Deel 23: God kennen in genadegaven

Jezus is God die een mens werd van vlees en bloed. En Gods woord leert ons dat er fysiek niets speciaals te zien was aan Hem, maar toch werd Hij bekend en dat kwam door Zijn manier van liefhebben. Jezus deelt Zijn geheim met de wereld: de Geest van God is op Hem. Hij legt uit dat Hij door God gestuurd is en gezalfd is met Zijn Geest om arme mensen goed nieuws te brengen, mensen met een gebroken hart te genezen, gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn en blinde weer kunnen zien (Luk. 4:18).

In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden! Wie niet gelooft in wat Jezus zegt, moedigt Hij aan om te kijken naar wat Hij doet (Joh. 14:11). Want Gods wonderbare kracht maakt de aanwezigheid van de Heilige Geest waarneembaar. En zo geeft God ook gelovigen wonderbare kracht om de onzichtbare Heilige Geest, zichtbaar te maken aan de mensen om ons heen! Veel leesplezier.

Vrucht van de Geest

Gelovigen zijn opnieuw geboren en hebben een goddelijke natuur. Dit geeft het voorrecht om een nieuw leven te leiden in overeenstemming met Gods wil. Dat betekent dat we ervoor moeten kiezen om te luisteren naar Gods Geest. Want wij hebben nog steeds de mogelijkheid om te doen wat we zelf willen. Maar de verlangens van de oude natuur gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest. Dus als wij doen wat we zelf willen, dan zijn we God ongehoorzaam. Met andere woorden: we zondigen. Het loon van de zonde is dood.

God heeft ons toch niet de vrijheid gegeven om vervolgens weer hetzelfde te doen wat we altijd al deden? Nee. Als de Geest ons nieuw leven gegeven heeft, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden. Want God heeft de Geest gegeven met een reden. Een reden die Zijn hart weer openbaart: Hij wil dat we elkaar liefdevol dienen. De hele wet is samengevat in dat ene gebod van Jezus: ‘Heb uw naaste net zo lief als uzelf’ (Gal. 5:14). Wie dus luistert naar de Heilige Geest vervuld de wet en daarmee Gods wil.

Als je een kind naar een open water ziet lopen en je roept: ‘stop!’ en het kind stopt, dan ben je blij dat het kind geluisterd heeft. Het kind is natuurlijk niet bewust van verdrinkingsgevaar, maar jij wel. Wie leert luisteren naar de Heilige Geest leert dat Hij het beste met ons voor heeft. Wij kunnen Hem vertrouwen; ook als Hij dingen zegt die wij niet begrijpen, maar ons altijd helpen.

Leven in gehoorzaamheid aan de Geest leidt naar: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En het is niet alleen fijn om van te genieten, maar we gaan ook steeds meer van God houden. En hoe meer je van God houdt, hoe meer je wilt doen wat Hij zegt. Ons geloof gaat zich uiten in liefde.

Liefde boven gaven

De vrucht van de Geest bouwt dus een liefdevol karakter in ons. God is liefde en blijft altijd bestaan. Relatie met God en Hem leren kennen heeft eeuwigheidswaarde. Later zullen wij oog in oog met God staan. Dan hoeven we niet meer te geloven en te hopen, want dan kennen we God net zo als Hij ons nu door en door kent. Met ons karakter kunnen we lijken op Jezus en opvallen door liefde, hulpvaardigheid en bewogenheid voor anderen. God wil ook bevestigen dat het komt door Zijn aanwezigheid in ons. God wil Zijn liefde in ons demonstreren met kracht aan anderen door geestelijke genadegaven.

Genadegaven hebben altijd als doel anderen te dienen in liefde en/of God te verheerlijken.

‘Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren’.
1 Korinthiërs 14:1, HSV

Genadegaven

De genadegaven worden omschreven door Paulus in hoofdstuk 12 van de eerste brief naar de Korinthe gemeente. Net als genade niet verdient kan worden, kunnen gaven ook niet verdient worden. Gaven ontvang je uit genade en werken door geloof (Ef. 2:8). Dit betekent dat alle gelovigen er in kunnen functioneren (Rom. 12:6, 1 Kor. 7:7, 1 Kor 12:7). Elke situatie heeft een specifieke gave nodig waar een gelovige naar kan streven om liefde te demonstreren. De gaven zijn een korte, bovennatuurlijke manifestaties van Gods genade. Een manifestatie is waarneembaar voor onze zintuigen. Het kan dus gebeuren dat Gods Geest een genezing doet door iemand die pas 3 weken gelooft. Het is goed om te weten welke gaven er zijn zodat je weet dat je er om kan vragen als je het nodig hebt.

‘Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest’.
1 Korinthiërs 12:4, HSV

Dit zijn de gaven, verdeeld in 3 groepen:

  1. Gaven van openbaring: woorden van kennis, woorden van wijsheid en onderscheiding van geesten.
  2. Gaven van kracht: geloof, genezing en werking van krachten
  3. Vocale gaven: tongentaal, uitleg van tongentaal en profetie.

Krachtdemonstratie

Door de gaven wordt de onzichtbare Heilige Geest zichtbaar! Het geheim van een gelovige is niet geweldig zijn, maar gebruiken wat God heeft geschonken uit genade om de Heilige Geest zichtbaar te maken in jouw leven. Vergeet niet dat genadegaven altijd als doel hebben om mensen lief te hebben en God te verheerlijken. En ze zijn niet alleen voor in de kerk. Als er mensen bij me komen en hun problemen bij me voorleggen komt het regelmatig voor dat ik functioneer in genadegaven. Ik geloof dat Gods Geest in mij woont, Hij van mensen houdt en altijd wil helpen. Dus ik vraag me constant af: welke gaven heb ik nodig om het beste mensen lief te hebben en de taken te volbrengen die God mij gegeven heeft?

Iemand zei mij eens: ‘Natasja, ik heb gelezen dat christenen dromen kunnen uitleggen? Jij bent christen, dus kun je mijn droom uitleggen?’ Ze vertelde haar droom en ik had werkelijk geen idee. Dus ik vroeg hardop de Heilige Geest: ‘Wat betekent deze droom?’ Een paar minuten later vroeg ik haar: ‘Heb jij die persoon uit je droom vergeven?’ Ze antwoordde: ‘Ja, ik denk het, voor 80% ongeveer’. Ik legde haar uit dat je iemand niet voor 80% kan vergeven. Je hebt iemand vergeven of niet. Zo kon ik haar uitleggen wat vergeving is en hoe het werkt. Ze gaf aan dat ze zich geholpen voelde en ging blij weg.

Staat dromen uitleggen als gaven tussen de 9 genadegaven in 1 Korinthe 12? Werd ze geholpen en werd God verheerlijkt? Ja! Denk je dat het een genadegave was waar ik in functioneerde? Ik geloof van wel. Gods genade is groot en veelsoortig!

‘Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheersers van de veelsoortige genade van God’.
1 Petrus 4:10, HSV

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Deel 23: God kennen in genadegaven”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *