Deel 22: God kennen in nieuw leven

De Heilige Geest is de derde persoon van de drie-enige God. Door de Geest van God ‘heilig’ te noemen benadruk je Zijn persoonlijkheid en karakter. En als de bijbel Hem de ‘Geest van waarheid’ noemt benadrukt dat Zijn werk en kracht. Toen Jezus tegen Zijn leerlingen zei dat Zijn ure gekomen was en Hij naar de Vader zou gaan, werden ze verdrietig. Ze wilden helemaal niet dat Jezus wegging. Hij was hun gids, leraar, profeet en vriend. Ze hadden gezien en geproefd van de liefde, goedheid en wonderbare kracht van God! Wat is er nu beter dan dat? Toch zei Jezus: “Het is beter als Ik ga, want dan kan Ik de Trooster sturen”. Door de Heilige Geest kunnen we lijken op Jezus. Hoe dat werkt lees je in dit blog. Veel leesplezier!

Wind

De Geest van God was er al vanaf het begin. Hij is gelijk aan en even eeuwig als de Vader en de Zoon. Het Oude Testament gebruikt voor geest het Hebreeuwse woord ruach en in het Grieks (NT) pneuma wat beide vertaald wordt met wind, adem en geest.

We zien in Gods woord bijzondere manifestaties van wind. Toen Noach in zijn ark was stuurde God de wind over het water om het te laten zakken (Gen. 8:1). Of toen Mozes zijn arm uitstrekte over de zee liet God een krachtige wind waaien zodat het water wegvloeide en de bodem droog kwam te staan (Ex. 14:21). Elia herkende God in het zachte suizen van de wind (1 Kon. 19:12-13). In Genesis 8 kunnen we lezen dat Adam en Eva het geluid van God hoorden die in de hof wandelde in de avondkoelte (vertaald met ruach). Wat hoorde zij dan? Stampende voetstappen? Misschien ook het zachte suizen van de wind? De wegen van God, die alles maakt, zijn net zo ondoorgrondelijk als die van de wind en als de manier waarop leven groeit in de buik van een vrouw (Pre. 11:5).

De Geest is als de wind. Jezus legt dat uit in Zijn gesprek met Nikodemus. Hij zegt: ‘De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is’ (Joh. 3:8). De wind kun je niet zien met je natuurlijke zintuigen, maar je kunt wel zien wat de wind kan doen. De wind kan water bewegen, blaadjes van de boom meenemen en stof verplaatsen. Wind kan heel krachtig zijn, maar ook ervaren worden als een heerlijk, zacht briesje. Zo is het ook met Gods Geest. Hij is niet waar te nemen met natuurlijke zintuigen en we kunnen niet zien dat Hij aanwezig is, maar Zijn werking en kracht door mensen heen kunnen wel waargenomen worden met onze zintuigen en bevestigen dat Hij er is!

Adem

De Geest wordt ook Gods adem genoemd. Alles wat er is, is ontstaan door Gods adem (Ps. 33:6). Hij heeft mensen gemaakt en adem gegeven om te leven. Wie niet kan ademen, kan niet leven. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het leven zoals wij het kennen is door de zonden en macht van de dood gescheiden van God. Maar God wil helemaal niet van ons gescheiden zijn. Hij biedt nieuw leven aan door Jezus Christus! Eeuwig leven. Maar wie niet opnieuw geboren wordt uit water en Geest, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken. Dan komen we op de vraag: hoe wordt je opnieuw geboren?

Doop

We hebben gezien dat de Geest van God Zijn aanwezigheid bevestigd door Zijn werk en kracht, waardoor mensen kunnen weten dat Hij er is en kunnen geloven. En wie gelooft krijgt van God nieuw leven ingeblazen met Zijn adem.

Als je gelooft in Jezus Christus en dat bevestigd door het hardop te zeggen, noem je belijden. Dan ben je een gelovige. Het gevolg van je bekering is je laten dopen in water en in de Geest, in de Naam van Jezus. Dopen betekent onderdompelen en daarmee verklaar je dat je gelooft in Jezus’ Zijn dood, begrafenis en opstanding. Het symboliseert ook dat je met Christus gestorven bent voor de zonde, begraven bent en opgestaan bent in een nieuw leven met Jezus tot heerlijkheid van de Vader! Het is een handeling vanuit én verbonden aan je geloof in je hart. Geloof in actie!

Dopen in de Geest is niet moeilijk. Als je gelooft mag je Jezus vragen om de Geest en dan zal Hij het geven. Dat heeft Hij beloofd (Joh. 14:16). Het dopen in de Geest is hetzelfde als een gevuld glas met water onderdompelen in een bad met water. Het water in het glas wordt één met water in het bad. Jouw geest wordt letterlijk ondergedompeld in de Heilige Geest en zij worden samen één.

Je wordt dus opnieuw geboren door geloof en de doop in water en in de Geest.

‘Toen blies Hij [Jezus] zijn adem over hen [gelovigen] heen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest.’
Johannes 20:22, HTB

Geest

We zijn dan geboren uit God, geestelijke getransformeerd, vernieuwd en geheiligd. De menselijke geest heeft het vermogen om te weten, te verlangen, te beslissen en te handelen. Maar wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest van God om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft (1 Kor. 2:12). Want zoals de geest van de mens weet wat er in een mens omgaat, zo weet ook alleen de Geest van God wat er in God is. De Heilige Geest maakt ons enthousiast met nieuwe en goede verlangens en zet aan of inspireert tot het doen van Gods wil!

‘Dan zal Ik u met zuiver water besprenkelen, zodat u rein wordt. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u zuiveren. Ik zal u een nieuw hart geven – en nieuwe en goede verlangens – en een nieuwe geest in u planten. Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag.
Ezechiël 36:25-27, HTB

Nieuw leven

Van een mens geboren met een zondige natuur naar een mens die opnieuw geboren is met een goddelijk natuur. Hoe kunnen we een nieuw leven leiden? Wij bestaan uit een lichaam, ziel en geest (1 Thes. 5:23). Door geloof wordt Gods geest één met onze geest. Je lichaam en ziel zijn nog hetzelfde, maar jouw geest is totaal vernieuwd. Dat betekent dat je denksysteem die je hebt opgebouwd voor je ging geloven nog werkzaam is. Maar het denksysteem van de oude natuur, past niet meer bij de goddelijke natuur. We moeten leren denken zoals God denkt. Als we dat niet aanleren zullen we nooit verandering zien of God ervaren in ons leven.

‘U moet niet worden als mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt’.
Romeinen 12:2, HTB

Laat je leiden door Gods Geest

Door Gods woord leren we wie God is, wat Hij ons uit genade heeft gegeven en wie wij zijn. God is liefde Zelf. Vanuit Zijn natuur kan Hij niet anders dan liefhebben. En als Hij liefheeft, dan geeft Hij Zichzelf helemaal. Hoe meer we denken zoals God denkt, hoe meer we lijken op Jezus. Jezus stond vooral bekend om Zijn liefde, inleving en bewogenheid voor de ander.

In onze geest – samen één met de Heilige Geest – hebben we dezelfde karaktereigenschappen als Jezus ontvangen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing ontvangen (Gal. 5:22-23). Waarom is dan niet elke gelovige vriendelijk? Of geduldig? Vrucht is een toepasselijk woord, want het is net als het proces van een boom. Er zit niet meteen een appel aan een appelboom. Het moet aandacht krijgen en verzorgd worden, zodat het kan groeien. Als wij onze oude natuur aandacht en verzorging blijven geven, neemt dat de leiding in ons leven. En dat levert rotte vruchten op.

God roept ons op om ons te leiden door de Geest, want dat leidt naar leven en vrede. Lieve gelovige, we zijn opnieuw geboren met een goddelijke natuur. Dit geeft ons het voorrecht om een nieuw leven te leiden in overeenstemming met de wil van God. Door de Heilige Geest kan ons karakter zijn als die van Jezus. Volgende week gaan we kijken naar hoe we kunnen wandelen als Jezus!

Heel veel zegen en tot volgende week!

1 gedachte over “Deel 22: God kennen in nieuw leven”

  1. Goedemorgen,dankjewel voor deze uitleg dat het. Ook een proces is in iemands leven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *