Deel 24: God kennen tegenover vijanden

God heeft een aantal vijanden, namelijk de menselijke natuur, alles wat van de wereld is, leugens en de dood. Iedereen is door het werk van de duivel een vijand van God geworden, maar gelukkig kunnen wij door het werk van Jezus Christus een vriend van God worden. Jezus heeft een grote overwinning behaald en Gods vijanden overwonnen en uitgeschakeld! Een vriend van God kan nu vijanden overwinnen door geloof. Wil je weten hoe? Lees het in dit deel van ‘God kennen’. Veel leesplezier!

Het werk van de duivel

Hoe zijn we allemaal vijanden van God geworden? De duivel heeft de eerste mens verleidt om ongehoorzaam te zijn aan God. God waarschuwde de mens: ‘Je mag van alle bomen in het hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven’ (Gen. 2:17). De duivel zei gewoon dat God had gelogen! De mens at van de boom. Door ongehoorzaamheid aan God en gehoorzaamheid aan de duivel, gaf de mens zijn macht over de aarde aan de duivel. Door bedrog, leugen en misleiding heeft hij het onrechtmatig toegeëigend. Vanaf dat moment was de hele wereld in de macht van de duivel. De macht van zonde en dood werd actief, en dat is het nog steeds (1 Joh. 5:19).

De menselijke natuur

Was de mens meteen gestorven toen zij hadden gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad? Nee. Het woord ‘dood’ betekent ‘gescheiden van’. Zo noemen wij iemand ‘dood’ als diegene gescheiden is van het lichaam. De eerste mens ging geestelijk dood, omdat ze gescheiden werden van God. Ze hadden niet meer dezelfde geestelijke zegen als eerst. Later zien we dat ‘dood’ ook de volgende passende betekenis krijgt: ‘alle ellende omvattend dat voortkomt uit zonde’.

Dat komt omdat de kinderen die voortkwamen uit de mens, geboren werden onder de macht van zonde en dood met een menselijke natuur, gescheiden van God. Dat betekent dat als je geboren word, je al een zondaar bent voordat je hebt gezondigd! Het is logisch dat je het op een moment gaat doen, want vanuit een zondige natuur kan je niet anders dan zondigen. Je bent van nature een zondaar en daarom zondig je. Hoe goed je ook je best doet, er is nog geen mens geweest die zijn natuur kon veranderen. Zie het als een appelboom die appels produceert. Ook als je heel erg je best doet, je kunt geen peren laten groeien aan een appelboom.

De menselijke natuur is dus een vijand van God, omdat die van nature altijd zal zoeken naar het doen van de eigen wil. En onze eigen zin doen gaat in tegen de wil van God (Rom. 8:7).

Goddelijke natuur

Hoe kan ons geloof in Jezus onze natuur veranderen? Daarvoor moeten we kijken naar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij werd een mens van vlees en bloed, met een menselijke natuur. Een mens die kan sterven. Maar Jezus heeft Zich nooit door die natuur laten leiden. Toch werd Hij net zo verleid als alle andere mensen. Maar Hij is God nooit ongehoorzaam geweest. Hij heeft nooit gezondigd. Hoe kan ik dat zo zeker weten? Als Jezus ooit één kleine zonde had begaan, kon God Hem niet opwekken uit de dood! Want dan kon de duivel Jezus in de dood houden op grond van ongehoorzaamheid. Maar God wekte Jezus wel op uit de dood, wat ons toont hoe machtig Hij is! Jezus leeft!

Als je dat gelooft gebeurt er iets wonderlijks: je sterft met Jezus, word begraven met Jezus en staat meteen op in nieuw leven met Jezus! We kunnen het zo zien: we worden vanaf dat moment net als Jezus opnieuw geboren. God komt met Zijn Geest, Zijn natuur in ons komen wonen en dat maakt ons nieuwe mensen. Van een mens geboren met een zondige natuur naar een mens die opnieuw geboren is met een goddelijke natuur! God maakt ons als het ware vrij van onszelf. Als wij sterven kan de dood ons daar ook niet houden, want onze zonden zijn weggenomen en wij zijn vrijgekocht van de macht van zonde en dood door Jezus.

Wij overwinnen de oude natuur door een nieuwe natuur te ontvangen uit genade door geloof!

De wereld

‘Alles wat van de wereld is—de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat—is er niet door de Vader, maar door de wereld’.
1 Johannes 2:16 HTB

Dan worden we ook nog eens geboren in een wereld waar de duivel heerst. De wereld wekt zondige begeerten, hoogmoed en hebzucht op. Het is een plaats waar onze menselijke natuur makkelijk verleidt word om ongehoorzaam te zijn aan God. Waarom wil God niet dat we zondigen? De zonde betaalt een hard loon: de dood! (Rom. 6:23)

Hoogmoed ontstaat door macht. Macht hebben is het vermogen of de kracht om iets te doen zoals jij dat wilt. Als je steeds meer gaat bereiken, kan zo zijn dat je gaat vertrouwen in jouw eigen kunnen. Met andere woorden: je krijgt zelfvertrouwen. Je kan daarbij ook gaan vertrouwen op hulpbronnen en middelen die het gevoel van stabiliteit geven. Zoals bijvoorbeeld een gevulde rekening, een dure auto of een hoge positie op werk. Hierdoor kun je gaan opscheppen, want je bent trots op alles wat je hebt bereikt.

Hebzucht ontstaat door bezittingen die je door macht kan verzamelen. Dat betekent dat je veel (en steeds meer) voor jezelf wilt hebben. Hoogmoed en hebzucht kunnen tijdelijk vervulling geven, maar zijn lege verzekeringen. En erger nog: houden ons ver van God vandaan.

De wereld overwinnen

Hoe kan ons geloof de wereld overwinnen? God wil uit Zijn genade geven wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus. Hij wil dat wij op Hem vertrouwen.

Het tegenovergestelde van hoogmoed is nederigheid. En het tegenovergestelde van hebzucht is vrijgevigheid. Iemand die nederig is stelt zijn of haar vertrouwen niet in de wereldse dingen of in eigen kunnen, maar in God. Met andere woorden: je leven volledig toevertrouwen aan God. Dan wil je ook niet alleen bezittingen vergaren en voor zichzelf houden, maar dan weet je heel goed dat alles wat je hebt je gekregen hebt van God!

Wij overwinnen de wereld door je leven volledig aan God toe te vertrouwen

Leugens

‘De duivel is jullie vader en jullie doen dezelfde dingen als jullie vader. Hij is altijd een moordenaar geweest. Hij kan niets goeds doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. Hij is de bron van alle leugens’.
Johannes 8:44, BB

De duivel is de bron van alle leugens, de vader van de leugen. Vanuit zijn natuur liegt hij altijd. Zijn doel is altijd om mensen weg te houden bij de waarheid, zodat mensen het niet geloven en daarom niet gered worden (Luc. 8:12). Dat betekent dat hij de waarheid, oftewel Gods woord kent (Luc. 4:2). Laten we kijken naar wat hij allemaal doet om zijn doel te bereiken.

De duivel:
– verleidt alle mensen ter wereld (Op. 12:9);
– praat om en probeert over te halen naar hem te luisteren (Luc. 4:3);
– verblind (2 Kor. 4:4);
– steelt, dood en vernietigd (Joh. 10:10);
– stelt op de proef (Joh. 5:19);
– valt aan (Ef. 6:13);
– kan zich als alles voordoen (2 Kor. 11:14-15).

Het is duidelijk dat we te maken hebben met een reeële vijand. We moeten hem niet onderschatten, want hij is slim en heeft heel veel schade aangericht met zijn leugens. We moeten hem ook niet overschatten, alsof hij gelijkwaardig zou zijn aan God. Nee, hij is een schepsel van God die onrechtmatig macht heeft toegeëigend.

De waarheid

Hoe overwinnen we leugens door geloof? Door de waarheid kunnen we de leugen van de waarheid onderscheiden. En kijk eens wat Jezus ons beloofd:

‘Als ik bij de Vader ben, zal Ik mijn Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt van de Vader vandaan en zal jullie alles over Mij vertellen’.
Johannes 15:26, HTB

De Heilige Geest is de bron van alle waarheid! Vanuit Zijn natuur spreekt Hij altijd de waarheid. Hij getuigt van Jezus. Zijn doel is altijd om mensen de waarheid te brengen, zodat mensen geloven en gered worden.

Jezus heeft Hem gestuurd naar de aarde met drie belangrijke opdrachten. Als eerste om te overtuigen van zonde. Hij overtuigt ons van onze ongehoorzaamheid aan God. Door Hem begrijpen we dat we gezondigd hebben en vergeving nodig hebben. Als tweede ovetuigt Hij van rechtvaardigheid. Dat betekent dat Hij ons laat weten dat we God Vader mogen noemen en we in vriendschap en vrede met God kunnen leven. En als derde overtuigt de Heilige Geest van het oordeel. Op een dag zal God oordelen. Dan zal iedereen verantwoording moet afleggen over wat hij of zij hier op aarde heeft gedaan. Ben je niet gered? Dan zal de straf bepaald worden aan de hand van de overtredingen van de wet van Mozes. Ben je wel gered? Dan zal God je vragen wat je gedaan hebt met alles wat Hij je uit genade heeft gegeven!

Wij overwinnen leugens met de waarheid.

De dood

Vroeger waren we vijanden voor God, maar door Gods Zoon is vijandschap veranderd in vriendschap (Rom. 5:10). Jezus leeft voor eeuwig dus we zijn voor altijd veilig. We zullen nooit meer gescheiden worden van God. Dat betekent dat we nooit meer zullen sterven. Wij zullen de dood niet zien. We verlaten ons natuurlijke lichaam wel, maar de dood kan ons ook niet houden! Want onze zonden zijn vergeven door Jezus. Hij heeft onze straf afgekocht met Zijn bloed. Ja, wie gelooft heeft eeuwig leven!

Wij overwinnen de dood door eeuwig leven van Jezus te ontvangen.

Samengevat

Dus hoe overwinnen wij? Jezus heeft overwonnen en door geloof delen we Zijn overwinning.

God heeft het allemaal gedaan: de duivel verslagen, de dood overwonnen, autoriteit teruggenomen, ons vergeven, vrijgemaakt van onze zondige natuur, waarheid geopenbaard, ons vervuld met Zijn Geest en kracht en eeuwig leven gegeven!

Wij hebben alles om een overwinnend leven te leiden. En hoeven alleen maar vast te houden aan wat God heeft gezegd. Als we dat doen, zullen we zeker overwinnen.

Wij overwinnen door ons te onderwerpen aan God en ons te laten leiden door de Heilige Geest

Heel veel zegen en tot de volgende!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *