus uit de dood op te wekken, door Hem Heerser te maken over alles in de hemel en op aarde én door Hem Hoofd te maken van de gemeente, Zijn lichaam – verbonden door de Heilige Geest (Ef. 1:20-22). Daarom kunnen wij zeker weten dat God de Heerser is over alle dingen.

God heeft Zijn ongekende wijsheid getoond door de schepping! Door het geloof begrijpen wij dat alles wat wij om ons heen zien gemaakt is door Gods woord. Gods gesproken woorden zijn voor onze natuurlijke ogen onzichtbaar. Maar met die gesproken woorden heeft God dingen zichtbaar voor onze natuurlijke ogen kunnen maken! God heeft de wereld gevormd met Zijn woorden. Hij heeft alles geplaatst in de juiste volgorde. En God heeft alles wat Hij heeft gemaakt toegerust voor zijn beoogde doel. Net als de schepping, heeft God jou en mij geschapen – voordat Hij de wereld vormde. Wat een wijsheid. Daarom kunnen wij zeker weten dat God de Schepper is.

God heeft ons ook Zijn goedheid getoond. Want er is niemand zo liefdevol en goed om Zijn kostbaarste schat op te geven voor een ander. God heeft ons Zijn eniggeboren Zoon gegeven om allen die dat geloven eeuwig leven te schenken. Daarom kunnen wij zeker weten dat God de Schenker is van eeuwig leven. En God zegent Zijn kinderen door Christus met alle geestelijke zegen (Ef. 1:3). Dat betekent dat God ook een machtige Voorziener is!

Door geloof weten wij zeker wie God is en vertrouwen wij op wat Hij kan.

Liefde in geloof

Geloof komt door horen en bereikt zijn doel als we leren wat het betekent om gered te zijn. Dan wordt geloof een vaste overtuiging waardoor wij zeker weten, wij inzien en begrijpen dat God is wie Hij zegt dat Hij is. Wat we wel moeten begrijpen is dat het geen zin heeft om te geloven, als we verder niet doen wat God van ons vraagt (Jak. 2:20). Geloof krijgt pas waarde door de dingen die we doen.

‘Geloof zonder daden is dood. Net zoals het lichaam zonder geest dood is’.
Jakobus 2:26, BB

Hoe kunnen we ons geloof uiten? Geloof uit zich in liefde (Gal 5:6). Want als wij werkelijk ontdekken wie God is, dan ontdekken we dat God liefde Zelf is. Gods liefde is geduldig en vriendelijk. Die wordt niet jaloers, schept niet op en vind zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Zij vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door en denkt altijd het beste van de ander. Gods liefde schiet nooit tekort en verdwijnt nooit (1 Kor. 13:4-8).

God is liefde. Wij ervaren Zijn liefde door hoe Hij met ons omgaat. En Hij heeft Zijn liefde in ons hart uitgestort door ons de Heilige Geest te geven (Rom. 5:5). Gods liefde woont in ons hart. Door geloof ontvangen wij redding, maar wij geloven niet om iets te krijgen. Wij ontvangen liefde om liefde te worden, zodat wij kunnen doen waar God ons voor geroepen heeft: gelijkvormig te worden aan Jezus Christus. De liefde in ons heeft mensen om ons heen lief. Ons geloof werkende door liefde en uitend in liefdevolle daden.

Hoop

Geloof word ook wel vertaald met ‘substance’ oftewel vermogen om waar te nemen. Door geloof kunnen we waarnemen wat we nog niet met onze natuurlijke zintuigen kunnen waar nemen. Wat we nu zien is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars; namelijk het woord van God. Geloof zegt dat we altijd vast kunnen houden aan wat God heeft gezegd. Want dat zal op een dag zichtbaar worden en wel waarneembaar zijn met onze natuurlijke zintuigen. Geloof geeft ons de zekerheid om vertrouwen op wat God in de toekomst heeft beloofd. En dat is hoop.

Geloof, hoop en liefde zijn erg belangrijke fundamenten die onze houding bepalen in dit leven. Sterk geloof door te onderzoeken wat God in het verleden heeft gedaan. Hoop door te vertrouwen op wat God ons in de toekomst beloofd. En vervuld met liefde om nu lief te hebben!

Heel veel zegen en tot volgende week!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *