Deel 8: God kennen in jezelf

Wie ben ik? Een vraag die we ons allemaal wel eens hebben afgevraagd. Er zijn heel wat tools om je zelfkennis te vergroten, die ons kunnen helpen met het vinden van een passende baan, of bij activiteiten die ons gelukkig maken. Maar bij veel mensen blijft de vraag branden. Wat als we deze vraag stellen aan onze Maker? In dit deel gaan we kijken naar wat Gods woord zegt over wie wij zijn. Lees het op bijbelsedinge.nl

Wie ben ik?

Misschien kunnen we beter zeggen: Wie is ‘ik’? ‘Ik’ is onze menselijke aard. En in onszelf, als mens, is niets goeds. Onze ‘ik’ gedraagt zich als een vijand van God en doet precies het tegenovergestelde van wat God wil. Hoe kan ik dat zeggen? Door de wet van Mozes; die is op zichzelf heilig en wat het van ons vraagt is goed en rechtvaardig. Maar het toont ook dat onze ‘ik’ verkeerde verlangens heeft. En zonder de wet zouden we niet eens weten dat het slecht is. De wet maakte zelfs onze verkeerde verlangens sterker doordat de wet ze verbood. En erger nog: het kwaad gebruikte de wet om macht over ons te krijgen.

Het overtreden van de wet maakt ons schuldig aan zonden en brengt altijd de dood: het loon voor wat je hebt gedaan. Zelfs als wij het goede willen doen, dan lukt dat niet. Het kwaad, onze ‘ik’ in ons, strijd tegen ons verstand en zorgt ervoor dat wij het slechte doen. Zo worden wij allemaal gevangenen en onvrijwillige slaven van het kwaad.

Uit God geboren

Maar prijs God! Hij bedacht een manier om ons vrij te maken van het kwaad. Zijn Zoon Jezus werd precies zo’n mens als wij. Een mens van vlees en bloed die ook door het kwaad verleid kan worden. Maar Jezus heeft het kwaad overwonnen. Hoe? Jezus overwon het kwaad door gehoorzaamheid aan God! Het kwaad kon niet over Hem heersen, want Jezus liet zich niet leiden door Zijn eigen ‘ik’. Jezus liet Zich leiden door Gods Geest, die altijd doet wat God wil. En daardoor heeft Jezus ook de wet van Mozes vervult door die niet te overtreden.

Nu hebben wij het voorrecht in dit leven om een keuze te maken. Namelijk om nieuwe mensen te worden (Rom. 6:4) door opnieuw geboren te worden (Joh. 1:12). Hoe? Door het geloof. Door geloof in Jezus Christus kan God in Zijn liefdevolle goedheid ons een geschenk geven: eeuwig leven.

‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van wil van een man, maar uit God geboren zijn’.
Johannes 1:12-13, HSV

Dat betekent dat je niet meer bestaat voor de wet van Mozes. Dat komt omdat je samen met Jezus Christus ben gestorven en opgestaan bent in een heel nieuw leven. De wet heeft nu niets meer over je te zeggen. Doordat je nu bij Jezus hoort, heeft de wet van de Geest, die levend maakt, je vrijgemaakt van de wet van het kwaad, die doodt.

Wie ben ik in Christus?

Je bent een kind van God.

Door geloof ben je een nieuw mens geworden doordat je opnieuw geboren bent. Gods Geest in je is komen wonen. We dragen Zijn DNA. Hoe weet je dat zeker? Dat vertelt Gods Geest jouw eigen geest, zodat je het zeker weet en vol vertrouwen God ‘Lieve Vader’ kan noemen (Rom. 8:15).

Nu heb je het voorrecht om te leven zoals de Geest wil, en niet meer op de manier die je ‘ik’ wil, wat naar de doodt leidt. Onze menselijke aard bestaat nog wel, maar is geen slaaf meer van het kwaad, want nu hebben we de mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen tegen het kwaad. We kunnen net als Jezus het kwaad overwinnen door gehoorzaam te zijn aan God. Door de Geest kunnen we de verlangens van onze ‘ik’ overwinnen en krijgen we leven en vrede.

We zijn dus bevrijd van de slavernij van het kwaad en in dienst gekomen van een nieuwe meester: de wil van God. Hoe kun je leven als kinderen van God? Daarover meer in het blog van volgende week!

Heel veel zegen!

1 gedachte over “Deel 8: God kennen in jezelf”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *