Deel 27: God kennen in overwinning

Wist je dat Gods woord zegt dat het zinloos zou zijn om in Jezus te geloven als Hij niet was opgestaan uit de dood? Dan heeft geloof geen betekenis. Want als Christus niet levend was geworden, dan zouden zonden niet kunnen worden vergeven. En dan zouden alle mensen sterven en reddeloos verloren gaan. Maar God zij dank! Christus is levend gemaakt, als eerste van vele die gestorven zijn. Zo is de dood door één mens gekomen, Adam en het leven is door één mens gekomen, Jezus. Ja, bij God is het onmogelijke mogelijk: doden kunnen levend worden. Wil je weten hoe? Lees het in dit deel van ‘God kennen’ op bijbelsedinge.nl

De laatste vijand

Het belangrijkste nieuws is dus dat Christus gestorven is en weer levend geworden is (1 Kor. 15:3-4). Als Hij terugkomt, zullen allen die bij Hem horen, ook levend worden. Waarom is het belangrijk dat helder voor ogen te hebben? Jezus zal als Koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden overwonnen heeft. Er is nog een laatste vijand die uitgeschakeld wordt, de dood.

Laten we kijken naar de Bijbelse grondtekst van het woord ‘dood’ (G2288). Als eerste zie ik: de scheiding van de ziel en het lichaam waardoor het leven op aarde wordt beëindigd. Dat is wat wij zeggen als iemand gestorven is, de natuurlijke dood.

Verder lees ik: alle ellende omvattend die voortkomt uit de zonde, die op aarde begint maar voortduurt en toeneemt na de dood van het lichaam in de hel. Zonde houdt ons gescheiden van God. Op aarde weten we hoe dat voelt. Maar de betekenis van dit woord toont ook aan dat er na de natuurlijk dood nog gevolgen van zonde te ervaren zijn, zelfs een toename!

We gaan verder: de dood die alle ellende omvat die voortkomt uit de zonde, zowel de fysieke dood als het verlies van een leven dat aan God is toegewijd en in Hem gezegend op aarde, gevolgd door ellende in de hel. Lieve broer of zus, de ernst van de zaak is dat wij eeuwig leven kunnen verliezen als wij blijven zondigen!

En als laatste: de ellendige toestand van de goddelozen doden in de hel. In Openbaring wordt dit de tweede dood genoemd, de eeuwige scheiding van God.

De tweede dood

‘Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Als je overwint, zul je niet meer met de tweede dood te maken krijgen’.
Openbaring 2:11, BB

Dus de eerste dood is de natuurlijke dood, die wij mensen allen zullen doormaken. We verlaten dit vergankelijke lichaam. De tweede dood is voor eeuwig van God gescheiden blijven. Met andere woorden: zo’n persoon zal nooit de opstanding uit de dood meemaken, omdat diegene niet gelooft heeft in de opstanding van Christus die vergeving van zonde teweegbrengt.

‘Wie gelooft wordt twee keer geboren en sterft één keer, wie niet gelooft wordt één keer geboren en sterft twee keer’.

Nieuw lichaam

Lichamen van vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet binnengaan. Sterfelijke dingen kunnen geen onsterfelijkheid binnengaan. Ons vergankelijke lichaam word gezaaid en het onvergankelijke lichaam wordt tot leven geroepen. Wat in de aarde wordt begraven is niet mooi, maar wat opstaat uit de dood is schitterend! Het zwakke lichaam wordt gezaaid en het opgestane lichaam is vol met kracht! Dus zaai met jouw leven in het eeuwige leven.

Het is eigenlijk niet zo raar. De eerste mens, Adam werd een levend wezen gemaakt uit de aarde. Maar Christus, de laatste Adam, werd een geest die zelf leven geeft. Wij hebben net als Adam en aards lichaam, maar straks hebben we net als Jezus een hemels en eeuwig lichaam. Als wij in ons hemels lichaam zijn weten we dat de laatste vijand volledig uitgeschakeld is. Prijs God! Hij heeft ons overwinning gegeven door onze Here Jezus Christus.

Meer dan een overwinnaar

Dus wie of wat kan ons losmaken van de liefde van Christus? Nooit meer hoeven we gescheiden van God te leven. De dood kan ons niet eens scheiden van God! Daarom worden wij meer dan overwinnaars genoemd. Iemand die meer dan overwinnaar is weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of de diepte, nee, niets op aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Iemand die meer dan overwinnaar is denkt aan de dingen die gaan komen. Die wankelt niet door moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, kleren of gevaar. Zo’n iemand blijft stevig staan in geloof, onwankelbaar. Die blijft de Heer dienen door alles heen.

Overwin het kwade door het goede te doen. Want het werk wat wij doen onder Zijn leiding is niet voor niets, nooit zonder doel en zal beloond worden.

Heel veel zegen en tot de volgende!

2 gedachten over “Deel 27: God kennen in overwinning”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *