Deel 26: God kennen in vreugde

Elk persoon die een persoonlijke ontmoeting met God heeft gehad, weet wat ik bedoel als ik zeg: er is blijdschap aan verbonden! Want wie God ontmoet, ontdekt Zijn genade in Zijn liefde en goedheid. In Zijn heilige aanwezigheid besef je heel goed dat je slecht en ondankbaar bent geweest, maar nog voordat je de juiste woorden kan uitspreken maakt Zijn overstromende liefde bekend dat je vergeven bent. Buiten Jezus om maakt God Zich niet bekend, dus kan je vanaf dat moment zeggen dat je redding ontvangen hebt uit genade door geloof in Christus. Wat een vreugde! God is goed en Zijn liefde is tot in eeuwigheid. Na onze redding leert God ons hoe wij leven moeten (Ps. 16:11). Hij heeft een leven vol met heerlijke vreugde voor ogen. In dit deel van ‘God kennen’ gaan we kijken naar welk pad God voor ons bedoeld heeft om dagelijks in vreugde te leven! Lees het op bijbelsedinge.nl

Veroordeling en schuld

God wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen (1 Tim. 2:4). Want door die ene overtreding van Adam werden alle mensen veroordeeld, maar door de goede daad van Christus kunnen mensen worden vrijgesproken, zodat zij kunnen leven. Dat betekent dat ieder mens al veroordeeld is. Dat betekent dat iemand schuldig is en op basis van strafbare feiten een straf moet krijgen. Nu heeft Jezus Christus alle schuld voor elke zonden van de hele wereld op zich genomen en is daarvoor gestraft door God aan het kruis. Het maakt dus niet uit wie je bent of wat je wel of niet gedaan hebt, Jezus heeft elke straf gedragen! God wil, maar kán alleen mensen redden en vrijspreken van schuld als zij geloven in het werk van Jezus Christus.

Sozo

Door de macht van zonde en dood zijn mensen blootgesteld aan het kwade in deze wereld. Dat betekent dat mensen te maken hebben met schuld, gevangenschap in gedrags- of denkpatronen, ziekte, gebrokenheid, tekort en schaamte. Redding betekent dan ook meer dan alleen een vrijspraak van schuld op de grote dag des oordeels. Het Bijbelse woord voor ‘redden’ is het Griekse werkwoord ‘sozo’. De betekenis van dit woord omschrijft dat redding zoveel meer is dan een ticket naar de hemel. Het betekent: vergeven, verlost, genezen, bevrijd, bewaard, heel gemaakt, behouden, voorspoedig en zalig geworden.

Dankzij de opstanding van Jezus uit de dood kan God mensen redden van het kwade, omdat Hij de macht van zonde en dood heeft uitgeschakeld! Redding is dus voor nu en is voor alle gebieden in je leven. Het is Gods wil voor ons leven. Hij wil dat wij vergeven, gezond, heel en voorspoedig zijn. En net als wij vergeving ontvangen door geloof, ontvangen wij bevrijding, genezing en voorspoed door geloof (Ef. 2:8). Het is dus logisch dat er blijdschap is in redding! Zing en juich hemel en aarde! Want Jezus heeft mij verlost en Zich verheerlijkt in mijn leven!

‘Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan! Juich, diepten van de aarde! Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël’.
Jesaja 44:23, HSV

Geloofsbeproeving of verleiding

Wat moet je doen als je nog niet ontvangen hebt wat God wil geven door Christus? Blijf geloven. Jakobus leert ons dat er zegen is in geloofsbeproeving. Dit heeft te maken met verzoeking. Een verzoeking is een test die discipline aan kan tonen. Maar verzoeking komt niet van God. Het komt uit de verlangens van je oude ‘ik’. Wanneer is een verzoeking dan een beproeving en wanneer een verleiding?

Een beproeving kan geloof testen door ervaringen. Een verzoeking wordt een beproeving op het moment dat je verzet tegen de verlangens van je oude ‘ik’. Als jij vast blijft houden aan geloof, ook tijdens het voelen van de natuurlijke verlangens, dan “slaag” je voor de geloofstest. Met andere woorden: je zegt ‘nee’ tegen je natuurlijke verlangens. Herhaaldelijk verdragen leidt naar volharding en volharding leidt naar geestelijke volwassenheid met innerlijke vrede.

‘Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de [overwinnings-] kroon van het [eeuwige] leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben’.
Jakobus 1:12, HSV

Als je het niet kan verdragen wordt de verzoeking een verleiding. De verleiding komt doordat de verlangens van je oude ‘ik’ aan je trekken. Ze proberen je mee te slepen. Je bent geen slaaf meer van het kwaad en je hebt de mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen, maar als je je niet verzet word je uiteindelijk ongehoorzaam aan God. Bij een verleiding geef je toe aan de verlangens van je oude ‘ik’. En als je niet langer gehoorzaam wil zijn aan God, brengt dat ten slotte de dood voort (Jak. 1).

Zegen, breken en delen

Laten we nog eens kijken naar Mattheüs hoofdstuk 26, vers 26.

‘Tijdens het eten nam Jezus een brood, [zegende het] dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. ‘Neem dit’, zei Hij, ‘en eet het op, want dit is mijn lichaam’.

Hier zien we dat Jezus over het brood spreekt als Zijn lichaam. Jezus gaf dus Zijn lichaam, dankte God ervoor, werd in stukken gebroken aan het kruis en deelde Zichzelf uit aan Zijn leerlingen door Zijn Geest. Jezus gaf Zichzelf, zodat wij het kunnen nemen en eten. Zegt de Bijbel niet dat wij ook het lichaam van Christus zijn? Jezus zegende het brood, Hij brak het in stukken en Hij deelde het uit. Wij worden dus ook door Jezus gezegend, gebroken en uitgedeeld. Eerder hebben we gezien wat het betekent om gezegend te worden door God met redding. Gebroken en uitgedeeld worden heeft te maken met heiligen. Je geef jezelf aan God, zodat anderen van jou kunnen nemen en eten.

Redding is iets dat je van God ontvangt, en heiliging is iets dat je aan God geeft.
Redding maakt je vrij van zonde, en heiliging maakt je vrij van jezelf.
Redding brengt ons uit de wereld in Gods Koninkrijk, maar heiliging brengt Gods Koninkrijk in ons naar de wereld.

Het pad van overgave

Lieve broeders en zusters, geef jezelf als levend offer aan God. Weersta de natuurlijke verlangens en houdt altijd vast aan geloof. Waarom? Zegen brengt vreugde, maar de vreugde die je ervaart als je gebruikt wordt door God is nog groter! Wie zichzelf geeft aan God kan door Hem gebruikt worden. Als wij het toelaten, breekt God onze eigen ‘ik’ om Zijn ‘ik’ in ons op te bouwen. Daar worden mensen door gered. Je geeft ze Jezus. Ze kunnen nemen en eten van jouw leven, omdat jij van Jezus neemt en eet.

Wat denk je dat je ervaart als je bidt voor iemand die blind is en gaat zien? Vreugde! Vanaf de eerste rij zie je Gods kracht werken. Je bent constant getuige van Gods liefde, genade en goedheid voor de mensen. Dit is wat je moet weten: God heeft mensen lief. En wie zich geeft aan God zal leren wat het betekent om lief te hebben. Zo’n iemand zoekt het beste voor de ander en blijft in alle omstandigheden hetzelfde. Die luistert, bemoedigt en helpt. Die stapt vrijmoedig op mensen af met woorden van kennis, ook als iemand weerstand biedt of niet leuk reageert. Of legt handen op als iemand ziek is en blijft van God verwachten als er niet meteen verandering zichtbaar is. Zo’n persoon weet: ik kan nooit falen, want liefde faalt nooit!

Heel veel zegen en tot de volgende!

2 gedachten over “Deel 26: God kennen in vreugde”

  1. Wat een bemoediging die je deelt en laat zien. De afgelopen tijd als jong christen ervaar ik naast strijd, enorm Gods liefde. De grootsheid is overweldigend en komt zo in mijn hart binnen dat ik het ontvang met tranen. Ook dat Hij je opnieuw maakt, vormt naar Zijn wil om te geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde. Dank voor de blog…

    Veel zegen voor jou.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *